Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Röjningen av sprängämnen utanför Karleby hamn är klar – resulterade i tiotals granater och en jeansjacka

Från 2018
En ung man, kaptenlöjtnant, som står i en båt.
Bildtext Kaptenlöjtnant Tuomas Runola visar hur stora ammunitioner de plockat upp ur farleden in till Karleby hamn.
Bild: Yle/Ville Viitamäki

Nu är försvarsmakten klar med röjningsarbetet i farleden in till Karleby hamn. Det innebär att man kan inleda muddringen av farleden som ska bli 14 meter djup.

Röjningen av de krigstida sprängämnena gjordes i två etapper. I början av sommaren hittades ett tjugotal granater och i det andra skedet av röjningen, som just blev klar, hittade man ännu ett tiotal granater.

Sprängämnena är från åren 1940-1970 då man ännu fick göra sig av med ammunition genom att sänka ner dem i havet.

För röjningsarbetet ansvarade militärens röjningsgrupp.

De största granaterna var 120 millimeter stora

Marinens proffsdykare dök för att undersöka de ställen som hade gett utslag i magnetometern som eventuella fynd. En magnetometer används för att mäta magnetfältets styrka och tätheten i det magnetiska flödet.

På havsbottnen hittades olika slags granater, de största 120 millimeter stora. Dykarnas arbete förknippades med risker som hela timet övervägde noga från fall till fall. Fynden kunde vara explosiva.

- Det mest speciella fyndet var kanske en jeansjacka som hade metallknappar som gav upphov till en reaktion i magnetometern. På bottnen fanns burkar, bojkedjor och egentligen lite vad som helst, säger projektchef Seppo Paukkeri från Trafikverket.

Sprängämnena lyftes upp från bottnen och oskadliggjordes. Annan metall fick vara kvar på bottnen.

Mera sprängämnen kan dyka upp

Trots att man förberett muddringen noggrant kan det fortfarande finnas sprängämnen kvar säger Seppo Paukkeri. Även om man kunde använda sig av bästa tänkbara teknik är det svårt att åstadkomma en fullständig röjning.

Man vet till exempel inte exakt var sprängämnen har sänkts ner. Dykarna hade också ställvis mycket dålig sikt.

Det finns en tydlig handlingsplan och en plan för att trygga säkerheten under muddringen i fall man ännu skulle hitta sprängämnen.

Om några veckor kommer man igång med det egentliga muddringsarbetet på farleden. Muddringen ska vara klar i slutet av 2020. Då ska farleden och hamnbassängen med det nya djupet vara klara och i användning.

Muddringsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Karleby Hamn Ab. Muddringen beräknas kosta 63 miljoner euro. Arbetet ska vara klart i september 2020.

Text: Sari Vähäsarja /Yle Kokkola
Översättning: Malin Hulkki /Yle Österbotten

Här kan du läsa orginalartikeln.

Diskussion om artikeln