Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyrkoherde: Fusion med Vasa betyder fattigare församlingar i Korsholm

Från 2018
Uppdaterad 11.09.2018 12:06.
Ann-Mari Audas-Willman
Bildtext Ann-Mari Audas-Willman.
Bild: Yle/Mikaela Löv

En fusion mellan Vasa och Korsholm skulle innebära stora förändringar för församlingarna i Korsholm och betydligt mindre pengar att röra sig med. Vi behöver diskutera de här frågorna nu, säger Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solfs församling.

Det finns en hel del oro för vad en fusion mellan Korsholm och Vasa skulle innebära för församlingarna säger Ann-Mari Audas-Willman som är kyrkoherde i Solfs församling.

Därför bjöd församlingen in till ett diskussionstillfälle i söndags, och omkring 60 församlingsmedlemmar slöt upp.

Audas-Willman säger att Korsholms kyrkliga samfällighet nyligen genomgått en stor förändring genom förvaltningsreformen. Och nu börjar det åter hända saker.

- När det finns oro i luften är det bättre att informera och bjuda in till diskussion och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att ställa frågor, säger Audas-Willman.

Också politikernas sak

Ann-Mari Audas Willman säger att församlingarna också borde inlemmas i den politiska diskussionen när man talar fusion med Vasa.

- Jag har upplevt att man från kommunalpolitikernas håll inte riktigt insett vilka direkta följder en kommunfusion har på församlingarna.

Och endel politiker anser att det här får församlingarna reda upp själva.

- Men där har jag den bestämda åsikten att är man kommunalpolitiker så är man också ansvarig för de förändringar som är en följd av de kommunala besluten, säger Audas-Willman.

Audas-Willman vill inte säga hur politikerna ska göra men anser att hennes uppgift är att informera och lyfta fram de frågor som är angelägna.

Lägre skatteöre

En fusion skulle automatiskt innebära stora följder för församlingslivet och strukturen säger Audas-Willman. Lagen förutsätter att alla församlingar i samma kommun tillsammans bildar en kyrklig samfällighet.

Den första och främsta förändringen vore att skatteörespriset blir det samma i hela kommunen. Idag är kyrkoskatten i Korsholm 1,85 procent medan den i Vasa är 1,40 procent.

- En fusion skulle innebära att församlingarna i Korsholm får mindre pengar att röra sig med, säger Audas-Willman som själv räknat på vad detta skulle innebära.

Hennes räkneexempel visar att om kyrkoskatten sänks och man slår ut den summan på lönekostnader så skulle de 54 årsverkena i Korsholm minskas med 24 stycken.

Det skulle påverka verksamheten och hur många anställda man kan avlöna säger Audas-Willman.

- Men jag måste vara uppriktig och säga att det i första hand innebär en diskussion om strukturen. Blir det en fusion måste församlingsmedlemmarna diskutera vilket församlingsnät man ska ha.

Ska man behålla det befintliga församlingarna, ska de svenska församlingarna i Korsholm uppgå i Vasa svenska församling eller ska man kompromissa och de fyra svenska församlingarna tillsammans utgöra Korsholms svenska församling?

Kyrkoskatten en förhandlingsfråga

Mikael Forslund, kyrkoherde för Vasa svenska församling, förstår oron och säger att det finns risker med allt för stora samfälligheter.

- Till exempel i Helsingfors finns 20 församlingar med över 300 000 medlemmar. Det finns en risk att man förlorar konktakten med gräsrötterna- alltså kontakten mellan beslutsfattare och de som jobbar "på verkstadsgolvet".

Portträtt Mikael Forslund
Bildtext Mikael Forslund.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Angående kyrkoskatten påpekar Forslund att den är en förhandlingsfråga.

- Vid en eventuell fusion är det gemensamma kyrkofullmäktige i den nya samfälligheten som fastställer kyrkoskatten.

- Men ur vår synvinkel så kan vi ju konstatera att den senaste höjningen av kyrkoskatten som gjordes för 2017, fick negativa följder.

Skrev folk ut sig ur kyrkan?

- Ja. tyvärr gick det lite på det sättet, säger Forslund.

Audas-Willman: Stora förändringar

Hur reagerade de 60 personer som samlades på söndagen?

- För många är det här nya tankar och jag vet inte heller hur församlingarna skulle förändras av en fusion. Men det är stora förändringar och jag vill visa på omfattningen, då är årsverken lämpligt att jobba med, säger Ann-Mari Audas-Willman

Hon säger att det kyrkliga livet ser annorlunda ut än i Vasa. Korsholms kommun är geografiskt stor och utspridd, det handlar om gamla församlingar och kommuner.

- Församlingarna har tagit över en del av den gamla bygemenskapen. Därför har man kanske varit beredd att betala lite mera än vad man kan förvänta sig att man är beredd att betala i Vasa.

Dags att diskutera nu

Audas-Willman säger att det handlar om stora förändringar och ju förr man börjar diskutera saken desto bättre resultat kan man nå. Man har det bra i församlingarna i Korsholm i dag, men man vet inte hur framtiden ser ut.

- Vid en fusion skulle stora förändringar pocka på ganska hastigt om man inte börjar diskutera i god tid. Och den tiden är senast nu.

Audas-Willman säger att henens roll inte är att diskutera fusionsfrågan eller ta ställning till den, det överlåter hon till politikerna.

- Men så länge jag är kyrkoherde i Solf så vill jag göra vad jag kan för att utveckla församlingen i en så bra riktning som möjligt. Dit hör också att informera om det jag tror mig veta och kunna.

Kommer den här frågan att påverka församlingsvalet?

- Jag vet inte om det påverkar valet direkt, men kanske huruvida enskilda personer kandiderar eller inte. Frågan kommer att beröra de förtroendevalda som väljs i november, hur det än blir med en fusion.

De fyra kyrkorna i Korsholms kommun kommer att stå kvar där de står rent fysiskt, oberoende om det blir en fusion eller inte. Ann-Mari Audas-Willman säger att de nu främst gäller en fråga om innehåll.

- Den fråga vi borde ställa oss nu är vad som är heligt i den bemärkelsen att vi inte kan röra det och vad kan vi tänka oss att avstå ifrån, göra annorlunda eller göra tillsammans med våra grannar i Korsholm och kanske också i Vasa.

Även politikernas sak

Audas-Willman säger att situationen är speciell på så vis att församlingarna inte har samma förhandlingsläge som kommunen.

- Det är inget som vi kan påverka, utan det är något som pådyvlas oss i fall det blir en fusion.

Kan då politikerna påverka församlingarnas öde i fusionsdiskussionerna? Utan vidare kan de det säger Audas-Willman,

- Man har kanske frestats att skilja på de här sakerna. Men man kan lyfta in de här frågorna i fusionsförhandlingarna, säger Audas-Willman.

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa svenska församling, om en eventuell kommunfusion

7:05

Diskussion om artikeln