Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: En tillspetsad höst att vänta på arbetsmarknaden – dags för åtgärder eller machiavelliska valkampanjer?

Från 2018
Jarkko Eloranta
Bildtext Tillspetsat läge på arbetsmarkanden
Bild: Lehtikuva

Regeringen och fackförbunden ser åter ut att vara på kollisionskurs efter att regeringen meddelade att den går vidare med att försämra anställningsskyddet för arbetstagare i företag med färre än 20 anställda.

I dag sade FFC:s ordförande Jarkko Eloranta att bägaren nu runnit över.

I korthet handlar det om ett krav som förfäktats av Finlands företagare och som nu ska genomdrivas av regeringen. Företagarna anser att det skulle sänka på tröskeln att anställa människor om det skulle vara lättare att avskeda dem – något som facken gärna påpekar att det inte finns belägg för.

I förslaget, som ännu inte överlåtits till riksdagen, ingår att följande mening ska skrivas in i lagparagrafen.

”När arbetsgivaren har färre än 20 anställda anses som uppsägningsgrund även sådant åsidosättande av eller brott mot arbetsförpliktelserna som är lindrigare än vad som föreskrivs ovan…”

Det handlar alltså om att luckra upp grunderna för uppsägningar som sker av andra än ekonomiska grunder.

Oklart vad det innebär på riktigt

Det går inte ännu exakt att säga vad tillägget skulle innebära i praktiken – det är något domstolarna skulle definiera när konkreta fall uppstår.

För löntagarorganisationerna är frågan problematisk eftersom förändringen skulle innebära att arbetstagare inte behandlas lika. Alltså går det inte, som också Eloranta betonat, att göra en kompromiss gällande själva antalet anställda.

Det är också på den här principiella punkten som fackförbunden över en bred front kan enas och även Akava-anslutna Lärarfacket har som bekant tagit starkt ställning mot förslaget.

Bland FFC:s medlemmar är ilskan också kopplad till ett bredare missnöje med regeringen. Efter att de flesta facken med gnisslande tänder och under hot av tvångslagar accepteradt regeringen Sipiläs konkurrenskraftsavtal börjar måttet vara rågat.

Samtidigt finns det de bland fackförbunden som - med snudd på machiavelliskt tänkande - säger att den tillspetsade situationen på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis är illa med tanke på följande riksdagsval

Det ser heller inte bra ut inför medlemskapet om man böjer sig alltför ofta. Facken säger också att Sipilä efter att konkurrenskraftsavtalet ingåtts lovade att inte införa fler försämringar för löntagarna.

Samtidigt finns det de bland fackförbunden som - med snudd på machiavelliskt tänkande - säger att den tillspetsade situationen på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis är illa med tanke på följande riksdagsval.

Socialdemokraterna har varit det största partiet i opinionsmätningarna på sistone och en tredje höst av konflikter kan mycket väl bädda för att FFC snart har att göra med en mer välvilligt inställd statsminister.

Diskussion om artikeln