Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finska EU-parlamentariker i bräschen för kritiken mot Ungerns premiärminister - Viktor Orbán ger inte efter

Från 2018
Viktor Orbán omringad av ungerska flaggor.
Bildtext Viktor Orbán omringad av ungerska flaggor.
Bild: EPA-EFE

Inom EU har man kommit till att den senaste utvecklingen i Ungern allvarligt strider mot de värderingar som råder inom unionen.

EU-politikerna har tröttnat på Ungern, och vill ta i med hårdhandskarna

Nu är det dags för Europa att ta ställning till den antidemokratiska, nationalkonservativa regeringen under premiärminister Viktor Orbán.

EU-parlamentarikerna kritiserar bland annat inskränkningarna i yttrandefriheten och tveksamheten kring domstolarnas oberoende samt intoleransen mot minoriteter och migranter.

Kommer Ungern att fråntas rättigheter inom EU?

EU vill uppmana medlemsländerna att aktivera artikel 7 i EU-fördraget - en stark politisk markering mot ett medlemsland.

Europaparlamentet röstar i morgon om en resolution som innebär att EU skrider till åtgärder mot begränsningarna av de grundläggande rättigheter och friheter som gradvis har införts i Ungern under ledning av premiärminister Viktor Orbán.

Om resolutionen går igenom kan EU:s medlemsstater i rådet besluta om att Ungern ska fråntas vissa rättigheter, till exempel rösträtten i rådet.

Samlingspartiet röstar för resolutionen om Ungern

De finländska medlemmarna i EPP kommer att rösta för Ungernresolutionen, säger den finländska delegationen inom EPP i ett pressmeddelande.

Europeiska folkpartiet EPP är EU-parlamentets största politiska gruppering, och dit hör bland annat Samlingspartiet och det ungerska konservativa partiet Fidesz som leds av Viktor Orbán.

Det betyder att Samlingspartiets representanter i EU-parlamentet stöder en resolution som riktar sig mot ett parti i den egna partigruppen inom parlamentet.

Sirpa Pietikäinen (Saml) konstaterar att EPP har kämpat för rättsstaten, demokratin, mångfalden, de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten, och att det arbetet fortsätter också då det gäller Ungern.

Ungern har slirat iväg från EU:s gemensamma värderingar på ett bekymmersamt sätt

Henna Virkkunen säger för sin del att varje medlemsland har förbundit sig att följa unionens allmänna värderingar, och att Ungern har slirat iväg från dem på ett bekymmersamt sätt.

- Ungern har försökt begränsa mediernas frihet, föreningsfriheten och den akademiska friheten på ett sätt som inte kan accepteras.

- Man måste värna om grunden för ett demokratiskt samhälle - inte rasera den. Det betyder att alla ska behandlas på ett jämbördigt sätt och att oberoende rättsinstanser upprätthålls, påpekar Virkkunen.

EU behöver bättre och mångsidigare metoder för att kunna försvara sina grundvärderingar

Petri Sarvamaa hör till de parlamentariker som har varit med och diskuterat Ungernfrågan, och han konstaterar att EU behöver bättre och mångsidigare metoder för att kunna försvara sina grundvärderingar.

Sarvamaa påpekar i pressmeddelandet att den här typens hot börjat dyka upp i många länder.

En god idé att ta bort pengar från det land som inte följer principerna för en rättsstat

- EU-kommissionens förslag om att minska på budgetanslagen från EU:s gemensamma budget till regeringar som inte följer principerna för en rättsstat är en utmärkt idé, säger Sarvamaa.

Sarvamaa konstaterar att Ungern i åratal har tagit oroväckande steg bakåt, och att landet nu närmar sig ett diktatorisk enpartisystem som sätter hela Europas framtid i gungning.

Orbán försvarade sig inför parlamentet

Ungerns premiärminister Viktor Orbán sade i ett tal inför Europaparlamentet i dag att de ungerska besluten har fattats av landets demokratiskt valda regering och att EU inte borde bland sig i.

Orbán beskyllde EU för att angripa Ungerns folk. Han sade att Ungern inte kommer att ge vika och att landet kommer att skydda gränserna, sätta stopp för illegal invandring och försvara sina rättigheter.

