Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland ska bli "en mumindal" för persondata som motvikt till de stora IT-jättarna - My data-rörelsen växer

Från 2018
Datatrafik.
Bild: EPA/Matthias Balk

I dagens läge samlar företag och myndigheter in en hel del data om dig som konsument och medborgare, och använder sig sedan av den utan att du kan påverka situationen desto mer. En ny internationell organisation med hemort i Finland vill ändå ändra på det här.

– Vi ska ge folk makten över sina egna data, säger en av initiativtagarna, diplomingenjör Antti Poikola.

Det handlar om en reaktion på hur personuppgifter behandlas i världen - alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person.

– Det finns i dagens läge mycket problem med att databehandlingen sker bakom ryggen på folk, påpekar Poikola.

Antti Poikola
Bildtext Antti Poikola.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Han säger att folk borde få bestämma själva hur uppgifter om dem används, och att de också borde kunna dra nytta av de här uppgifterna. Det här kallas för My data, eller “mina data”.

My data-tjänster

Det finns tills vidare ganska få konkreta exempel på My data-lösningar för konsumenter och medborgare, men många sådana är troligen att vänta under de närmaste åren.

Poikola nämner S-gruppens nya tjänst Egna köp som ett bra exempel på just My data.

I den kan man se en hel del data om sitt egna köpbeteende, till exempel hur mycket ost man har köpt under det senaste året eller när man oftast går till butiken.

Ett annat exempel är att datamaterial om studerande i Finland så småningom ska kunna tillfalla företag, om den studerande ger sitt medgivande till det.

Det ska bli möjligt att till exempel få ett studerandekort och ett resekort till kollektivtrafiken samtidigt. Tidigare har det varit två skilda processer.

Dessutom ska studerande kunna välja vilka aktörer de delar sina data med.

I framtiden kommer användarna alltså få makt över ännu mer av sina data inom den offentliga sektorn. Det siktar åtminstone många finländska aktörer på.

– Det är en bra idé att samla mer information till ett enda register. Då vet medborgarna vilken information som finns sparad om dem och den är lätt tillgänglig för dem. Dessutom kan var och en lätt ge eller ta bort aktörers tillstånd att behandla ens data på ett centralt ställe, säger Jussi Heino som är chef för datainsamlingsavdelningen vid Statistikcentralen.

Han anser själv att den nationella tjänsten Mina kanta bra kunde utvecklas till en sådan här ny central tjänst. I dagens läge innehåller den hälsouppgifter och recept.

Jussi Heino på Statistikcentralen.
Bildtext Jussi Heino på Statistikcentralen.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Finland är en föregångare

My Data-rörelsen startade år 2014 efter en datautredning som gjordes vid Kommunikationsministeriet.

Det visade sig också snabbt att det fanns ett globalt intresse för de här frågorna, och numera finns det lokala My data-grupper i många länder. Grupperna gynnar de här tankegångarna bland lokala företag och myndigheter.

Fredrik Lindén var till exempel med om att starta upp en My data-förening i Sverige i våras.

– My data är lite olika saker för olika människor. För mig är det en rörelse för att se till att återanvända och skydda data bättre. Ett nytt modernt sätt att se på data helt enkelt, säger han.

Fredrik Lindén håller upp My Data-logon.
Bildtext Fredrik Lindén vid föreningen My data i Sverige. På bilden håller han upp My data-rörelsens logo.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Om en månad grundar My data-grupper från olika delar av världen en internationell organisation med hemort i Finland, för att ännu effektivare kunna driva de här frågorna tillsammans.

– Hur digitala data borde hanteras och vilka rättigheter som ansluter sig till hör till vår tids största frågor. Det är utmanande och kräver förändringar i lagstiftningen, teknologisk utveckling, nya affärsmodeller och nya tankesätt i samhället, säger Poikola vid My data-rörelsen i Finland.

Vi vill locka aktörer från hela världen hit

― Antti Poikola

Poikola ser också stora möjligheter för vårt land på det här området.

– Vi vill att Finland ska bli en slags mumindal för persondata. Alltså inte Silicon Valley i USA där man hanterar persondata dåligt, utan Mumindalen där den skulle hanteras väl. Vi vill locka hit aktörer från hela världen och det kommer att möjliggöra stora framsteg när många samarbetar.

Lokala storföretag är oroade över att de ska ha lika lite att säga till om som torpare förr i världen

― Antti Poikola

Att satsa på My data kan bli en fördel för europeiska företag i konkurrensen med de stora amerikanska datajättarna Amazon, Apple, Google och Facebook.

– Lokala storföretag är oroliga för att bli underordnade de globala IT-jättarna och ha ungefär lika lite att säga till om som torpare förr i världen, säger Poikola.

Men om användare i framtiden lättare kan styra vem som ska få tillgång till deras data så gynnar det här troligen ett större antal aktörer.

Politiker kan också med hjälp av ny lagstiftning gynna en värld där användarna har kontroll över sina data, och begränsa missbruk av data.

De nya dataskyddsregler som trädde i kraft inom EU i våras är redan ett steg i den här riktningen.

Men My data går alltså längre än så - det handlar inte bara om att skydda data utan också om att ge användarna makten att hantera datamaterialet.

Diskussion om artikeln