Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tobakskliniken på Borgå sjukhus hjälper patienter att sluta röka

Från 2018
En man röker
Bildtext Det är aldrig för sent att sluta röka.
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

På Borgå sjukhus vid lungpolikliniken vårdas patienter klassiska lungsjukdomar och sömnapné. Men på avdelningens tobaksklinik erbjuds även hjälp att sluta röka.

Tobakskliniken har varit verksam i flera år och firar 20 års jubileum det här året. Kliniken riktar sig främst till sjukhusets patienter men också patienter via hälsovården kan få remiss till tobakskliniken.

- Är man i behov av hjälp med att sluta röka så kan man kontakta hälsovårdscentralen eller också tobakskliniken direkt, säger överläkare Tuuli Heinikari från Borgå sjukhus.

en kvinlig överläkare på Borgå sjukhus
Bildtext Överläkare Tuuli Heinikari
Bild: Jeanette Broman / Yle

Det är aldrig för sent att sluta röka. För att kunna sluta behövs det ett medvetet beslut. På tobakskliniken hjälper man klienterna att hålla det beslutet om man inte klarar av det på egen hand.

Alla människor är olika och så är även vården på kliniken. En del människor behöver mer hjälp och stöd än andra.

- Den vanligaste metoden att avvänja sig från ett nikotinberoende är med medicinering men det viktigaste är att ta reda på varför man egentligen röker, säger Heinikari.

På kliniken ställer skötaren frågor som till exempel när, var och hur man börjat röka.

- Hur man går tillväga med den rekommenderade vården av avvänjningen baserar sig på den informationen patienterna ger åt skötaren, säger Heinikari.

Snuset är en större bov än många tror

När en person röker andas personen samtidigt in rök i lungorna. Det här gör att cigaretterna anses vara farligare än snus. Men ur nikotinets synvinkel är snuset den större boven.

- Snus innehåller dubbelt mer nikotin än cigaretter och att sluta använda snus är betydligt svårare än att sluta röka på grund av nikotinet, säger Heinikari

En snusdosa med snuspåsar på ett bord.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Tandläkarna är specielt oroade över den ökade snusanvändningen bland unga vuxna. Detta på grund av vilka följder nikotinet har för tandköttet - det kan förorsaka en ökad risk för tandlossning.

En rekommendation för att förebygga och avvänja sig från tobak

Läkaren Heikki Ekroos har tillsammans med en arbetsgrupp jobbat med God medicinsk praxis-rekommendationer för tobaks- och nikotinberoende.

Med hjälp av dessa rekommendationer vill man få all personal inom hälsovården medvetna om hur man förebygger ett tobaks- och nikotinberoende.

- Till exempel om du går till en tandläkare så ska det höra till tandläkarens uppgift att ta reda på om du röker för att kunna styra dig vidare i vårdkedjan, säger Ekroos.

en manlig läkare som står och berättar om avvänjning av tobak i Borgå sjukhus
Bildtext Läkaren Heikki Ekroos är specialicerad inom lungsjukdomar och berättar hur tobakskliniken i Borgå fungerar.
Bild: Jeanette Broman / Yle

Enligt Ekroos kan det finnas en möjlighet att en patient blir utan en operation om hen röker.

- Om patienten inte slutat röka innan en stor operation flyttas operationen framåt tills patienten har slutat och i värsta fall görs den inte alls, säger Ekroos.

Sådana här extrema fall är ändå ovanliga. Exempel på sådana fall är bland annat plastikkirurgi.

- Hudtransplantationen läker inte fullständigt ifall patienten är en rökare, säger Ekroos.

Diskussion om artikeln