Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny revisionsnämnd valdes i Kimitoön - petad nämndmedlem för ärendet till förvaltningsdomstolen

Från 2018
Kimitoöns kommunfullmäktige sammanträder, ledamöterna sitter på sina platser.
Bildtext Kommunfullmäktige möttes i Dalsbruks skola på måndagen.
Bild: Yle/ Nora Engström

Kimitoöns revisionsnämnd får en ny sammansättning.

Det beslöt kommunfullmäktige på sitt möte på måndagen.

Fullmäktige valde alltså att avsätta den gamla revisionsnämnden och välja en ny nämnd utan Janne Salonen (obunden).

Bakgrunden är förtroendebristen som uppstod då nämndens nu tidigare medlem och viceordförande Janne Salonen (obunden) på sin blogg ifrågasatte att kommunen serverade alkohol för skattepengar på ett fullmäktigeseminarium på Örö.

Händelsen fick stor uppmärksamhet, både på grund av alkoholserveringen och på grund avsättet som frågan kom ut i offentligheten på. Salonen riktade kritik mot alkoholserveringen på sin privata blogg.

Salonens agerande ansågs bland revisionsnämndens övriga medlemmar inte vara förenligt med god sed.
Man ansåg att ärendet först borde ha diskuterats internt.

Salonen för frågan till förvaltningsdomstolen

Förslaget till kommunfullmäktige var att revisionsnämnden avsätts och att man utser en ny revisionsnämnd, på grund av förtroendebrist mellan nuvarande medlemmar.

Salonen föreslog själv under mötet att frågan bordläggs, men förslaget vann inget gehör i fullmäktigesalen.

Därmed blev beslutet att en ny revisionsnämnd väljs och i den sitter inte Salonen.

Salonen lämnade sin avvikande åsikt i protokollet.

Fullmäktigeledamot Janne Salonen talar i fullmäktigesalen.
Bildtext Janne Salonen på fullmäktigemötet.
Bild: Yle/ Nora Engström

Han tänker nu föra frågan till förvaltningsdomstolen.

- Det här var inte ett överraskande beslut. Slutresultatet och namnen har vi vetat om redan tidigare. Det här var en officiellt skådespel och ett mellansteg i den här processen.

Samtidigt kom utredningen fram till att det rådde en förtroendebrist inom den gamla nämnden?

- Grunderna för god förvaltning definierar också hur förtroendet kan återkallas. Det här följde nog inte de grunderna.

-Det här verkar som om en enskild nämndmedlem med fel politiska åsikter avsätts. Det här är lagstridigt, anser Salonen.

"Vi var tvungna att göra så här"

Rune Friman (Fri Samverkan) menar att kommunfullmäktige inte hade något annat val.

- Allt det material som tillfälliga utskottet fick gav indikationer på att vi var tvugna att göra så här. Det visade sig att det inte fanns ett förtroende inom den föregående nämnden och att de därför inte var funktionsdugliga, säger Friman, som är ordförande för det tillfälliga utskott som utredde frågan.

Vad skulle ha hänt om ni inte valt en ny revisionsnämnd?

- Vi kunde inte föreslå något annat. Det var helt klart att förtroende saknades. Vi fick uppdraget av fullmäktige och vi ville slutföra de så här, säger Friman.

Den nya revisionsnämndens sammansättning är så gott som den samma, förutom Fri Samverkans ordinarie medlemmar som byttes ut.

Nya medlemmar är Jari Hollsten, som blir nämndens viceordförande. Jenna Moberg är Fri Samverkans andra medlem i nämnden. Jyri Byman valdes till ersättare för Hollsten och Mobergs ersättare är Janina Kaita (Saml).

Kristian Lindroos (SFP) fortsätter som ordförande, Anders Nordell (SFP) som hans ersättare. SFP:s andra ordinarie ledamot i nämnden är Jan Drugge och Marlene Eriksson är Drugges ersättare.

De grönas Anu Taivainen fortsätter som ordinarie medlem, Ole Sjöholm (Vf) som Taivainens ersättare.

Diskussion om artikeln