Europaparlamentarikern Judith Sargentini som skrivit parlamentets rapport om Ungern sade för sin del att företrädare för Ungern har stulit europeiska stödpengar. Hon krävde också att EU aktiverar artikel 7 med anledning av situationen i Ungern.

Nu måste EU-parlamentet fatta ett beslut om Fidesz

- I morgon kommer jag att stöda den resolution som har utarbetats gällande läget i Ungern. Det börjar bli dags för EU-länderna att officiellt erkänna att det i Ungern - liksom i Polen - finns en minst sagt klar risk för ett systematiskt kränkande av gemensamma värderingar, säger Patri Sarvamaa.

Enligt Sarvamaa måste EU-parlamentets största politiska gruppering EPP - dit både Samlingspartiet och Fidesz hör - fatta ett klart beslut.

Sarvamaa betonar vikten av att EU förbinder sig till demokrati och lagar, och han anser att Samlingspartiet och EPP inte kan stöda Fidesz.

 Europaparlamentarikerna Henna Virkkunen (Saml) och Petri Sarvamaa (Saml) i Strasbourg 11.9.2018.
Bildtext Europaparlamentarikerna Henna Virkkunen (Saml) och Petri Sarvamaa (Saml) i Strasbourg 11.9.2018.
Bild: Lehtikuva

- Europas framtid ska grundas på respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter och principen om en rättsstat samt på demokrati. Det här är grundpelarna för ett ömsesidigt förtroende - och utan detta kan EU inte fortbestå, betonar Sarvamaa.

- Den historiskt långa period av fred och stabilitet vi har levt under kan fortsätta i Europa bara om EU intar en internationellt starkare roll, och det lyckas bara om vi rakryggade kan stå bakom våra egna värderingar. Utvecklingen i Ungern och Polen påverkar direkt också finländarnas framtid, påpekar Petri Sarvamaa.

Nu är det upp till bevis för EPP och Samlingspartiet

Europaparlamentarikern Nils Torvalds

Europaparlamentariker Nils Torvalds säger i ett pressmeddelande att EPP:s partier har ett särskilt ansvar att markera mot Orbán i onsdagens omröstning:

- Nu är det upp till bevis för EPP och Samlingspartiet. Jag hoppas de kommer att våga ta ställning för våra gemensamma värden i stället för att försvara sin partikamrat.

Italiens inrikesminister Matteo Salvini omfamnar sin vän Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Milano 28.8. 2018
Bildtext Italiens inrikesminister Matteo Salvini omfamnar sin vän Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Milano 28.8. 2018
Bild: AFP / Lehtikuva

EPP är EU-parlamentets största grupp

Europeiska folkpartiets grupp (EPP) i EU-parlamentet är en partigrupp för kristdemokratiska och moderata/konservativa partier.

Den största nationella delegationen är den tyska (CDU/CSU), följd av den italienska.

EPP är parlamentet största grupp med 219 medlemmar från 28 medlemsländer.

Under Orbáns ledning har demokratin monterats ner

Viktor Orbán var en av grundarna av det liberala oppositionspartiet Fidesz (Ungdemokratiska alliansen). Under Orbáns ledning förvandlades Fidesz från ett liberalt till ett konservativt parti.

Fidesz blev i parlamentsvalet 2018 landets största parti, och partiet har tillräckligt med makt i parlamentet för att kunna genomdriva författningsändringar.

Viktor Orbán är en omstridd och splittrande politiker som aktivt bidragit till den skarpa en polarisering i ungersk politik.

Viktor Orbán har gradvist monterat ner Ungerns demokrati, och Ungern har under hans ledning gått mot ett alltmer nationalistiskt och auktoritärt styre.

Orbán har blivit en förebild för högerpopulister runtom i västvärlden med sina åsikter om bland annat invandring och islam.

Orbán vill ha kontroll över medier, institutioner och organ som hör till ett demokratiskt samhälle. Det förekommer också anklagelser om korruption.

Samtidigt som Orbán tar emot subventioner från EU går han emot unionens grundläggande värderingar om frihet, rättssäkerhet och demokrati.

Diskussion om artikeln