Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bybutikerna stänger en efter en – det finns statligt stöd att fås men få vet om det

Från 2018
Uppdaterad 31.08.2018 07:11.
Öja-Markets ägare Peter Dahlskog betjänar en kund
Bildtext Öja-Markets köpman Peter Dahlskog betjänar sina sista kunder den här veckan.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Öja-Market i Karleby sätter lapp på luckan den här veckan men en ny företagare tar över i november. Bybutikerna har minskat med cirka 60 procent under 2000-talets början. Från statens håll försöker man nu stödja bybutikerna.

Peter Dahlskog hann vara köpman i Karleby i 25 år. Jobbet blev till slut alltför påkostande, det blev långa arbetsdagar och 75 timmars arbetsveckor.

Öja-Market är ansluten till Tarmokedjan men köpmännen i den gruppen har en betydligt större frihet att handla sina varor från vilket håll de önskar.

- Det är ganska självständigt, de mesta varorna köper man via Tarmo men det går att köpa från annat håll också, säger Peter Dahlskog.

Joel Kortell och Joel Backman brukar köpa godis i butiken
Bildtext Joel Kortell och Joel Backman köper godis i butiken.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Bybutiken uppskattas

Kunderna kommer in i en jämn ström när Yle Österbotten är på besök och en av dem är Eva som köper fem biffar från den välförsedda köttdisken.

- Jag tycker det är bra med en bybutik även om jag nog skulle klara mig utan. Det är bra att ha nära till butiken ändå om man behöver något.

- Nog är det mest godis och chips och sånt som vi köper, säger Joel Kortell och Joel Backman.

Peter Dahlskog har haft en heltidsanställd person i kassan, Eivor Lillas.

- Jag blir pensionär nu och har åldern inne, så det gick jämt ut.

Helt slut är det inte för Öja-Market. Det blir en paus några månader och i november tar en ny köpman över.

Butiksbiträdet Eivor Lillas och Öja-Markets ägare Peter Dahlskog
Bildtext Eivor Lillas och Peter Dahlskog.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Bybutikerna behöver stöd

Bybutikerna har minskat stadigt i antal och nedgången har varit 60 procent mellan åren 2002 och 2015. I dag kan man räkna med cirka 220 bybutiker i landet enligt en rapport från Pellervos ekonomiska forskningsinstitut.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets definition ska en bybutik ha en omsättning under två miljoner euro och avståndet till följande butik ska vara minst 7,5 kilometer eller annars ha ett svårtillgängligt läge.

Urbaniseringen och koncentrationen av butiker liksom utvidgade öppettider har slagit hårt mot bybutikerna. Pellervos rapport visar att en fjärdedel av bybutikerna är beredda att lägga ner verksamheten de närmaste åren.

Öja-Market i Öja i Karleby
Bildtext Öja-Market är en av många bybutiker som sätter lapp på luckan.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Det finns stöd att söka

På torsdagen meddelade regeringen att en miljon euro ges i årets andra tilläggsbudget för att utveckla förutsättningarna för bybutikerna. Nästa år är det meningen att ett pilotprojekt ska komma igång för att se vilka möjligheter det finns att utveckla bybutikerna till en sorts mångservicecentraler i glesbygden.

Jord- och skogsbruksministeriet planerar att starta ett pilotprojekt nästa år med målet att hitta medel för att stärka bybutikernas överlevnadsmöjligheter. Konsultativa tjänstemannen Christell Åström är generalsekreterare för det landsbygdspolitiska rådet vid ministeriet och hon är med i projektet.

Porträtt av Christell Åström
Bildtext Christell Åström.
Bild: Statsrådet

- I Sverige har man sedan 2016 haft försök med driftsstöd till bybutiker och det har varit populärt. Butikerna kan ganska fritt själva bestämma till vad stödet används. Vi är väldigt intresserade av att följa upp den här modellen också i Finland även om vi inte kommer att implementera den direkt.

- Vi borde kanske också rikta direkt marknadsföring till bybutikerna eftersom det finns stöd att hämta i dagsläget som alla inte känner till.

Stöd kan fås från det allmänna företagsstödet och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.