Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Stängning är inget alternativ” - Raseborgs turistchef tror på en framtid för Ekenäs Naturum

Från 2018
Liten brygga med metspön och en hink
Bildtext Ekenäs Naturum finns vid gästhamnen i Ekenäs centrum.
Bild: Matilda Salo / Yle

För Raseborg skulle det vara en stor förlust om Naturum i Ekenäs stänger. Staden för nu aktiva diskussioner för att hitta en lösning så att informationscentret kan fortsätta i någon form, säger turistchefen.

Det är Forststyrelsen som upprätthåller Naturum, som bland annat fungerar som ett informationscenter för Ekenäs skärgårds nationalpark.

Samtidigt som Forststyrelsens finansiering har minskat har den fått flera nya ställen att sköta om i Västnyland. Hit hör både Raseborgs slott och Dagmarsparken i Leksvall.

I Västnyland sköter Forststyrelsen också om bland annat nationalparken i Ekenäs skärgård och Uddskatan i Hangö.

Muren till Raseborgs slottsruiner.
Bildtext Murar vid Raseborgs slott måste repareras.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Frågan är nu om det statliga affärsverket har råd att upprätthålla Ekenäs Naturum i sin nuvarande form.

- Vi måste kanske göra ett val, att vad vi ska ta hand om i framtiden. Som jag ser det är det vår grunduppgift att sköta de fastigheter och skyddsområden som har getts åt oss för förvaltning, säger Henrik Jansson som är områdeschef i Västnyland.

Stor reparationsskuld måste åtgärdas

På grund av den skrala ekonomin har Forststyrelsen bland annat en stor reparationsskuld som borde åtgärdas, säger Jansson.

- Vi måste ta ansvar för reparationsskulden så att folk kan besöka nationalparken också i framtiden. Det betyder att vi måste fokusera vår verksamhet.

Iron Beach på Jussarö.
Bildtext Jussarö finns i Ekenäs skärgårds nationalpark.
Bild: Metsähallitus. Käyttöoikeus varmistettava Metsähallituksen viestinnästä erikseen.

Det handlar bland annat om att upprätthålla bryggor och rutter så att folk kan röra sig tryggt i nationalparken. Också vid Raseborgs slott finns det ett behov av att putsa upp bland annat murar, säger Jansson.

Viktigt att lära sig leva hållbart

Eva-Lotta Söderlund är föreståndare för Ekenäs Naturum och för henne är det en hjärtesak att fostra barn till att värna om naturen. Hon och hennes kollegor har jobbat mycket med både dagisbarn och skolelever.

- Det tar i hjärtat när jag tänker på dem. Speciellt i dagens värld borde man lära sig att leva hållbart, säger hon.

ekenäs naturum från utsidan, med skylt och träd och buskar och byggnaden med öppna dörrar
Bildtext Många daghemsgrupper besöker Ekenäs Naturum.
Bild: Matilda Salo / Yle

Själv tycker hon att Naturum kunde utveckla sin verksamhet, till exempel genom att ta hand om gästhamnsavgifterna. Många turister kommer dit i tron att det är hamnkontoret, säger hon.

- Vi kunde också slå ihop oss med andra aktörer. Kanske någon från turistbyrån kunde komma hit och jobba sommartid. Vi får många frågor av turister och informationen borde ju finnas där turisterna finns.

Starkt i stadens intresse att Naturum finns kvar

Raseborgs turistchef Ville Vuorelma vill inte ens spekulera i vad det skulle innebära för staden om Naturum stängde.

- Jag vill inte se det som ett alternativ eftersom det är ett så fantastiskt ställe, säger han.

Därför understryker han att det står starkt i Raseborgs intresse att Naturum fortsätter. Det är ett viktigt ställe med tanke på turismen och barnfamiljer överlag.

Porträttbild av Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.
Bildtext Turistchef Ville Vuorelma.
Bild: Yle/Minna Almark

Också för gästhamnens del är Naturum en central plats, säger Vuorelma.

- Nu håller vi på och diskuterar och funderar vilka möjligheter det finns och hur vi tillsammans kan se till att det på något sätt får fortsätta. Det handlar om att utveckla verksamheten och få mera samarbetspartner med.

Staden kan hjälpa till att koordinera

Helt konkret kan Raseborg hjälpa till med att hitta olika samarbetsmodeller.

Staden kan också vara en länk mellan Forststyrelsen och de olika samarbetspartnerna och hjälpa till att koordinera verksamheten, räknar Ville Vuorelma upp.

- Vi kan se vilka resurser det finns och vad det skulle behövas för att vidareutveckla Naturum.

Vuorelma påpekar att mycket kan göras också med mindre resurser. Det gäller bara att göra det på ett mångsidigt sätt i samarbete med andra parter.

En utvecklingsmöjlighet

Forststyrelsen stängde Blåmusslans Naturum i Kasnäs för gott vid årsskiftet 2016-2017.

Förra året gav Forststyrelsen också över informationscentret i Tykö nationalpark i Salo till en privat företagare.

Utställning i Blåmusslan
Bildtext Blåmusslans Naturum i Kasnäs finns inte längre.
Bild: Yle/Monica Forssell

Henrik Jansson poängterar ändå att Forststyrelsen försöker hitta en lösning där man på ett eller annat sätt kan ha kvar en plats med information i Ekenäs.

Hur framtiden ser ut för Naturum i Ekenäs borde klarna senast vid årets slut.

För tillfället diskuterar Forststyrelsen med flera olika instanser, bland annat med Raseborgs stad som äger byggnaden där Naturum finns.

Både området och byggnaden har många möjligheter, säger Henrik Jansson.

- Jag ser det hela mera som en utvecklingsmöjlighet och vi kan också hitta något som gagnar hela området ännu mera.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten om att Ekenäs Naturum kanske stänger (det kanske krävs inloggning för att läsa artikeln).

Diskussion om artikeln