Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholms kommun positiv till farled mellan Klobbskat och Valsörarna

Från 2018
Sjömärken i skärgården.
Bild: Yle/ Nora Engström

Korsholms kommun ställer sig positivt till en ny farled mellan Klobbskat och Valsörarna. Det är leden som tidigare bara användes av sjöbevakare som nu föreslås bli en officiell farled.

Farleden mellan Klobbskat och Valsörarna är inte ny, men den har inte varit utprickad mer än ett par år. Tidigare användes leden så gott som uteslutande av sjöbevakarna, men efter att farledsprojektet Solrutten trallade leden är den nu utprickad och också utmärkt på de nyaste sjökorten.

Bra för turismen

Nu vill Trafikverket att farleden ska bli en officiell farled med 2,6 m ledgångsdjup. Korsholms kommun konstaterar i sitt utlåtande att det är positivt för sjösäkerheten om farleden klassas upp till en officiell farled. Vidare förväntas även båtturismen dra nytta av en ny farled som gör det lättare att komma runt Replot.

Idag underhålls farleden i första hand av lokala båtklubbar. Farleden i fråga är drygt 12 km lång och binder ihop farleden till Klobbskat med farleden mellan malskär och Valsörarna.

Diskussion om artikeln