Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommer det snart att vara lika varmt i Helsingfors som i Montenegro? Se hur varmt det kommer att vara i fyra finska städer år 2080

Från 2018
Uppdaterad 03.09.2018 08:05.
En grafikers vision av hur det kan se ut i Helsingfors år 2080
Bildtext En grafikers vision av hur det kan se ut i Helsingfors år 2080.

Föreställ dig Sandudds sandstrand i Helsingfors i juli 2080. Stranden är full med människor som söker svalka under den pågående högsommarvärmen.

Någon pratar roat om hur man år 2018 tyckte att vädret var varmt. Tänk så lite man visste då!

Tankeleken är inte så långsökt. Om vi inte sätter stopp för den globala uppvärmningen kan medeltemperaturen i finska städer i juli om några årtionden vara densamma som på en del sydliga semesterorter nu.

Med hjälp av klimatmodeller kan man förutspå framtidens temperaturer. Vi räknade ut hur mycket temperaturen stiger i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg fram till år 2080 om det värsta scenariot förverkligas och man inte vidtar tillräckligt kraftiga åtgärder för att skära ned klimatutsläppen.

Se nedan också hur det går i bästa fall om världen lyckas stävja klimatförändringen.

Du kan läsa mer om klimatmodeller och -scenarier i slutet av artikeln.

Två alternativa temperaturkartor för europeiska städer
Bild: Medeltemperaturen i Helsingfors i juli 2080 är enligt RCP2.6-scenariot 18,7 grader och enligt RCP8.5-scenariot 21,4 grader. Bild: Juha Rissanen, Animation: Miro Johansson

Helsingfors är som Bryssel ...

Enligt den mest positiva prognosen kommer julitemperaturen i Helsingfors år 2080 att påminna om Belgiens huvudstad Bryssel i dag. Prognosen är gjord utgående från ett scenario där mängden växthusgaser i atmosfären börjar minska strax efter år 2020.

I så fall blir medeltemperaturen i Helsingfors i juli 2080 18,7 grader. Det är 1,5 grader varmare än i dag. Det är bra att komma ihåg att det handlar om hela månadens medeltemperatur - dagarna blir mycket varmare än så.

Helsingfors har enligt scenariot en blandning av havsklimat och kontinentalt klimat med milda vintrar och varma somrar. Under somrarna förekommer det både värmeböljor och svalare perioder.

När temperaturen stiger 1,5 grader i juli blir det fler extrema väderfenomen. Det blir kraftigare regn och det blir vanligare med långa värmeböljor med temperaturer över 25 grader.

Det varma vädret i somras är en försmak av vad som komma skall. Varma perioder orsakas delvis av naturliga variationer i klimatet och enligt experter även av klimatförändringen.

Växtperioden förlängs i båda ändorna när temperaturen stiger. Å andra sidan får växter i naturen problem efter de har vant sig vid vissa temperaturer.

Helsingfors blir enligt scenariot inte som Bryssel frånsett medeltemperaturen. Man kan inte exakt förutspå hur vanligt det blir med störtregn i framtiden. Bryssel befinner sig i en klimatzon som för med sig rikligt med regn från Atlanten.

... eller blir Helsingfors som Podgorica?

Enligt den mest oroväckande prognosen kommer Helsingfors år 2080 att likna en Medelhavsstad vad temperaturen i juli beträffar.

Det här blir resultatet om världens länder inte, klimatsamtal till trots, vidtar tillräckligt kraftiga åtgärder för att begränsa klimatutsläppen.

Enligt prognosen skulle medeltemperaturen i Helsingfors i juli 2080 vara 21,4 grader. Det skulle vara 4,2 grader varmare än nu.

Motsvarande temperatur finns för närvarande till exempel i Montenegros huvudstad Podgorica. Staden ligger vid Adriatiska havet och har ett Medelhavsklimat som gränsar till ett subtropiskt klimat.

4,2 grader varmare väder i juli skulle innebära stora problem för många djurarter och växter som är vana vid svalare väder. Sannolikt får man i Finland se sig om efter nya grödor.

Det kan bli vanligare med översvämningar eftersom nederbördsmängden skulle öka.

Två alternativa temperaturkartor för europeiska städer
Bild: Medeltemperaturen i Uleåborg i juli 2080 är enligt RCP2.6-scenariot 16,8 grader och enligt RCP8.5-scenariot 19,7 grader. Bild: Juha Rissanen, Animation: Miro Johansson

Uleåborg är som Stockholm - eller Berlin

Trots att Uleåborg ligger över 500 kilometer norr om Helsingfors kommer temperaturen där att stiga ungefär lika mycket som i Helsingfors.

Enligt den mest positiva prognosen stiger medeltemperaturen i juli med 1,6 grader och enligt den mest oroväckande prognosen med 4,4 grader fram till 2080.

Om vintrarna stiger temperaturen betydligt mer i Uleåborg än i Helsingfors.

Om man lyckas begränsa den globala uppvärmningen kommer Uleåborg i framtiden att vara som Tammerfors eller Stockholm är i dag. Om utsläppen får öka fritt blir Uleåborg som Berlin vad medeltemperaturen i juli beträffar.

Två alternativa temperaturkartor för europeiska städer
Bild: Medeltemperaturen i Åbo i juli 2080 är enligt RCP2.6-scenariot 19,4 grader och enligt RCP8.5-scenariot 21,9 grader. Bild: Juha Rissanen, Animation: Miro Johansson

Åbo är som Paris - eller Varna

Den höjda medeltemperaturen påverkar ytvattnet i Östersjön. Arter som vant sig vid svalare vatten minskar i antal.

