Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lotta Palmgren är årets Solveig von Schoultz-vinnare

Från 2018
Lotta Palmgren.
Bildtext Lotta Palmgren.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Sammanlagt 96 bidrag skickades in till Svenska folkskolans vänners femtonde Solveig von Schoultz-tävling. Under prisutdelningen i SFV-huset G18 i Helsingfors på måndagen delades tre pris och två hedersomnämnanden ut. Årets tävling gällde dikter.

Första pris tilldelades Lotta Palmgren från Åbo för en stramt hållen diktsvit som på ett finurligt och säreget vis kombinerar tankar om inre och yttre landskap till en mångbottnad gestaltning som utmynnar i en stark kroppslig upplevelse av platsen.

– Det betyder otroligt mycket. Det känns fortfarande väldigt overkligt. Vinsten är ett otroligt stort erkännande och otroligt stort för mig, säger Palmgren.

Tävlingen är välbekant sedan tidigare. Hon har deltagit i både Solveig von Schoultz- och i Arvid Mörne-tävlingen, SFV:s litteraturtävling för under 30-åringar, flera gånger.

Men den här gången kändes det annorlunda.

– De här är dikter som jag kände något mer för. När jag tänker tillbaka på mina tidigare bidrag, så kommer jag inte ihåg vad jag skickat. Det är kanske ganska beskrivande.

Skriver om sina ambivalenta känslor till sin hemort

Palmgrens vinnande diktsvit skriver hon till ett "du" och "duet" är en stad inspirerad av hennes egen hemstad Karis.

– Det handlar inte uttryckligen om Karis, men mitt Karis finns där. Det handlar om ambivalenta känslor om att sakna staden men samtidigt också ta avstånd från den.

Jag har haft många olika hobbier och de kommer och går, men skrivandet har alltid funnits där.

Temat har länge funnits med henne och hon har behandlat och skrivit om det på flera olika sätt, bland annat genom estradpoesi.

– Texten är gansak otypisk mig i och med att jag hållit mycket på med estradpoesi där rösten blivit ett verktyg. Men de dikter jag skickade in till tävlingen är väldigt fåordiga. Jag har också använt andra medel för att få fram en ambivalens och olika känslor, som att stryka över ord. Det är något jag inte kan göra i estradpoesi.

Lotta Palmgren.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Skrivandet har alltid varit en naturlig del av Palmgrens liv. Under högstadietiden satt hon och skrev noveller och dikter på en elektronisk skrivmaskin. Då hon flyttade till Åbo började hon gå på skrivkurser och på så sätt hittade hon en gemenskap i skrivandet.

Hon hoppas att den här vinsten ska sporra henne att fortsätta skriva och framför allt tro på sitt skrivande.

– Jag har blivit publicerad i flera antologier, men jag skulle gärna skriva ett längre projekt som håller ihop, en diktsamling eller något liknande.

Tre priser och två hedersomnämnanden

Andra pris, 3 000 euro, gick till Isabella Grüssner-Sarling, Pålsböle, för en laddad diktsvit där diktjaget skapas genom form, färg och material kryddad med en språkdräkt där fraserna bränner till i sin lyster och angelägenhet. Kroppen krackelerar och gör samtidigt krumsprång mitt i livet.

Tredje pris, 2000 euro, gick till Johanna Evenson, Hammarland, för diktsviten Ålandet, där prunkande naturlyrik byggs på personifikationer som piggt poserar, uppfriskande och uppfordrande fananammafräckt, i förbifarten, i ett glättigt explosivt utförande.

Ett hedersomnämnande fick Louise Agnesdotter, Helsingfors, för en lyrisk betraktelse som flätar samman dagarnas och livets obönhörliga gång till en vacker och trots allt hållbar väv.

Det andra hedersomnämnandet gick till Eva Spikbacka, Hägersten för diktsviten Fragment ur Änglar och malar – den förlorade poesin som uppsöker en skir och spröd växtvärk fångad i distinkta bilder samt smärtpunkterna i att ömsa relation, allt fastnaglat i en platsbundenhet.

I juryn satt författaren Mia Franck, författaren Peter Sandström, samt litteraturvetaren Maria Österlund.

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar som instiftades 1986 och Solveig von Schoultz-tävlingen för dem som fyllt 30 som instiftades 2004. Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller.

Diskussion om artikeln