Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Analys: Lyhörd EU-kommission vill gå medborgarna till mötes - men vet vi verkligen vad folket tycker om sommartiden?

Från 2018
Uppdaterad 01.09.2018 11:48.
En blå EU-klocka mot EU:s flagga. I övre högra hörnet ett citattecken, och i det nedre vänstra en bild av Rikhard Husu och texten: Analys.
Bild: Andrew Paterson/Alamy Stock Photo/Montage: Yle

Många frågor återstår efter beskedet om att EU-kommissionen går vidare med förslaget om att slopa sommartiden, skriver Svenska Yles Europakorrespondent Rikhard Husu.

Fredagens besked om att systemet med sommartid kan komma att slopas i EU blev en stor nyhet i Finland.

Det var många som uttryckte sin glädje över att systemet med att ställa om klockorna kan vara ett minne blott om några år.

Enligt kritikerna kan omställningen av tiden två gånger per år ha hälsovådliga effekter för befolkningen.

Nu får det vara slut med att vrida på visarna, anser kommissionen.

Många anser också att de tidigare argumenten för tidsomställningen – att ta vara på den ljusa tiden under dygnet och att spara energi – inte är gångbara längre.

Efter att ha samlat in åsikter från allmänheten via en webbenkät har EU-kommissionen kommit till samma slutsats som en stor del av finländarna: nu får det vara slut med att vrida på visarna.

Att kommissionen tar parti för att slopa sommartiden talar för att ett direktiv om att förkasta tidsomställningen kan bli verklighet inom en snar framtid.

Dragkampen om sommartiden är ändå långt ifrån avgjord. Nedan har vi sammanfattat de öppna frågorna i tre punkter.

1. Hur tillförlitlig är enkäten?

Under perioden juli-augusti ordnade EU-kommissionen ett så kallat öppet samråd som syftade till att kartlägga vad EU-medborgarna anser om sommartiden.

Intresset för enkäten överträffade alla förväntningar: Kommissionen fick in 4,6 miljoner svar från allmänheten.

Vad anser alla de EU-medborgare som inte besvarade enkäten?

En majoritet av de tillfrågade var kritiska till det nuvarande systemet med tidsomställningar. Mest kritiska var finländarna och polackerna.

Grekland och Cypern var de enda länderna där en majoritet av de tillfrågade var för att bevara den nuvarande modellen.

Att kritikerna av den nuvarande modellen skulle ge sig till känna var väntat. Samtidigt inställer sig frågan om hur representativ enkäten de facto är. Vad anser alla de EU-medborgare som inte besvarade enkäten?

De stora skillnaderna i deltagandet mellan de olika medlemsländerna väcker också frågor om enkätens tillförlitlighet.

Medan närmare fyra procent av Tysklands befolkning besvarade enkäten så var intresset i sin tur försumbart i länder som Italien, Danmark och Spanien.

2. Kommer medlemsländerna att godkänna kommissionens förslag?

Inom en snar framtid kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till rådet (medlemsländerna) och Europaparlamentet om att ändra på det nuvarande systemet med tidsomställning.

Europaparlamentet har varit pådrivande i fråga om att se över direktivet om sommartid och kommer knappast att sätta sig på tvären.

Däremot återstår det att se vad förhandlingarna med medlemsländerna ger vid handen. För att sommartiden ska slopas krävs att en kvalificerad majoritet av medlemsländerna ställer sig bakom förslaget.

karta
Bildtext En majoritet av EU-länderna följer centraleuropeisk tid (GMT+1).
Bild: EU-kommissionen

Att vissa länder skulle slopa tidsomställningen medan andra länder bevarar sommartiden är däremot inte ett alternativ. Det här skadar den inre marknaden, anser såväl kommissionen som EU-parlamentet.

Med andra ord kan förhandlingarna mellan de länder som motsätter sig en tidsomställning och de som vill bevara sommartiden bli tuffa.

3. Vilken tidszon ska länderna välja i framtiden?

För de enskilda medlemsländerna gäller det att välja vilken permanent tidszon man vill höra till om sommartiden slopas. I praktiken står valet mellan ländernas nuvarande normaltid eller sommartid.

Att fatta beslut om det här kan visa sig vara lättare sagt än gjort, då både normaltiden och sommartiden har sina förespråkare i respektive länder.

I Sverige vill exempelvis 37 procent av befolkningen ha sommartid året om medan och 29 procent normaltid, samtidigt som 26 procent vill fortsätta ställa om klockorna.

Någon kommer med andra ord att bli besviken, oberoende av vilket beslut EU och Sverige fattar.

Normaltiden och sommartiden har sina förespråkare i respektive länder.

Finlands kommunikationsminister Anne Berner (C) sade i fredags att regeringen inte i det här skedet tar ställning till vilken tidszon Finland borde höra till om omställningen av klockorna slopas.

Enligt Berner är det viktigt att Finland beaktar de beslut som de övriga medlemsländerna fattar i frågan. Med speciellt stort intresse lär man följa med hur Sverige resonerar i frågan.

EU:s förhoppning är att den nuvarande uppdelningen av unionen i tre tidszoner inte luckras upp om sommartiden slopas.

Diskussion om artikeln