Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jobb hotade i Borgå då Inveon går samman med Prakticum: ”De berörda är bestörta”

Från 2018
En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa.
Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia

Enligt det senaste förslaget kommer städ-, köks- och fastighetspersonalen inte att ha jobb i den nya yrkesskolan.

Förslaget har godkänts av Prakticums styrelse och nu ska Inveon och de östnyländska ägarkommunerna ta ställning till överlåtelseavtalet.

Målet är att den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östnyland i framtiden fortsätter i Prakticums regi.

Det är kring personalfrågan som åsikterna mest går isär, då förhandlingarna mellan de två yrkesutbildarna är inne på slutrakan. För Inveon har utgångspunkten hela tiden varit att hela personalens anställningar ska tryggas.

Att villkoren nu kan bli ändrade känns inte rätt bland Inveons personal.

- På sätt och vis kan man säga att reglerna har ändrats under loppets gång och det är märkligt, säger Mikael Kulju, en av huvudförtroendemännen på Inveon.

Husbyggaren på inveon
Bildtext Bygglinjens hall i Haiko.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Ännu har inte personalen informerats om innehållet i förslaget till avtal. Klart är att omkring 10 jobb är hotade.

- De berörda är förstås bestörta, fastän det inte kommer som en stor överraskning att Prakticum funderar i de här banorna. Så fort vi får se avtalet kommer vi att ta ställning till det.

Personalfrågan är väldigt viktig. Vi har hela tiden utgått ifrån att personalens arbetsplatser tryggas också i den nya verksamheten

― Jaakko Jalonen

Inveons styrelse behandlar avtalsförslaget på sitt möte den 18 september. Styrelseordförande Jaakko Jalonen ställer sig på personalens sida.

- Personalfrågan är väldigt viktig. Vi har hela tiden utgått ifrån att personalens arbetsplatser tryggas också i den nya verksamheten, säger Jalonen.

Som ett alternativ ser Jalonen att personalen fortsätter jobba för Inveon, med att ta hand om de många fastigheter som Inveon äger i Haiko och blir tomma efter sammanslagningen. Men det är ingen hållbar lösning på lång sikt.

- Nu ska vi också höra hur ägarkommunerna i Östnyland förhåller sig till samgångsförslaget.

Stor skylt vid yrkesskola.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den nya utbildningsenheten kan komma att verka på Edupolis campus i Estbacka. Där finns det gott om lediga lokaler. Därför vill Prakticum inte anställa annat än undervisningspersonal.

- Eftersom vi inte äger några fastigheter i Borgå, så har vi inget behov av Inveons fastighetspersonal, säger Prakticums rektor Harriet Ahlnäs.

I avtalsförslaget finns också ett förslag som berör hela Inveons personal.

- Om vi tar över all personal ska samkommunen vara med och finansiera det med en halv miljon euro.

östra nylands yrkesinstitut inveon
Bild: Yle/Stefan Härus

Förhandlingarna mellan Inveon och Prakticum sker nu med en stram tidtabell. Ett avtal borde vara klart i början av nästa år för att den nya enheten kan sätta i gång med undervisning 2020.

- Vi kommer nog inte att godkänna några andra förslag beträffande personalen än vad som nu står i avtalsförslaget, säger Ahlnäs.

För tillfället har Inveon omkring 300 elever.

Diskussion om artikeln