Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den äldres bostad och allt runt omkring ska fungera - långvarig anstaltvård är inget alternativ längre i Raseborg

Från 2018
Ung man masserar äldre mans axlar.
Bildtext Äldre i Raseborg ska känna sig trygga hemma.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Otrygga och ensamma äldre behöver en fungerande bostad och tillräckligt med stöd efter en sjukhusvistelse.

Därför har Raseborg startat ett hemförlovningsteam som börjar arbeta i höst.

Enligt chefen för äldreservice i Raseborg, Kirsi Ala-Jaakkola, är behovet akut.

- Vi måste få i gång hemförlovningsteamet i ganska rask takt. Redan när patienten kommer in på sjukhus eller bäddavdelning ska vårdinrättningens strävan vara att patienten kommer hem igen så fort som möjligt.

Varje dag som en gammal mänska ligger stilla i en säng utan att vara aktiv och röra på sig försämras funktionsförmågan och tär på muskelkrafterna

― Kirsi Ala-Jaakkola

Kirsi Ala-Jaakkola understryker att alla aktörer runt de äldre ska ha denna gemensamma målsättning.

Kvinna ser in i kameran, allvarlig. Bakom ett staket och ett lövträd. Sommar
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola leder arbetet inom äldreservicen.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Raseborgs hemförlovningsteam ska sedan se till att stöda äldre i deras vardag efter att de har kommit hem från sjukhuset.

Meningen är att de äldre ska känna sig trygga och ha den hjälp de behöver.

Borta bra, men hemma ska vara bäst

I slutet av september eller början av oktober ska hemförlovningsteamet i Raseborg komma i gång med sitt arbete.

Ett team består av två sjukskötare och en närvårdare.

Teamet ska i god tid få information från sjukhuset då en äldre person ska hemförlovas så det hinner förbereda det som behövs.

Teamet ska också vara en länk till Vård i hemmet.

- Hittills har det varit den aktör där patienten befinner sig som är ansvarig för hemförlovningen. Det är sjukhuset, bäddavdelningen och sedan hemvården, när den tar över, förklarar Kirsi Ala-Jaakkola.

Nu kommer alltså upplägget att ändras.

Tydlig kommunikation och klar ansvarsfördelning

För att undvika att det uppstår problem vid hemkomsten kommer Kirsi Ala-Jaakkola med vissa riktlinjer.

- Det gäller att vara konkret och att ha gemensamma målsättningar. Man har kanske ett datum för när patienten skrivs ut och jobbar mot det.

Här är det viktigt att informationen om patientens behov finns med i processen hela tiden.

- Det kan handla om vilka mediciner hon eller han ska ha, om att se till att rätta hjälpmedel finns att tillgå hemma. Och att det finns mat, naturligtvis.

Misstag ska undvikas

I värsta fall kan det tidigare ha gått så att hemvården inte har känt till att en äldre person har kommit hem efter en sjukhusvistelse.

Hädanefter ska det inte finnas en sådan risk.

Det är hemförlovningsteamet som till en början har ansvaret för patienten tills vardagen börjar löpa igen.

- Det kan vara besvärligt för Vård i hemmet att ta itu med en hemförlovning mitt i arbetsdagen och kanske vara tvungen att lämna annat, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

Med förebyggande åtgärder kan man stöda hemmaboende på ett bättre sätt. Det kan handla om rehabilitering och om en fungerande dagverksamhet

I dag är den allmänna målsättningen inom äldrevården att patienten ska komma hem så fort som möjligt. Det har inte bara sin ekonomiska förklaring.

- Varje dag som en gammal mänska ligger stilla i en säng utan att vara aktiv och röra på sig försämras funktionsförmågan och tär på muskelkrafterna, förklarar Ala-Jaakkola.

Händer
Bildtext Om orken finns är det viktigt att röra på sig.
Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos

Utredningar har visat att många köar till boende men att det ändå inte behövs fler dygnetruntplatser i Raseborg, hur går det ihop?

- Med förebyggande åtgärder kan man stöda hemmaboende på ett bättre sätt. Det kan handla om rehabilitering och om en fungerande dagverksamhet.

Enligt Ala-Jaakkola är ensamhet och otrygghet en stor orsak till att en äldre person kommer in på ett dygnetruntboende.

- Vi har haft personer som har varit i väldigt dåligt skick men när de kommer in på ett boende förbättras deras funktionsförmåga avsevärt på bara ett par veckor. Så personen kunde kanske ha bott kvar hemma.

Bostadsproblemet ska inte vara en orsak till att man flyttar in på ett dygnetruntboende

Nu behövs åtgärder som gör att hemmaboendet känns tryggt och att den äldre får den hjälp hen behöver.

Den aktuella sastningen ska också minska risken för att patienten snabbt hamnar in på sjukhus igen. Dylika åtgärder har tidigare saknats.

- Det är stora förändringar som har pågått inom vår service under de senaste åren och man får göra saker litet efterhand. Allt går inte att göra på en gång.

Bostaden ska fungera

Enligt Kirsi Ala-Jaakkola är själva bostaden central.

Med tillgång till hiss och olika hjälpmedel har en äldre person lättare att klara sig hemma längre.

- Bostadsproblemet ska inte vara en orsak till att man flyttar in på ett dygnetruntboende.

Utbudet av lämpliga bostäder för äldre är tillfredsställande i Karis, men i Ekenäs finns det ett stort behov att fylla.

I dagens läge betalar Raseborg för äldre som är intagna på sjukhus för att de inte klarar av att bo hemma.

- Det är en av orsakerna till utvecklingsprocessen vi håller på med.

Artikeln är baserad på en intervju av Veronica Montén.

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg, om behovet av hemförlovningsteam

11:19

Diskussion om artikeln