Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Utnämningen av topptjänstemannen Selmayr prickas av ombudsman: Äventyrar förtroendet för EU:s administrativa standarder

Från 2018
Uppdaterad 04.09.2018 21:05.
Martin Selmayr var tidigare kommissionsordförande Junckers kabinettschef.

Utnämningen av den tyska juristen Martin Selmayr till generalsekreterare för EU-kommissionen gick inte rätt till. Det här anser Europeiska ombudsmannen Emily O'Reilly.

Enligt O'Reilly visade EU-kommissionen prov på dålig förvaltningssed då Selmayr utnämndes till chef för 30 000 tjänstemän vid EU-kommissionen.

O'Reilly anser att kommissionen försummat både innehållet och andemeningen i de regler som gäller för utnämningar.

Allt det här riskerar att äventyra förtroendet för EU:s administrativa standarder och därmed också allmänhetens förtroende, säger O'Reilly i ett uttalande.

Handplockades Selmayr till tjänsten?

Den omstridda utnämningen ägde rum i februari, då kommissionsordföranden Jean-Claude Junckers dåvarande kabinettchef först utnämndes till vicegeneralsekreterare och därefter till generalsekreterare för EU-kommissionen.

Före det hade kommissionens dåvarande generalsekreterare överraskande meddelat att han lämnar uppdraget för att gå i pension.

Enligt EU-ombudsmannen var förfarandet ämnat att skapa en "konstgjord känsla av nödvändighet" i syfte att tillsätta Selmayr utan att först lediganslå tjänsten.

Det är uppseendeväckande att ingen i kommissionen verkade ifrågasätta förfarandet, påpekar O'Reilly.

Allt gick rätt till, anser kommissionen

EU-kommissionen vidhåller att allt gick rätt till då Selmayr utnämndes.

Kommissionär Günther Oettinger hänvisade i ett uttalande till att ombudsmannen varken ifrågasatt lagligheten av utnämningen eller Selmayrs egenskaper och kompetens.

Ombudsman O'Reilly betonar att utredningen, som baserade sig på två klagomål, inte gick ut på att utvärdera Martin Selmayr som person.

I framtiden måste kommissionen ändå utarbeta en tydlig procedur för utnämningar för att motsvarande inte ska upprepa sig, påpekar hon.