Finlands havsområden kommer att få nya arter som för närvarande förekommer längre söderut.

Enligt den mest positiva prognosen kommer medeltemperaturen i juli i Åbo att stiga med 1,6 grader. Den mest oroväckande prognosen skulle höja medeltemperaturen med 4,1 grader fram till 2080.

Av de finska städer som nämns i artikeln har Åbo det varmaste vädret i juli. Om temperaturhöjningen hålls i schack kommer det i framtiden att vara lika varmt i Åbo som det för närvarande är i Paris.

Enligt den mest alarmerande prognosen skulle Åbo, vad temperaturen beträffar, bli som den bulgariska semesterorten Varna vid Svarta havets kust.

Vid kusten, till exempel i Egentliga Finland och i Österbotten, odlas det mycket spannmål. En högre temperatur skulle påverka odlarnas verksamhet och därmed produktionen av livsmedel. Redan det heta julivädret i år orsakade svåra skördeskador.

Den höjda havsnivån skulle vid kusterna orsaka erosion.

Två alternativa temperaturkartor för europeiska städer
Bild: Medeltemperaturen i Tammerfors i juli 2080 är enligt RCP2.6-scenariot 18,5 grader och enligt RCP8.5-scenariot 21,1 grader. Bild: Juha Rissanen, Animation: Miro Johansson

Tammerfors är som Düsseldorf - eller Bilbao

I det inre av Finland orsakar det varmare klimatet översvämningar eftersom regnen blir kraftigare. Det påverkar även vattenkvaliteten och flödet i vattendragen.

Skyfallen leder till ökad urlakning av näringsämnen vilket resulterar i övergödning och ökad förekomst av alger.

I framtiden påminner sommartemperaturen i Tammerfors om västra Tyskland nu.

Enligt den mest positiva prognosen blir Tammerfors år 2080 som Düsseldorf i dag. Enligt den mest alarmerande prognosen kommer temperaturen i Tammerfors att motsvara den spanska staden Bilbao.

Medeltemperaturen i Tammerfors i juli stiger enligt de två scenarierna med 1,5 grader eller med 4,2 grader fram till 2080.

Den positivaste prognosen är redan nu orealistisk

Prognoserna som nämns i den här artikeln bygger på klimatmodeller som kan användas till att bedöma hur framtiden kommer att bli.

Med hjälp av modellerna har man skapat scenarier som är avsedda att åskådliggöra framtiden. Det positivaste scenariot kallas RCP2.6 och det mest alarmerande scenariot kallas RCP8.5.

Enligt RCP2.6. kommer koldioxidhalten i atmosfären att vara på sin högsta nivå kring 2050, för att sedan börja sjunka.

Enligt RCP8.5. kommer koldioxidhalten att tredubblas fram till år 2100 jämfört med läget i slutet av 1800-talet och halten skulle fortsätta att stiga ännu på 2100-talet.

Det första scenariot utgår från att man drastiskt lyckas minska utsläppen under 2020-talet. Det andra scenariot förverkligas om utsläppen av växthusgaser får växa fritt. Det mest sannolika scenariot finns någonstans mellan de här två ytterligheterna.

Den globala uppvärmningen kan inte längre stoppas. Även om man märkbart minskade på utsläppen skulle klimatet bli varmare i flera årtionden framöver.

Med hjälp av klimatmodeller kan man inte förutspå alla effekter som klimatförändringen kommer att ha på städerna. Man kan inte heller förutspå de beslut som mänskligheten fattar och som kommer att avgöra hur kraftig klimatförändringen blir.

Avtal finns, regler saknas

Världens länder har försökt stävja klimatförändringen vid klimatkonferenser. Enligt Parisavtalet från 2015 försöker man stoppa uppvärmningen till under två grader jämfört med tiden före industrialiseringen. Dessutom strävar länder till att uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, eftersom klimatförändringens skadliga effekter då märkbart skulle minska.

Efter industrialiseringen från och med slutet av 1800-talet har den globala temperaturen stigit med i genomsnitt 0,85 grader. För närvarande är ökningen 0,2 grader per decennium.

Ingen vet om målsättningarna i Parisavtalet kommer att uppnås. President Donald Trump har meddelat att USA drar sig ur avtalet, men i verkligheten är flera delstater, städer och företag fortfarande aktivt med i kampen mot klimatförändringen.

Bilar i Los Angeles den 30 juni 2017
Bildtext Trafik i Los Angeles i juli 2017.
Bild: EPA/MIKE NELSON

Hur det går med klimatmålen beror också på de europeiska länderna samt på Kina som står för de största utsläppen i världen.

Klimatmålen dryftas nästa gång i december vid klimatkonferensen i Katowice i Polen.

Skräckscenario

Enligt en färsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften PNAS kan den globala uppvärmningen skena iväg om temperaturen stiger med två grader.

Enligt rapporten skulle uppvärmningen upphöra först när klimatet blivit 4-5 grader varmare än före industrialiseringen. Det skulle motsvara temperaturen på jorden för 1,2 miljoner år sedan.

En så kraftig uppvärmning skulle höja havsnivåerna med upp till 60 meter och flera områden på jorden skulle bli så heta och fuktiga att de skulle bli obeboeliga.

Den här artikeln är en översättning och en förkortad version av Yle Uutisets artikel om ämnet.

Diskussion om artikeln