Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

50-åriga Vasa universitet vill öka intresset för att studera teknik

Från 2018
Vasa universitet.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Också vid Vasa universitet lider man av det minskade intresset för tekniska studier och trenden har pågått länge. Diplomingenjörer uppskattas högt på arbetsmarknaden men studier i till exempel energi -och informationsteknik lockar inte.

Utbildningsprogrammet i energi- och informationsteknik var det som fick minst sökande av alla Vasa universitets utbildningsprogram i år.

Det här trots att det är en framtidsbransch och trots att jobb- och löneutsikterna i branschen är goda.

Harry Linnarinne, dekan för enheten för teknik och innovationsledarskap vid Vasa universitet, säger att den tekniska branschens minskade dragningskraft delvis beror på att undervisningen i naturvetenskaper har försvagats i grundskolorna och gymnasierna.

Vasa universitet
Bildtext Dekan Harry Linnarinne och förstaårsstuderande Jenni Lehtinen
Bild: Yle / Tuomo Rintamaa

- Det är inte bara ett problem i Vasa eller Finland utan det är ett problem i hela Europa. Det är frågan om ett långsiktigt problem, för i framtiden kommer det att råda brist på folk i den tekniska branschen.

Vid Vasa universitet tävlar man förstås också om sökande med de andra universiteten.

- I Vasa har vi i hög grad satsat på elteknik. Vår utmaning är att också få folk att söka sig till studier i energiteknik, säger Linnarinne.

Mer marknadsföring behövs

I Vasaregionen finns ett starkt kunnande inom energibranschen och det är på väg att förstärkas ytterligare. Wärtsilä meddelade i augusti om stora investeringar på Vasklot.

- Inom branschen finns alla framtidsmöjligheter. Finländska företag är väldigt starka internationellt. Vi måste se oss i spegeln och föra fram oss själva på ett nationellt plan, säger Linnarinne.

Studier i matematik ger möjligheter

Jenni Lehtinen är en av dem som har inlett sina studier i energi- och informationsteknik vid Vasa universitet, med siktet på att bli diplomingenjör.

- Energi är en framtidsbransch och vi måste börja rädda miljön. Vi måste avstå från fossila bränslen, säger Lehtinen.

Brändö.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Matematik hörde till Jenni Lehtinens favoritämnen i skolan. Hon märkte ändå att många skulle ha behövt mera stöd med matematiken.

- Ganska många gav upp för lätt. De skulle ha behövt stöd och uppmuntran. Man kunde ha motiverat dem genom att berätta om vilka möjligheter studier i matematik ger.

Jubileumsåret kulminerar den här veckan

Vasa universitets 50-årsjubileum kulminerar den här veckan.

Onsdagen den 5 september ordnas Vasa Campus Festival med bland andra Mira Luoti och Teflon Brothers på scenen. Festivalen är öppen både för studerande och andra Vasabor över 18 år.

Slutet av veckan reserveras för högtidlig doktorspromotion.

Text: Tuomo Rintamaa / Yle Pohjanmaa

Översättning: Anna Kurtén

Ursprungsartikeln på finska kan man läsa här.

Diskussion om artikeln