Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regeringens nya formulering om vård på svenska – "Bra, men många fallgropar kvarstår"

Från 2018
Uppdaterad 05.09.2018 13:49.
vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus startar från ett bra läge vad gäller kraven på tvåspråkighet.
Bild: Yle/Roy Fogde

Att regeringen kommer med nya och skarpare formuleringar som ska garantera vård på svenska tas emot med glädje i Vasa sjukvårdsdistrikt. Men det är ingen idé att hurra före man sett hela lagpaketet, fler förbättringar behövs, säger distriktets direktör.

- Förstås var det här positivt, det går åt rätt håll, säger Marina Kinnunen som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regeringens nya formulering innebär att de tvåspråkiga landskapen efter vårdreformen måste se till att svenskspråkiga får vård på svenska. Nu föreslår regeringen att landskapen utan undantag ska se till att vårdtjänsterna erbjuds på landskapens bägge språk och att landskapen själva måste producera dem om invånarnas valfrihet inte annars kan tryggas.

- Det verkar som om regeringen nu kanske har förstått att det att man bara har några språkkurser inte kommer att räcka till för att faktiskt garantera att våra invånare får vård på båda språken lika bra, säger Kinnunen.

Öppnar för omfattande jour i Vasa?

Marina Kinnunen tillägger att Vasa sjukvårdsdistrikt redan kan det här med tvåspråkighet och därför startar från ett bra läge.

- Vård på två språk är ju vår specialitet vid Vasa sjukvårdsdistrikt och i hela Österbotten, där är vi helt enkelt jättebra. I andra landskap kan det bli en betydligt större utmaning, den här formuleringen innebär höga krav, säger Kinnunen.

Porträtt av Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Marina Kinnunen.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

En stor fråga för Vasa sjukvårdsdistrikt är huruvuda regeringens nya formulering i förlängningen även kommer att påverka frågan om vilka sjukhus som ska erbjuda omfattande jour.

Marina Kinnunen tycker att valfrihetslagen borde gå hand i hand med frågan om omfattande jour.

- Man måste se det här som en helhet, och om de ändrar på det där så starkt i valfrihetslagen, så borde det också påverka det stora lagpaketet i sin helhet, och särskilt den del som berör den omfattande jouren, säger Kinnunen.

Hon påpekar ändå att mycket ännu är osäkert. Framför allt är den nya formuleringen bara en liten del av ett betydligt större lagpaket, där exempelvis riksdagens grundlagsutskott har påtalat ett flertal brister som behöver åtgärdas.

- Dessutom är formuleringen av lagtexten en sak, medan det är en helt annan sak hur man börjar tolka lagens krav, säger Kinnunen.

Försiktighet är rätt recept även enligt Kinnunens företrädare på posten som direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga. Honga har i flera år på nära håll följt processen kring den stora vårdreformen och säger att han absolut vill se hela lagpaketet före han utlyser några segrar.

Landskapet är stort - hur långt är vi beredda att resa för vård?

Enligt Göran Honga kan man ändå absolut se regeringens nya formulering som en helt ny linjedragning vad gäller språkkraven.

- Det här är en klar förbättring jämfört med den tidigare formuleringen, men man kan tyvärr ändå inte på basen av den här texten dra alltför långtgående slutsatser. Och lagpaketet i sin helhet innehåller andra brister och fallgropar som också behöver åtgärdas, säger Honga.

Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes.
Bildtext Göran Honga.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Honga skissar upp ett exempelscenario där privata vårdproducenter etablerar sig på marknaden på olika håll i Österbotten, men utan att kunna erbjuda tvåspråkig vård.

- Vilket blir då landskapets ansvar och skyldighet? Kan man säga till invånare i exempelvis Jakobstad eller Närpes att söka sig till Vasa för vård? Har landskapet gjort sitt då? frågar Honga.

Uppdaterad klockan 13.50 med Kinnunens kommentar kring omfattande jour vid VCS.

Diskussion om artikeln