Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

I Sibbodaghem registreras barnens närvaro digitalt från och med oktober - Lovisa stad har bara positiva erfarenheter av systemet

Från 2018
Litet barn vid staket.

Sibbo tar i bruk elektronisk anmälning av vårdtider och digital registrering av barnens närvaro från och med den första oktober. Ändringen gäller alla Sibbodaghem.

Registreringen sker med hjälp av en elektronisk tagg. Taggen påminner om ett slags nyckelring.

Taggen avläses med en app som finns installerad på daghemmets mobiltelefoner. Genom att visa taggen mot mobilen loggar föräldrarna in och ut barnet. På så sätt kan personalen följa med närvaron i realtid.

Redan 2010 gick Sibbo kommun med i ett pilotförsök för en del daghem och familjedagvårdare. Då var programvaran ännu inte tillräckligt utvecklad och ledde inte till vidare åtgärder.

- Nu fungerar applikationen som den ska och de tidigare problemen är fixade, säger Elina Sarin som är administrativ daghemsföreståndare på Sibbo kommun.

Klädhylla vid Sandbo daghem i Karis
Bildtext Med den elektroniska in- och utloggningen kan man i realtid följa med vem som är närvarande och personalen behöver inte hålla reda på lösa papperslistor.
Bild: YLE/ Maria Helsing

De daghem som redan fungerat som testgrupper i Sibbo kommer att ta i bruk det nya systemet redan i september.

Till dem hör de finskspråkiga daghemmen i Tallmo, i Hansas och Metsätie och dessutom tvåspråkiga Nickby gårds daghem.

Enligt Sarin har nyttan att övergå till elektronisk anmälan och registrering varit så stor att satsningen i långa loppet inte blivit så dyr för kommunen.

- Dessutom blev det lite billigare än vad vi hade räknat med, säger hon.

Lovisa rekommenderar systemet för andra också

I Lovisa togs den elektroniska in- och utloggningen av barnens närvaro i bruk för drygt ett år sedan. Responsen från både personal och föräldrar har till en stor del varit positiv.

- Då vårdtiderna matas in elektroniskt betyder det att en massa lösa papper som tidigare tagits hem och fyllts i inte längre behövs. Det här har sparat både papper och tid för oss, säger Diana Astikainen som är daghemsföreståndare i Forsby daghem.

Enligt Sofia Hoff som är tf chef för småbarnspedagogik i Lovisa fanns det tekniska problem i början.

- Men tack vare en tät kontakt med leverantören åtgärdades problemen snabbt, säger Hoff.

Sofia Hoff.
Bildtext Sofia Hoff är tf chef för småbarnspedagogik i Lovisa
Bild: Yle/Katarina Lind

För Lovisa kostade småbarnspegagogikens mobila tillämpning cirka 11 000 euro. I summan ingår också utbildning och själva taggarna.

- Den årliga tilläggskostnaden för underhåll och användning är avrundat cirka 14 000 euro, säger Siv Mårtens som är Lovisa stads ekonomiplanerare.

För att det mobila systemet ska ge full nytta krävs det ändå att föräldrarna fyller i vårdbehovet i tid. Personalens arbetstider baserar sig på det förhandsanmälda vårdbehovet.

I både Sibbo och Lovisa förstår man om att alla kanske inte har möjlighet att göra en elektronisk anmälan.

- I sådana fall är det daghemsföreståndaren som får fylla i uppgifterna elektroniskt, säger Hoff.