Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cirkulär ekonomi bra för både miljön och plånboken – Jonathan Hemming hoppas huset han bygger ska hålla i 200 år

Från 2018
jonathan Hemming utanför sitt hus.
Bildtext Jonathan Hemming på gården utanför sitt hus i Solf. Om ett par veckor hoppas familjen kunna flytta in.
Bild: Yle/Anna Ruda

Trenden cirkulär ekonomi handlar om att ta tillvara och återanvända material. Gjort på rätt sätt kan det både minska miljöbelastningen och spara pengar för den som bygger.

I Solf står Jonathan Hemming på gården och tittar på sitt hus som han och hans familj ska flytta in i om några veckor. För familjen Hemming har återbruk och hållbarhet varit nyckelord i byggprocessen.

- Vi bygger ett lågenergihus med vedeldning och solpaneler för att spara energi. Vi har använt lokala byggmaterial, mest trä, dels ur egen skog men också från lokala sågar. Och återbruk av tegelstenar, bjälkar och fönsterglas.

Valde trätak istället för plåttak

Ytterfönstren är gamla handblåsta glasrutor som Hemming har hittat på köp- och försäljningssidor på internet, i familjens lador och på Stundars.

- Man måste ta i beaktande att det tar lite längre tid att få fram rutorna. Men det tar ju också tid att skicka runt offerter för att köpa nya grejer.

Gamla, dammiga fönster. Ska bli växthus av dem.
Bildtext Familjen Hemming köpte inte nya glas utan sökte istället efter gamla handblåsta glas på olika köp- och försäljningssidor på internet.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

På gården doftar det tjära från husets tjärade trätak. Hemming valde att lägga trätak på huset ur hållbarhetssynpunkt.

- Det är närproducerat och ett naturmaterial och det borde hålla minst lika länge som ett plåttak.

Hemming säger att han tror att de flesta väljer plåttak istället för trätak eftersom många inte känner till att det finns ett sådant alternativ.

- När man ska ha ett nytt tak ringer man en takfirma och de säljer plåttak, säger Hemming.

Studieresa till Nederländerna och Danmark för att lära sig mer om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi inom byggbranschen betyder bland annat att material återanvänds och att man på så sätt skapar mera hållbara byggnader.

Genom att ta tillvara exempelvis tegel, trä, stål och betong då man bygger nytt eller bygger om, kan man minska miljöbelastningen och samtidigt spara pengar.

På Yrkeshögskolan Novia i Vasa har man projektet "Cirkular Economy A Game Changer för the Wood Building Industry" om cirkulär ekonomi i byggbranschen.

- Det innebär att man tänker mera hållbart, hur kan man förlänga livslängden och kvaliteten på fastigheterna. Det handlar också om hur man underhåller en fastighet så att den ska leva så länge som möjligt, säger projektledare Annika Glader.

Annika Glader
Bildtext Annika Glader ska tillsammans med studerande resa till Nederländerna och Danmark för att lära sig mer om cirkulär ekonomi.
Bild: Yle/Anna Ruda

Nu ska man inom projektet göra en studieresa till Nederländerna och Danmark. Där ska man besöka små och medelstora företag inom byggbranschen.

Bland annat ska man besöka Fabers Fabrikker på Fyn i Danmark. Där håller man på att bygga om en gammal industrifastighet till bostäder.

- Man vill göra det till attraktiva bostäder och locka inflyttare till kommunen, säger Glader.

Hon berättar att man vill behålla det yttre skalet och bygga ett hus inuti huset.

Glader jobbar själv på Technobotnia som har sina utrymmen på Vasa universitets område i en gammal industribyggnad.

- När man gjorde den här fastigheten på 1990-talet tänkte man inte i de här banorna.

Resurserna räcker inte om alla ska bygga nytt

Orsaken till att man nu tänker på cirkulär ekonomi inom byggbranschen är enligt Glader att man har gjort beräkningar.

De visar att om alla världens länder skulle komma upp till samma byggnadsstandard som länderna i västvärlden skulle byggindustrin växa med 70 procent.

För det finns det varken material eller resurser som räcker till.

- Därför måste man tänka på att det finns ett värde i det befintliga fastighetsbeståndet och hur kan man återanvända det.

Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus.
Bildtext Om alla byggde lika mycket som man gör i västländerna skulle inte material och resurser räcka till.
Bild: Yle/Minna Almark

Det är inte bara byggindustrin som kan tänka cirkulärt. Också privatpersoner som bygger hus kan tänka på att återanvända material. Glader nämner ett hus i Sverige som byggts helt gratis.

- Det hade tagit jättelänge, men de hade fått eller bytt till sig allt material.

Glader berättar att det i Sverige nu är populärt med återbruk av till exempel köksstommar.

- De är osynliga och slits inte, så man kan göra mycket med gamla stommar och göra en ny yta på dem, säger Glader.

Huset i Solf ska gå att återanvända i framtiden

Jonathan Hemming berättar att familjen har tagit modell av frontmannahus när de planerade sitt hus. Huset är fyrkantigt och alla rum är placerade runt den värmegivande murstocken.

- De flesta innerväggar är gjorda av tegel för att få en stor massa som är fukt- och värmebuffrande, säger Hemming.

Hemmings hus är till största delen byggt av trä och återbrukat tegel och lerbruk på en del av väggarna. Leran som täcker en del av väggarna i huset har familjen valt också på grund av utseendet.

De tjocka väggarna isolerar bra.
Bildtext Familjen Hemming valde lera som ytmaterial på väggarna.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Det är också ett miljövänligt, giftfritt och lokalt material. Leran har också bra fukt- och värmebuffrande egenskaper. Den jämnar ut inomhusklimatet.

Tanken är också att när huset inte längre används ska det vara lätt att återvinna.

- Vi har försökt bygga så att det mesta ska gå att återvinna och återanvända. Om man behöver renovera är det enkelt eftersom vi till exempel har så få eldragningar som möjligt i innerväggarna.

När huset någon gång ska rivas ska det gå att plocka isär. När innerväggarna i tegel har murats upp har man använt murbruk blandat med lera för att få ett bruk som är enklare att få loss.

Hur känns det att bygga och samtidigt tänka att det här någon gång ska rivas?

- Jag har inga problem med det. Jag försöker bygga så att det ska klara sig i tvåhundra år. Ingenting varar för evigt.

Behöver inte bli dyrt men kan ta längre tid

Enligt Hemming är ekologiskt byggande inte något som så många tänker på idag.

- Mest handlar byggande om budget och pengar.

I längden ska inte ekologiskt byggande bli dyrare, enligt Hemming. Men det är stor skillnad på vilka val man gör och om man bygger själv eller anlitar en byggfirma.

jonathan Hemming i köket.
Bildtext Uteslut plast är Jonathan Hemmings råd till de som vill bygga ekologiskt.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Materialen i sig är inte så dyra, råmaterialet är oftast närproducerat trä, men man får lägga ner lite mer tid på att använda materialen.

Till den som funderar på att bygga ekologiskt ger Hemming rådet att börja med att utesluta plast ur huset.

- Man kan se till att huset blir tätt med papper istället för plast och man kan välja träfiberisolering istället för mineralull. Lägg till några centimeter på isoleringen och bygg på en hög och torr tomt, säger Hemming.

Diskussion om artikeln