Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det sups mindre i Finland nuförtiden men 1 av 7 dricker farligt mycket – på lördagskvällen sitter nästan en miljon finländare med ett glas i handen

Från 2018
Uppdaterad 05.09.2018 16:12.
Vinglas med sko
Bild: Mosthphotos

Totalkonsumtionen av alkohol i Finland ökade fram till år 2007 men minskade efter det med ungefär en femtedel, visar Institutet för hälsa och välfärd (THL) i en undersökning. Trots minskad konsumtion finns det ändå en hel del storkonsumenter som befinner sig i riskzonen.

Minst 13 procent av befolkningen - eller över 560 000 finländare - använder alkohol i sådana mängder att hälsorisken är klart förhöjd på lång sikt.

Riskgränsen ligger för kvinnors del vid 7 portioner på veckonivå, och för männens del vid 14 portioner.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd motsvarar en alkoholportion antingen 4 cl stark alkoholdryck, 12 cl vin eller en flaska (33 cl) mellanöl.

Nästan 60 procent dricker för att nå berusning åtminstone en gång per år

Berusningsdrickande är vanligt: 57 procent av befolkningen har överskridit gränsen för berusning (minst 5 portioner per gång) åtminstone en gång under det år som gått.

Av all konsumerad alkohol hänför sig 78 procent till riskfyllt bruk.

Berusningsdrickande medför också klart ökade risker.

Stadigt tilltagande konsumtion från 1960 till 2007

Från och med 1960-talet ökade alkoholkonsumtionen stadigt och år 2007 låg den på topp med 12,7 liter per person (15 år fyllda).

Efter det har alkoholkonsumtionen minskat med nästan en femtedel.

Undersökningar om dryckesvanorna under åren 2008-2016 - en period då alkoholkonsumtionen minskade allmänt - visar bland annat följande positiva hälsomässiga förändringar hos finländare i åldern 15-69 år:

  • Andelen män som konsumerar alkohol varje vecka har minskat från 60 procent till 53 procent
  • Andelen kvinnor som konsumerar alkohol varje vecka har minskat från 35 procent till 28 procent
  • Den mängd alkohol som används vid ett och samma tillfälle har minskat bland män
  • Andelen män som är helt och hållet nykterister har vuxit från 10 procent till 12 procent
  • Andelen kvinnor som är helt och hållet nykterister har vuxit från 10 procent till 15 procent

Dessutom

  • har minderårigas alkoholkonsumtion minskat kraftigt redan från och med början av 2000-talet
  • ser det ut som om den långvariga trenden med tilltagande alkoholkonsumtionen bland pensionärer avmattas
Så här har finländarnas alkoholkonsumtion förändrats
Bild: Så här har finländarnas alkoholkonsumtion förändrats

1 200 000 finländare har upplevt negativa följder av fylla

Sammanlagt 1,2 miljoner finländare har upplevt skadliga effekter av alkoholbruk - till exempel gräl, slagsmål eller olycksfall - under det gångna året, visar undersökningen.

Om man avlägsnar den allra vanligaste och ganska milda följden "ångrar vad man sagt eller gjort" så kvarstår ändå närmare 900 000 personer som varit med om minst en negativ upplevelse.

Vinglas som fallit omkull
Bild: Mostphotos

De akuta följderna av alkoholförbrukning - som olyckor - har minskat i och med att det allmänna alkoholbruket har avtagit.

Andelen kroniska skador har dock ökat: År 1987 berodde 27 procent av de alkoholrelaterade dödsfallen på kroniska sjukdomar, medan andelen år 2016 var 64 procent.

Ungdomar
Bild: Mostphotos

Unga dricker mycket mindre - men de som dricker söker berusning

Minderårigas alkoholbruk har minskat kraftigt under hela 2000-talet.

Trots ett allmänt minskat intag av alkohol ser man ändå tydligt bland de unga (under 30 år gamla) att supande med avsikt att nå berusningstillstånd är vanligt och där ser man också de flesta skadorna.

Närmare hälften (46 procent) av 15-29-åringarna har upplevt negativa följder och skador av fylleri. Motsvarande andel bland 30-59-åringar var 21 procent och bland 60-79-åringar 6 procent.

Finländaren dricker alkohol under veckosluten, hemma, på tu man hand med sin partner

Undersökningen om alkoholbruket i Finland tar också upp några framträdande drag i alkoholkulturen.

Det är vanligt att man i Finland dricker alkohol i hemmiljö (i 77 procent av situationer då alkohol intas), tillsammans med sin partner (43 procent av de situationer då alkohol intas hemma), under veckoslutet från fredag till söndag (68 procent av de situationer då alkohol intas) och mellan klockan 20 och 21 (840 000 finländare sitter med ett glas framför sig på lördag kväll klockan 20-21).

Alkoholintaget är under 4 portioner per gång (i 68 procent av situationerna).

Vinglas och tända ljus.
Bild: Mostphotos

840 000 finländare sitter med ett glas framför sig på lördag kväll klockan 20-21

Finländarna föredrar bryggeriprodukter (49 procent av den statistikförda konsumtionen) och använder inte i normala fall alkohol som matdryck (8 procent dricker varje vecka vin till maten, 7 procent dricker varje vecka öl till maten)

Man som dricker öl
Bild: Mostphotos

Dryckesundersökningar i 50 år

Dragen i finländarna dryckesvanor presenteras i boken Näin Suomi juo (Ungefär: Så här dricker man i Finland).

Bokens innehåll utgår från regelbundna undersökningar om dryckesvanor som har utförts sedan 1968.

Artikeln uppdaterades 5.9.2018 klockan 16:11 med information om motsvarigheterna för en alkoholportion.

Diskussion om artikeln