Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Eero Lehti måste banta ner sin koloniträdgård i Jackarby ytterligare – Borgånämnd ger honom högst tusen kvadratmeter

Från 2018
Kuppis koloniträdgård.
Bildtext Illustrerande arkivbild från en koloniträdgård i Kuppis.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Riksdagsledamoten Eero Lehti (Saml) vill bygga en koloniträdgård i Borgå. Under sommaren har staden förhandlat med Lehti om att banta ner projektet med en tredjedel, men det räckte inte för stadsutvecklingsnämnden.

I våras rapporterade Yle Östnyland om att riksdagsledamoten Eero Lehti (Saml) vill grunda en koloniträdgård med 3 000 kvadratmeter byggrätt i Jackarby i Borgå. I planerna ingick 50 vinterbonade kolonistugor.

Ett trettiotal grannar motsatte sig planerna, och hänvisade till att koloniträdgården skulle vara alltför stor och ligga alltför nära ett Naturaområde.

I maj förkastade en oenig stadsutvecklingsnämnd detaljplanen i stället för att lägga ut den till påseende som det var meningen. Men stadsstyrelsen valde senare att skicka ärendet tillbaka till stadsplaneringen.

Politikerna satte nya villkor för koloniträdgården

Under sommaren har staden förhandlat med markägaren. Lehti gick med på att banta ner projektet till 2 000 kvadratmeter och 30 kolonistugor.

Det här räckte ändå inte för stadsutvecklingsnämnden som behandlade frågan på tisdagen.

– Vi skickade ärendet tillbaka till ny beredning med vissa villkor, säger nämndens ordförande Jarmo Grönman (Saml).

Om markägaren vill gå vidare med koloniträdgården får byggrätten vara högst 1 000 kvadratmeter.

Dessutom satte stadsutvecklingsnämnden villkor på själva stugorna. De får vara högst 30 kvadratmeter stora och ska byggas i en våning.

I faktarutan nedan hittar du hela beslutet från nämnden. Artikeln fortsätter efter den.

Nämndens beslut

Ärendet sänds till ny beredning. Ifall man vill fortsätta beredningen av planen, bör man godkänna högst 1 000 kvadratmeter. För att minska på användningen av privata bilar bör staden även utreda ett möjliggörande av kollektivtrafik till planeområdet. Naturaområdets fridfullhet bör tryggas genom ett tillräckligt stort buffertområde (på det nuvarande skogsområdet får det inte tillåtas byggande) och planen bör tillåta enbart sådant byggande som passar in i den kringliggandes miljöns skala och byggnadstäthet. Byggnaderna bör vara högst 30 kvadratmeter, byggda i en våning och de bör ha komposterbar wc.

Tror du att markägaren går med på de nya kraven?

– Jag kan inte spekulera i den saken, säger Jarmo Grönman. Nu måste markägaren ta ställning till den nuvarande situationen, och om han vill gå vidare får man föra nya diskussioner innan vi tar upp saken igen.

Jag tycker att det är rättvist och bra att processen kan fortsätta. Jag skulle inte godkänna att den avbryts helt

― Jarmo Grönman

Jarmo Grönman konstaterar att processen har varit lång. Ursprungligen fattade den förra stadsutvecklingsnämnden beslutet om att påbörja detaljplaneringen på området.

Då visste nämnden ändå inte hurudan koloniträdgård Eero Lehti ville bygga. Den nuvarande nämnden fick sedan ta ställning till de mer exakta planerna.

– Nu vet vi hurudana villkor nämnden kan godkänna, men det är sedan en annan sak om markägaren vill fortsätta, säger Jarmo Grönman.

Han tycker ändå att det är bra att staden håller dörren öppen så att processen kan fortsätta om markägaren så vill.

– Jag tycker att det är rättvist. Jag skulle inte godkänna att processen avbryts helt. Markägare och företagare måste veta att de kan lita på Borgå stad. Man kan inte ge löften som man sedan plötsligt bryter.

Flera omröstningar

Stadsutvecklingsnämnden röstade flera gånger på tisdagen.

Föredragande ändrade sitt förslag under mötet. Meningen var att man skulle diskutera med rågrannarna på området om man vill gå vidare med planerna enligt dimensioneringen 2 000 kvadratmeter (Lehtis förslag).

Tom Ingelin (SDP) lämnade också in ett förslag om att hela planen skulle förkastas. Förslaget fick understöd av Mika Varpio (Grön).

I den sista omröstningen ställdes Kristel Pynnönens (SFP) förslag om återremittering mot föredragandes förslag. Rösterna föll 9–2, då Jarmo Grönman och Camilla Antas (Saml) röstade för föredragandes förslag.

Diskussion om artikeln