Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

E-cigaretter sprids bland unga – ännu saknas forskning om skador på lång sikt

Från 2018
Uppdaterad 05.09.2018 16:09.
e-cigaretter
Bildtext E-cigaretter kan se ut på många olika sätt.
Bild: Niklas Evers

Föräldrar har kommit på 12- och 13-åriga barn med att använda e-cigaretter. Även om cancerrisken är lägre än hos traditionella rökare, känner man ännu inte till de långsiktiga följderna.

Under hösten har ett lokalt fenomen dykt upp i en Vasaförort där barn i 12- och 13-årsåldern har blivit påkomna av sina föräldrar med att inneha elektroniska cigaretter, förkortat e-cigaretter.

Några föräldrar, som vill vara anonyma eftersom de inte vill utsätta sina barn för socialt jobbiga situationer, berättar att det verkar finnas en sorts svart marknad mellan ungdomarna. På marknaden finns såväl e-cigaretter som olika vätskor som kan innehålla smakessenser eller nikotin.

Konsumtionen av e-cigaretter har ökat kraftigt i USA.
Bildtext Vätskan i e-cigaretten förångas och skapar stora moln av ånga.
Bild: EPA / Justin Lane

Under de senaste tio åren har e-cigaretterna slagit igenom på marknaden. En del av marknadsföringen har byggt på att det är ett mindre hälsoskadligt alternativ till traditionella cigaretter, eftersom användaren undviker tjära och många andra skadliga ämnen som finns i själva röken.

Men e-cigaretten har också skapat en hel kultur kring sig som bygger på ett stort mått av prylnörderi. En användare kan exempelvis bygga ihop sin egen e-cigarett av en mängd olika specialdelar som enkelt går att köpa via nätet.

Lagen ser e-cigaretter som tobaksprodukter

- I samband med att tobakslagen förnyades år 2016 fick e-cigaretterna i stort sett samma regler som traditionella cigaretter, säger Otto Ruokolainen, tobakssakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Med andra ord behöver man vara myndig för att köpa och inneha e-cigaretter och deras vätskor. Det gäller också vätskor som inte innehåller nikotin. Före 2016 gällde lagen inte nikotinfria vätskor.

Saknas forskning om långsiktiga effekter

Eftersom e-cigaretterna enbart har funnits på marknaden i omkring tio år har man inte hunnit forska kring hur skadliga de är på lång sikt. Vad gäller kortsiktiga skador görs det hela tiden forskning, förklarar Ruokolainen.

- I nuläget verkar det som om cancerrisken är mindre än hos traditionella cigaretter, men man har hittat skadliga ämnen i e-cigarettvätskor, säger Ruokolainen.

Han poängterar ändå att det inte behöver vara vettigt att alltid jämföra cancerrisker med traditionella cigaretter - sett till cancerrisk är de liksom i en helt egen kategori.

- Nästan vilken som helst produkt på marknaden är mindre skadlig än cigaretter, säger Ruokolainen.

När det kommer till e-cigaretternas effekt på hjärta och blodkärl saknas det ännu forskning, säger Ruokolainen. Men han berättar att det finns rapporter som pekar på att riskerna kan vara högre än man tidigare har tänkt sig.

- Det finns redan rapporter om att e-cigaretterna kan göra skada på andningsorganen, säger Ruokolainen.

Allt färre är obekanta med e-cigaretter

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets undersökning om ungas hälsovanor från 2017 ökar medvetenheten om e-cigaretter hela tiden. Endast fyra procent av 12-18 åringarna i undersökningen visste inte vad en e-cigarett var.

Bland 12-åringarna har antalet barn som känner till e-cigaretter ökat - år 2015 svarade drygt 30 procent att de inte kände till dem, medan tio procent gav samma svar förra året.

Enligt undersökningen handlar det ändå inte om någon väldigt utbredd användning i det stora hela - 16 procent av deltagarna mellan 12 och 18 år gamla uppgav att de testat en eller två gånger.

Enbart 1,6 procent av 18-åringarna använde e-cigaretter dagligen. En majoritet av de mer aktiva användarna är män.

Tobaksbolagen är kreativa

Enligt Ruokolainen kommer lagstiftningen alltid att behöva springa efter tobaksbolagen i en viss mån - de är duktiga på att hitta innovationer som inte är förbjudna ännu.

Det kommer ständigt nya nikotinpreparat - ett av dem är drickbar nikotinvätska. Den stora mängden nya produkter kan dock leda till att det blir enklare att stifta lagar emot dem, förklarar Ruokolainen.

- Ju fler nikotinprodukter det finns på marknaden, desto enklare blir det för lagstiftarna att hitta gemensamma drag i dem, säger Ruokolainen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln