Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Jag skulle vilja använda dator hela skoldagen" - Helsingfors fyraåriga digitaliseringsplan fortskrider som planerat

Från 2018
Uppdaterad 06.09.2018 14:33.
Två poikar vid namnen Eddie Heiskanen och Axel Berglund
Bildtext Vännerna Eddie Heiskanen (till vänster) och Alex Berglund (till höger) föredrar dator framför papper och penna.
Bild: Yle/Carolina Husu

I Helsingfors grundskolor har man sedan 2016 målinriktat jobbat med att digitalisera undervisningen. De svenska skolorna satsar för tillfället på utveckling av till exempel bedömning och portfoliepedagogik.

Under 2016–2019 följer Helsingfors grundskolor en handlingsplan för digitalisering av undervisningen. Planen, vars övergripande mål är att stegvis digitalisera stora delar av undervisningen, är för tillfället inne på sitt tredje år.

För att uppnå målsättningarna bör staden bland annat se till att skolorna förses med fler datorer.

Fram till utgången av 2019 är det tänkt att varannan elev i årskurs ett och två, tre av fyra elever i årskurs tre till sex samt varje elev i högstadiet har tillgång till dator.

- Digitaliseringsplanen fortskrider enligt planerna, säger Niclas Rönnholm, som är chef för den grundläggande utbildningen på svenska i Helsingfors.

Staden har en mycket god pedagogisk utveckling på gång i skolorna, som stöds starkt av både utvecklingslärare och stadens egna sakkunniga, menar Rönnholm.

- De svenska skolorna satsar för tillfället hårt på utveckling av till exempel bedömning och portfoliepedagogik.

Det är det utvecklingsstadiet skolorna också ska befinna sig i just nu.

- Vi kommer att uppnå målen till hundra procent under den utsatta tidsperioden. Till och med ett år innan om det går riktigt bra, säger Rönnholm.

lågstadie elever på dator lektion
Bildtext Modersmålslektion för Botby skolas tredjeklassare.
Bild: Yle/Carolina Husu

40 procent digital och 60 procent traditionell undervisning

Helsingfors stads digitala handlingsplan syns för tillfället i undervisningen genom en digital portfolio som eleverna håller på att utveckla.

- Den har vi storsatsat på den här hösten, berättar Linda Wahlman-Strandberg som är vicerektor för Botby grundskola i Helsingfors.

Enligt Wahlman-Strandberg fungerar den digitala portfolion som en bilaga till bedömningen. I den är det meningen att elevernas läroprocess ska synliggöras.

- Eleverna ska kunna titta tillbaka, se var de började, hur långt de har kommit och hur väl de har uppnått sina mål. Helt enkelt få en överblick över arbetet, summerar Wahlman-Strandberg.

Inga portfolior är ändå färdiga ännu.

- Arbetet är under utveckling, betonar Wahlman-Strandberg.

Förutom de digitala portfoliorna använder sig Botbyeleverna också mycket av det digitala biblioteket Ebban.

- Där finns det mängder av böcker som eleverna kan läsa via en dator, telefon eller pekplatta. Det finns också en del ljudböcker.

En kvinna vid namn Linda Wahlman-Strandberg
Bildtext Linda Wahlman-Strandberg, vicerektor vid Botby grundskola.
Bild: Yle/Carolina Husu

Biblioteket Ebban används inte enbart i skolsammanhang.

- Jag vet också att eleverna använder det på fritiden.

Som ett annat exempel på aktuell digital undervisning nämner Wahlman-Strandberg, ett digitalt projekt i tyska.

- Årskurs fyra och fem i östra Helsingfors svenskspråkiga skolor lär sig tyska genom digital undervisning.

Användningen av digitala läromedel, säger Wahlman-Strandberg, har ökat under hösten.

- Vi har faktiskt använt jättemycket digitala medel i höst eftersom vi tagit i bruk e-portfolion. Det har kanske handlat om 40 procent digital och 60 procent traditionell undervisning.

Wahlman-Strandberg är positivt inställd till den ökande mängden digital undervisning.

En flicka sitter vid en dator
Bildtext Tredjeklassaren Jenny Kolhonen jobbar fokuserat.
Bild: Yle/Carolina Husu

- Jag tror att det här förbättrar undervisningen och inlärningen. Eleverna har tillgång till material oavsett tid och plats. Elever som vill jobba mera har oändliga möjligheter att göra det.

Något som är avgörande för att den digitala undervisningen ska fungera ändamålsenligt, betonar Wahlman-Strandberg, är att det finns ett stöd från staden.

- Man ska kunna veta vem man kan vända sig till när man behöver hjälp. Det behövs också en bra fortbildning för lärare och andra som leder den här processen.

På de här områden tycker Wahlman-Strandberg staden har lyckats.

- Fortbildning och stöd tycker jag nog att vi får. Det förekommer också en god växelverkan med staden. Ledningen lyssnar på oss och ställer frågor.

Vad gäller digital utrustning är skolan inte ännu uppe i det antal som stadens handlingsplan strävar efter.

Enligt handlingsplanen är det ändå inte meningen att skolorna ännu ska vara uppe i rätt antal datorer.

- Det kommer hela tiden mera utrustning.

Tredjeklassare jobbar hellre på datorn än med papper och penna

Tredjeklassarna Eddie Heiskanen och Jenny Kolhonen vid Botby grundskola gillar den digitala undervisningen.

- Jag tycker jättemycket om digitala saker, säger Eddie och får medhåll av Jenny.

I jämförelse med traditionella läromedel vinner datorn och pekplattan med hästlängder.

- Jag tycker att det är jättetråkigt att använda papper och penna. Jag skulle vilja använda dator hela skoldagen, säger Eddie.

Jenny Kolhonen gillar speciellt att använda sig av det digitala bilbioteket Ebban.

- Där kan man välja om man till exempel vill läsa något spännande, något som handlar om kärlek, vad som helst egentligen, säger Jenny.

Diskussion om artikeln