Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bilarna ska ut ur Åbo – 2029 vill man ha bort privatbilismen både från Dombron och Aurabron

Från 2018
Uppdaterad 31.08.2018 07:41.
Kaskisbacken i Åbo.
Bildtext Aurabron (bilden) och Dombron kan vara helt avstängda för bilister 2029.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Det blir stora förändringar i vägnätet i Åbo om drygt 10 år om stadens nya generalplan godkänns som den är.

Planen är att få bort mer trafik från centrum och öka möjligheterna för cyklister och fotgängare att röra sig i staden. Det här ska öka trivseln för invånarna som man väntar sig ska öka till 220 000 invånare 2029.

Man har också dragit fram linjer i centrum för de tänkta spårvagnarna eller superbussarna som skulle köra över Dombron till Salutorget och därifrån norrut förbi busstationen.

Aurabron och Dombron skulle vara helt avstängda för bilister 2029. Kvar för privatbilister finns då Tomasbron, Kvarnbron och Martinsbron.

Spårvagn på Salutorget i Åbo.
Bildtext Spårvagnarna eller superbussarna ska ta sina passagerare en sväng förbi Salutorget 2029.
Bild: Yle/Peter Karlberg

I samarbete med synpunkter från invånarna vill man förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare. Samtidigt minskar bullret i Åbo centrum som väntas växa i stadig takt.

Den kommande spårvagnslinjen eller superbussarna ska enligt generalplanen köra längs med Brahegatan och Mariegatan via Salutorget, över Dombron för att sedan vika av österut längs Tavastgatan.

Flera parkeringshallar

Man planerar också att styra all privatbilism runt staden och stoppa möjligheterna att ta sig igenom staden med bil. Genom att förbättra cykelvägarna och göra dem till snabbare enkelriktade cykelvägar ska det gå snabbare att ta sig fram på cykel.

Också längs med båda sidor om ån är planen att privatbilismen stängs av, och man hoppas att fler ska parkera bilen i parkeringshallar runt staden.

Förutom den nya torgparkeringen finns det även tankar om att bygga en eller flera torgparkeringar på stadens södra sida.

Generalplanen tas upp på stadsmiljönämndens möte på tisdag den 4 september. Planen är att den slutgiltiga generalplanen ska vara förverkligad 2029 då Åbo stad fyller 800 år.

Generalplanen går att läsa här.

Diskussion om artikeln