Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Enkäten om sommartiden talar sitt tydliga språk – över 80 procent vill sluta ställa om klockorna

Från 2018
Uppdaterad 01.09.2018 19:38.
Tekniker jobbar med klockan på Lukaskirche i Dresden.
Bild: AFP / Lehtikuva

En stor majoritet av de som deltog i EU-kommissionens enkät om sommartiden ser negativt på tidsomställningen. Nu kommer EU-kommisionen att föreslå en förändring till Europaparlamentet och Europeiska rådet.

– Miljontals européer gjorde sina röster hörda genom vårt offentliga samråd. Budskapet är mycket tydligt: 84 % av dem vill avskaffa tidsomställningen, säger EU-kommissionären för transport, Violeta Bulc.

Tidigare i dag uttryckte EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt stöd till initiativet att slopa sommar- och normaltiden.

- Människorna vill det, vi gör det, sade Juncker enligt tyska medier.

Enkät besvarades av miljoner EU-medborgare

Under sommaren hade EU-medborgarna möjlighet att delta i en öppen enkät om sommartiden som besvarades av 4,6 miljoner personer och organisationer.

Resultaten talar sitt tydliga språk: 76 procent av dem som deltog ser omställningen av klockorna som "negativt" eller "mycket negativt".

De tillfrågade lyfte bland annat fram de negativa hälsoeffekterna, ett ökat antal trafikolyckor och oron över ökad energikonsumtion som argument mot tidsomställningen.

Sommartiden engagerade tyskarna

Enkäten visar på stora variationer i fråga om intresset för systemet för sommartid.

Mest engagerade enkäten om sommartiden i Tyskland: närmare fyra procent av tyskarna besvarade enkäten.

I Finland var intresset för enkäten inte fullt så stort. Ungefär en procent av finländarna valde att svara på komissionens frågor.

Minst var intresset i Storbritannien, Rumänien, Italien och Danmark.

Finländarna mest kritiska till tidsomställningen

Enkäten visar också på stora variationer då det gäller inställningen till tidsomställningen.

Mest kritiska är invånarna i Finland och Polen. I Cypern och Malta vill en majoritet av befolkningen i sin tur bevara systemet med sommar- och vintertid.

sommartid
Bildtext Den blåa stapeln anger andelen tillfrågade som vill slopa tidsomställningen.
Bild: EU-kommissionen

Kommissionen vill ändra på systemet

Kommissionen kommer nu att gå vidare med sommartidsfrågan och föreslå en förändring av systemet till Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Om direktivet godkänns betyder det här att tidsomställningen slopas i samtliga medlemsländer.

Däremot skulle medlemsländerna även i fortsättningen har möjlighet att bestämma om vilken tidszon man vill höra till.

Med andra ord kunde de enskilda länderna välja att ha permanent sommartid, vintertid eller att övergå till en annan valfri tidszon.

karta
Bildtext En majoritet av EU-länderna följer centraleuropeisk tid (GMT+1).
Bild: EU-kommissionen

EU reglerar sommartiden

EU har reglerat sommartiden sedan 80-talet. Det nuvarande direktivet förpliktar samtliga medlemsländer att övergå till sommartid den sista söndagen i mars. Visarna ska vridas tillbaka den sista söndagen i oktober.

Idén med direktivet är att samma regler för sommartiden ska gälla för alla länder på den inre marknaden.

Det ursprungliga syftet med att ställa om tiden två gånger per år var att ta tillvara dagsljuset så bra som möjligt.

Oljekrisen på 1970-talet var en annan bidragande orsak till att sommartiden togs i bruk i en del länder, då i syfte att spara energi.

Systemet med sommartid har ändå stött på patrull bland annat i Finland, Estland och Litauen.

Finland har varit pådrivande inom EU i fråga om avskaffandet av sommartiden.

Diskussion om artikeln