Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Minister Anne Berner: "Om hela resten av Europa stannar i sommartid och Finland skulle välja normaltid så skulle vi komma i samma tidszon som Sverige"

Från 2018
Uppdaterad 03.09.2018 20:22.
Kommunikationsminister Anne Berner kommenterar Finaviaaffären i Helsingfors i juli 2016.
Bild: All Over Press

I framtiden kan Finland och Sverige komma att höra till samma tidszon. Det här alternativet blir verklighet om Centraleuropa övergår sommartiden medan Finland stannar i sin nuvarande normaltid.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner (C) är det här ett av de alternativ som kan aktualiseras om planerna på att slopa den årliga tidsomställningen i EU blir verklighet.

- Om hela resten av Europa stannar i sommartid och Finland skulle välja normaltid så skulle vi komma i samma tid som Sverige, Tyskland och många andra länder.

Enligt Berner tyder resultaten från EU-kommissionens enkät om sommartiden på att Centraleuropa kan komma att ändra tidszon.

- Det finns ett överväldigande stöd för att Europa ska stanna i sommartiden.

Samtal i Bryssel med ansvarig kommissionären

Berner svarar på Svenska Yles frågor i Bryssel där hon varit för att besöka transportkommisionären Violeta Bulc. Bulc ansvarar inom kommissionen för förslaget om att se över det nuvarande systemet med sommar- och normaltid.

Efter att kommissionen presenterat sitt förslag är det upp till medlemsländerna och EU-parlamentet att ta ställning till förslaget.

- Det finns i EU-parlamentet ett samtycke till att det här ska behandlas snabbt, helst redan innan valet på våren, säger Berner.

- Därefter kommer varje land att göra sitt enskilda beslut, men säkert kommer det också att finnas samordning.

Viktigt att besluten fattas samordnat

Ur Finlands synvinkel är det viktigt att besluten fattas på ett harmoniserat sätt, anser kommunikationsministern.

- Vi måste analysera vad som är viktigt för våra medborgare, vad är viktigt för vårt näringsliv och vad anses vara bra för vår hälsa.

Det är också viktigt att alla länder övergår till det nya systemet samtidigt, påpekar Berner.

Sveriges tidszon ett populärt alternativ

Att EU just nu utreder möjligheten att slopa tidsomställningen beror delvis på resultatet i en webbenkät som EU-kommissionen genomförde under sommaren.

Enligt enkäten är en stor majoritet av EU-medborgarna för att slopa tidsomställningen.

Ingenstans är man så kritisk till tidsomställningen som i Finland, visar enkäten. Endast en av 20 tillfrågade ansåg att tidsomställningen borde bevaras.

Svaren på den webbfråga som Svenska Yle publicerade i lördags är i linje med EU-kommissionens mätning. Endast åtta procent av de tillfrågade vill bevara tidsomställningen.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Det mest populära alternativet i Svenska Yles mätning är att höra till samma tidszon som Sverige. Omkring 37 procent av dem som svarat vill höra till samma tidszon som Sverige.

Vad tänker du om resultaten i mätningen, Anne Berner?

- Det är någonting som är mycket bekant för mig. Vi får just nu väldigt mycket feedback från medborgarna till ministeriet.

Vad händer nu?

- Det här är något vi måste gå igenom öppet och transparent, frågan kommer att behandlas i riksdagen och regeringen och vi måste sedan hitta ett gemensamt beslut.

- Det är viktigt att vi har så mycket information som möjligt, att vi vet så långtgående som möjligt vad de andra länderna kommer att göra och att vi ser hurdant kommissionens förslag är. Sedan fattar vi säkert ett bra beslut för Finland också, sammanfattar Berner.

Diskussion om artikeln