Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt utvecklar plan B för vårdreformen

Från 2018
Uppdaterad 13.09.2018 16:01.
Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa sjukvårdsdistrikt planerar för att kunna ta över hela social- och vårdsektorn inom distriktet om vårdreformen inte kan genomföras. Åtta av landets 21 sjukvårdsdistrikt har eller planerar en liknande plan B.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt i slutet av augusti i år att forcera planerna, eftersom osäkerheten kring förverkligandet av en vårdreform har ökat.

Målsättningarna för planen är densamma som i vård- och landskapsreformen – det vill säga att sammanföra socialvård, primärvård och specialiserad sjukvård under en huvudman men med frivilliga åtgärder.

- Vi erbjuder kommunerna att komma med i plan B. Kommunerna får avgöra om de vill komma med genast eller vid ett senare tillfälle. De som kommer med borde komma med på alla tre bitar, säger styrelseordförande Hans Frantz (SFP).

Den modell som Hans Frantz eftersträvar finns i kommunerna runt Karleby i samkommunen Soite. Kommunerna runt Seinäjoki är också på gång och Frantz vill ha samma utveckling i Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Det har kommit signaler från höga statliga tjänstemän om att en minskning av antalet landskap kan komma. Har vi inte lyckats med den här integreringen kan det bli lätt för statsmakten att peka ut landskapet Österbotten.

Hans Frantz
Bildtext Hans Frantz, styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Kommunerna finansierar samkommunen i plan B

De nuvarande planerna på en vårdreform utgår från att staten finansierar reformen och tar en större andel av de totala skatteintäkterna.

En skild landskapsförvaltning med förtroendemän utsedda genom ett landskapsval ingår också i paketet.

Plan B förutsätter ändringar i grundstadgan för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt, eftersom både socialsektorn och primärhälsovården förs in i systemet.

Kommunerna betalar enligt användning och räkningarna skickas till kommunerna. Samkommunen styrs som idag, men volymen blir betydligt större.

Rundresa under hösten

Styrelseordförande Hans Frantz och direktör Marina Kinnunen vid Vasa sjukvårdsdistrikt kommer under november att besöka alla kommuner i landskapet och sälja konceptet åt beslutsfattarna.

- Då borde vi också veta mera om vårdreformen. Lyckas den blir våra möten mindre viktiga förstås.

Ledande tjänstemän och beslutsfattare samlas i Vasa redan den 3 oktober vid två skilda möten där plan B kommer att behandlas.

I oktober kommer också ett reviderat förslag till en grundstadga att finnas. Det skickas på utlåtanderunda till kommunerna till den sista januari 2019.

Läget i Kronoby

Läget i Österbotten är att kommunerna runt Jakobstad har en integrerad social- och hälsovård, likaså Vasa stad.

Kronoby hör till samkommunen Soite i de här frågorna och där har alla medlemskommuner alla tre bitar under ett förvaltningstak.

- Det har fungerat tillfredsställande, det är en liten samkommun, säger Bengt-Johan Skullbacka (SFP) från Kronoby.

Kronoby har ingen egen ledamot i samkommunen den här mandatperioden och Skullbacka, som företräder Kronoby i styrelsen, har enbart närvaro- och yttranderätt.

Splittringen mellan de politiska grupperingarna i Kronoby ledde till att SFP i Karleby istället fick en styrelsepost i Soite.

Hur fungerar vården i Soite

De enskilda mindre kommunerna har väldigt lite inflytande i Soite, det gäller speciellt socialvården. Den bedömningen gör Skullbacka och tillägger att Karleby har majoritet i både styrelse och fullmäktige.

- Situationen är annorlunda i Österbotten än i Mellersta Österbotten. Vasa är inte på samma sätt dominerande som Karleby.

Skullbacka betonar att det förstås finns negativa saker med en samkommun, det är enkelt att skicka räkningar till kommunerna att betala.

Landskapsreformen är enligt honom ändå en onödig reform, man kunde genast ha infört Soite-modellen i hela landet.

- Det pratas hela tiden om större och större enheter, det finns nog ingen återvändo till det gamla.