Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska samerna få berätta sin historia som innehåller tvångsförfinskning och våld – regeringen ger 1,5 miljoner till sanningskommission

Från 2018
Uppdaterad 04.09.2018 11:37.
Statsminister Juha Sipilä träffade representanter för sametinget i Helsingfors 5.5.2017.
Bildtext Statsminister Juha Sipilä träffade representanter för sametinget i Helsingfors 5.5.2017. Till höger om Sipilä Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio.
Bild: Handout

Arbetet med att granska den diskriminering och tvångsassimilering som samerna i Finland har blivit utsatta för har tagit ett steg vidare i budgetförhandlingarna.

Nästa års budget anslår 1,5 miljoner euro för en sannings- och försoningskommission som ska samla information om det samiska traumat och erbjuda psykosocialt stöd till offren.

Johanna Suurpää är direktör vid justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

Hon säger att detaljerna kring kommissionen ännu är öppna, men att förberedelserna framskrider.

- Vi planerar och förbereder processen. När och hur kommissionen ska se ut och hur många ledamöter den ska bestå av, det vet vi egentligen inte ännu, säger Suurpää.

- Kanhända kommissionen inleder sitt arbete redan under pågående regeringsperiod, men det är inte säkert.

Internationellt har dylika kommissioner sysslat med att erbjuda psykiskt stöd och informationsinsamling.

- Det kan vi börja med redan nu, innan verksamheten startar, fortsätter Suurpää.

Johanna Suurpää.
Bildtext Johanna Suurpää, direktör vid justitieministeriet.
Bild: Yle/ Sara Wesslin

Vittnesmål om tvångsförfinskning

Avsikten är att den oberoende kommissionen ska göra samernas röst hörd och ta del av samiska erfarenheter och samisk historia.

Vad som kan väntas är berättelser om både fysiskt, psykiskt, och eventuellt också sexuellt, våld.

Till exempel väntas vittnesmål om tvångsförfinskningen av samer, bland annat på internatskola.

- Olika människor har olika erfarenheter. För vissa har det varit otroligt traumatiskt att som sex- eller sjuåring bli skickad till ett internat där man inte fick använda sitt eget språk.

- Det kan ha orsakat ett kollektivt trauma i hela det samiska folket, säger Suurpää.

Början på en lång process

Försonings- och sanningskommissionen är ett initiativ från Sametinget, och den ska gå till botten med finska statens övergrepp mot samer.

Hurdana övergrepp det kan vara fråga om ska nu dokumenteras. För att få igång en diskussion krävs att man lägger fram fakta och samlar ihop vittnesmål.

Johanna Suurpää säger att regeringens anslag på 1,5 miljoner euro är början på en lång process, som inleds med att ta reda på vad som egentligen har hänt.

- Vi behöver först något slags sanning. Det är naturligtvis alltid svårt att säga vad sanning egentligen är. Men vi börjar med det som individerna själv känner att har varit deras personliga
sanning.

Som underlag för förberedelserna har statsrådets expert talat med kring 300 samer för att höra vad de förväntar sig av kommissionen.

Norge visar vägen

I samband med förberedelserna har Statsrådet granskat sanningskommissioners roll bland annat i Norge, Kanada och USA.

I Kanada har sannings- och försoningskommittén, som tillsattes år 2008, utrett ursprungsbefolkningens erfarenheter.

Där har över 80 000 personer fått ersättningar för fysiskt och psykiskt lidande, 30 000 personer för sexuellt utnyttjande.

Norge var det första nordiska landet som i fjol beslöt starta en sanningskommission gentemot samer och kvener, som den finsktalande befolkningen heter i Norge.

Finland följer noga med det som sker särskilt i andra nordiska länder, i synnerhet Norge.

Tiden är mogen

Enligt experter är kommissionerna ett bra sätt att förstå historien och förhindra att samma misstag upprepas. De kan också ge rekommendationer och åtgärdsförslag för samepolitiken.

Tanken är emellertid inte ny: Sametinget har efterlyst en dylik sanningskommission i flera år.

Hur kommer det sig att projektet nu avancerar?

- Möjligtvis eftersom samma process är dragit i gång i andra nordiska länder. Kanske är vi också beredda att diskutera det som har skett på ett annat sätt, säger Suurpää.

Påbörja arbetet med att be om förlåtelse

Petra Laiti är ordförande för sameunga, sameaktivist och debattör. Hon säger att regeringens beslut kan tolkas på flera sätt.

- Det viktiga är att förstå att det inte handlar om att köpa sig fri från historien. Det handlar om att påbörja arbetet med att be om förlåtelse och att utreda historien mellan staten och samerna.

Mycket hänger på vad staten tror sig kunna få ut av arbetet och vad samerna vill få ut av det.

Petra Laiti.
Bildtext Petra Laiti, ordförande för sameunga.

Saknar tradition att diskutera samefrågor

Laiti ser kommissionen som en positiv möjlighet, även om hon tror att den är förknippad med vissa svårigheter.

- Vi saknar en tradition av att diskutera samefrågor i Finland- allmänheten diskuterar dem inte, det gör inte heller regeringen.

På frågan om vad man kan åstadkomma med 1,5 miljoner euro svarar Laiti att man kunde låta experter intervjua personer som lidit av statens aktioner. Pengarna kunde också gå till psykologisk hjälp för de drabbade.

Processen går inte att påbörja utan samernas medverkan säger Laiti, men om de verkligen blir hörda är svårt att säga i det här skedet.

- Vi talar om en generation som aldrig fått tala om sina trauman. När den börjar göra det kan det ta längre tid än vad staten möjligen tror.

- Nu är sista möjligheten att göra detta. De generationer som lidit i internatskolor och av tvångsfinskan lever inte länge till. Deras berättelser måste tas tillvara - och det börjar vara bråttom, säger Petra Laiti.

Diskussion om artikeln