Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Finsk-engelsk studie visar: Luftföroreningar och plötslig spädbarnsdöd kan ha ett samband

Från 2018
Vauvan jalkoja pidellään kämmenen päällä.
Bild: Unsplash

Luftföroreningar kan ha ett samband med plötslig spädbarnsdöd, visar en gemensam studie som universiteten i Uleåborg och Birmingham har genomfört. Risken för plötsligt spädbarnsdöd var 15 gånger högre under de dagar då luften var som mest förorenad, jämfört med de renaste dagarna.

Plötslig spädbarnsdöd är då ett friskt spädbarn dör i sömnen utan uppenbar orsak.

Studien pekar på ett samband mellan plötslig spädbarnsdöd, luftburna partiklar och kvävedioxid.

- Dessa partiklar finns till exempel i trafiken och i fossila bränslen. Däremot fanns det inget samband mellan plötslig spädbarnsdöd och ozonhalten i luften, säger professor i folkhälsovetenskap vid Uleåborgs universitet, Jouni Jaakkola.

Baby gäspar.
Bildtext Rekommendationen att låta spädbarn sova på rygg istället för på mage har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd.
Bild: Tim Bish/Unsplash

Materialet i studien består av 200 fall av plötslig spädbarnsdöd under 10 års tid. Materialet har samlats in i England, från Västra Midlands där luftföroreningarna enligt Jaakkola ligger på ungefär samma eller lite högra nivå än i huvudstadsregionen i Finland.

En motsvarande studie ska göras med finskt material under de närmsta åren, säger Jaakkola.

Enligt forskarna är de nya resultaten förenliga med tidigare studier som pekar på ett samband mellan plötsligt spädbarnsdöd och förbränningsprodukter i tobak. Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har också konstaterats vara högre i städer än på landsbygden.

Kopplat till förmågan att reglera andningen

Orsakerna till plötslig spädbarnsdöd är ännu oklara, säger Pertti Rintahaka, specialläkare i ungdomspsykiatri och barnneurologi, men på något sätt hänger det ihop med andningen och dess reglering.

Det finns indikationer på att barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd i något skede av graviditeten eller under sitt liv utsatts för faktorer som försämrar syreupptagningen.

- Därtill finns det någon okänd utlösande faktor, säger Rintahaka.

Enligt professor Jaakkola är barn som bor på landsbygden i princip bättre skyddade mot plötslig spädbarnsdöd än barn i städerna. Forskarna rekommenderar ändå inte att barnfamiljer flyttar bort från städerna bara för den renare luften.

För många innebär en flytt ut från städerna längre resevägar till arbete, skola och dagis, resor som ofta sedan görs med bil.

- Då skulle luftföroreningarna öka, säger Jaakkola.

I Finland inträffade år 2016 åtta fall av plötslig spädbarnsdöd.

Källa: STT