Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt rädda att den nya alkohollagen leder till fler fall"

Från 2018
Uppdaterad 10.09.2018 15:19.
Man sitter på en bänk med en flaska i handen.
Bild: Mostphotos.

Finland ligger fortfarande över medeltalet när det kommer till självmord i EU-regionen. Psykiatern Kristian Wahlbeck efterlyser statliga åtgärder, så som strängare alkoholpolitik, men han vill också att vi ska bli bättre på att fråga våra medmänniskor hur de mår.

På måndagen den 10 september uppmärksammas den internationella dagen för förebyggande av självmord.

År 2016 begick 787 personer självmord i Finland – det betyder att över tre gånger fler finländare dog i självmord än i trafikolyckor.

– Det här är oroväckande för i Finland satsar man väldigt mycket på förebyggande av trafikolyckor, vilket givetvis är bra, men man satsar inte alls lika mycket på att förebygga självmord även om vi vet att självmord kan förebyggas, säger Kristian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa i Finland.

Kristian Wahlbäck
Bildtext Kristian Wahlbeck.
Bild: Eva Frantz

För några decennier sedan var självmordssiffran ändå betydligt högre. År 1990 tog 1 500 personer sitt eget liv.

Det oroväckande är att den nedåtgående trenden bröts år 2016. Det året ökade antalet självmord med 50 stycken jämfört med föregående år.

Det är svårt att veta vad ökningen beror på.

– Vi vet att det finns en ökad otrygghet i samhället och ökad droganvändning. En ny grupp med mycket psykisk ohälsa och förhöjd självmordsrisk är flyktingar och invandrare från krigsdrabbade länder. Det här kan vara förklaringar men vi kan inte veta säkert, säger Wahlbeck.

Den nya alkohollagen kan leda till fler självmord

Antalet självmord i Finland är fortfarande fler än medeltalet i EU-länderna. Av de nordiska länderna ligger Finland i topp.

En förklaring till det här är finländarnas alkoholbruk. I Finland är var tredje person som begår självmord berusad. Det är en betydligt högre andel än i övriga Europa.

Med tanke på det här är Wahlbeck mycket skeptisk till den nya alkohollagen som trädde i kraft i början av året.

– Vi är väldigt rädda för att den nya alkohollagen kommer att leda till ett ökat antal självmord. Det har vi sett från många studier från länder där man antingen har sänkt priserna eller ökat tillgängligheten till alkohol, det har alltid lett till ett ökat antal självmord, säger han.

Om det blir fallet också i Finland får vi ändå inte veta före årsskiftet 2019-2020 då Statistikcentralens kommer ut med självmordsstatistiken för 2018.

Kom ihåg att även om det känns så här i dag kan morgondagen se annorlunda ut

― Kristian Wahlbeck

I och med att uppföljningarna görs så pass sällan är det svårt att snabbt reagera på förändringar i statistiken.

Därför har Föreningen för mental hälsa i Finland vädjat till regeringen att förbättra systemet för hur man samlar ihop och publicerar självmordsdata.

– Om det till exempel skulle visa sig att alkohollagen leder till en dramatisk ökning i självmorden skulle det vara viktigt att man snabbt korrigerar misstaget som man har gjort, säger Wahlbeck.

Våga fråga om självmordstankar

Det finns mycket man kan göra för att förebygga självmord – både på privat och på samhällsnivå.

Om du är orolig för att någon i din närhet är självmordsbenägen är det bästa du kan göra att prata med personen och visa att du bryr dig.

– Det är inte alls fel att fråga någon om den mår dåligt: är du så nere att du till och med funderar på självmord? Det är en fråga man bra kan ställa och ska våga ställa. Ingen drivs till självmord för att någon annan bryr sig om hen, säger Wahlbeck.

Enligt Wahlbeck ska varningsklockorna börja ringa allra senast då någon uttrycker konkreta självmordsplaner.

Två tonåringar håller han.
Bildtext Det är viktigt att vi visar att vi bryr oss om varandra, påminner Kristian Wahlbeck.
Bild: Newscast Online

Men det räcker inte bara att vi bryr oss om varandra på ett personligt plan, det finns också åtgärder som samhället bör vidta.

Wahlbecks förslag på sådana åtgärder är bland annat att se till att självmordsredskap, så som skjutvapen, inte är lättillgängliga, att broar och höga byggnader är trygga för att förhindra att människor impulsivt kastar sig ner för dem och också en ansvarsfull alkoholpolitik.

Unga generationer är bättre på att tala om mentala problem

Trots uppgången 2016 tycker Wahlbeck att Finland under de senaste årtiondena har blivit bättre på att hjälpa personer som kämpar med självmordstankar.

Bland annat har tillgången till öppen vård blivit bättre och i skolorna tar man upp psykisk hälsa i flera ämnen.

– Det har blivit mindre skamfullt att tala om sina psykiska problem. Vi vet också att yngre generationer har mycket lättare att tala om psykiska problem än äldre generationer, säger Wahlbeck.

Om man upplever att livet inte längre är värt att leva rekommenderar Wahlbeck att genast söka hjälp.

– Tala med någon, det kan vara en närstående eller hälsovården. Och kom ihåg att även om det känns så här i dag kan morgondagen se annorlunda ut.

Är du oroad för din egen eller en närståendes mentala hälsa? Här kan du få hjälp:
Föreningen för mental hälsa i Finland - kriscenter, kristelefon och råd
Sorgbandet rf - för anhöriga och närstående till personer som begått självmord
Psykosociala förbundet - rådgivning kring frågor om psykisk ohälsa
Sluta panta - chat för unga med professionella handledare

Diskussion om artikeln