Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grupparbete ska förbättra trivseln i Pojo centrum

Från 2018
Pojo centrum
Bildtext Pojo centrum ska rustas upp och bli tryggare.
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

Pojo centrum borde omedelbart rustas upp så att det blir tryggare, trivsammare och mer funktionellt. Det säger lokala företagare och byaaktiva i en skrivelse till stadens ledning.

Det är Pojo kyrkby byförening, Ampers busstrafik och DeliTukku som tillsammmans har gjort skrivelsen till staden.

I den finns det många konkreta förslag på förbättringar som kan göras. Bland annat borde busshållplatser, parkeringsplatser och gångvägar rustas upp.

Vill ha en plan

Tekniska centralen i Raseborg tackar för skrivelsen och de konstruktiva förslagen och konstaterar samtidigt att en del av åtgärderna redan är gjorda.

Tekniska centralen vill nu utarbeta en åtgärdsplan tillsammans med Pojo byförening och företagarna. Det skulle ske genom grupparbete.

I åtgärdsplanen ska området kring torget, busstationen och de allmänna områdena stå i centrum. Också förutsättningarna för gång- och cykeltrafik är en central del i planen.

Reserverar anslag i budgeten

Tekniska centralen inleder arbetet med en syneförrättning och planering vecka 36. Efter det bjuds motionsställarna och Närings- trafik- och miljöcentralens representant till diskussion kring ärendet och de olika alternativen.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte i måndags (3.9) att samhällstekniken reserverar ett lämpligt anslag för att utveckla de allmänna områdena i Pojo kyrkby i budgeten för nästa år.

Diskussion om artikeln