Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hus rivs på friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik - alla ska kunna röra sig i området i framtiden

Från 2018
Uppdaterad 05.12.2018 14:28.
Kopparnäs gästgiveri
Bildtext Kopparnäs gästgiveri rivs som bäst.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Gästgiveriet på friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik håller på att rivas. Planeringen av havsområdet på gränsen mellan Ingå och Sjundeå ska vara klar i år.

Föreningen Nylands friluftsområden började sommaren 2017 samla in åsikter om området genom en enkät.

Enkäten genomfördes på grund av föreningens projekt att skapa en omfattande utvecklingsplan för Kopparnäs-Störsvik.

Gästgiveriet rivs redan

Föreningens planer har väckt huvudbry åtminstone i Ingå.

I diskussionsgruppen Inkoon keskustelupalsta på Facebook undrar man om vissa rykten stämmer, till exempel av gästgiveriet ska rivas.

Det stämmer, och husen rivs redan, svarar fältmästare Mikael Avellan från Föreningen Nylands friluftsområden.

Gästgiveriet består av tre större byggnader och några mindre. En av de större byggnaderna har rivits och arbetena med att riva de återstående pågår.

Problem inomhus

Byggnaderna är i dåligt skick, säger Mikael Avellan.

- De större byggnaderna har bland annat vattenskador. Det är innelufts- och fuktproblem i husen som kräver stora uppvärmningskostnader.

Rivningsarbetena ska vara klara i höst. Området är 1 000 kvadratmeter stort.

Vatten och avlopp tas inte bort

Mikael Avellan säger att det i utvecklingsplanerna inte finns några nya byggnader på området.

- Vi lämnar vatten- och avloppsledningarna samt vattentaget kvar, så de kan utnyttjas om det byggs något i framtiden.

Många besökare leder till utmaningar

Antalet besökare på området ökar hela tiden. Det betyder också utmaningar för Föreningen Nylands friluftsområden.

Vår utmaning är att se till att de naturvärden som gör området speciellt bevaras på de ställen som är mest populära, säger verksamhetsledare Tapio Lepikkö.

- Därför funderar vi bland annat på hur vi kan organisera parkeringen och möjligheterna att röra sig på området på bästa möjliga sätt.

Det byggs ingen parkeringsplats på gästgiveriområdet, men det kommer säkert att finnas platser att parkera på någonstans, säger Mikael Avellan.

Alla ska kunna ta sig till stranden

I diskussionsgruppen på Facebook undrar man också om Föreningen Nylands friluftsområden kommer att begränsa tillgängligheten till de vackraste platserna.

Vackra vyer vid Rävberget i Kopparnäs.
Bildtext Föreningen funderar på hur alla ska kunna ta sig till stranden.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Utvecklingen av Kopparnäs-Störsvik friluftsområde handlar om att förbättra användarvänligheten, servicen och upplevelserna. Inte tvärtom, säger Tapio Lepikkö.

- Föreningen ser till att besökarna har tillgång till de populäraste platserna även i framtiden. Vi vill förbättra möjligheten att ta sig till stränderna även för dem som inte har så lätt att röra sig.

Servicen kan utökas

Föreningen undersöker också vilka möjligheter det finns att erbjuda service i närheten av de mest besökta ställena.

- Vi kommer att märka ut olika rutter och vilken service som är tillgänglig. Till exempel rastplatserna kommer att förbättras.

Föreningen diskuterar nu friluftsområdets framtid med olika parter och man ska också diskutera med invånarna.