Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Tio år sedan Lehman Brothers gick i graven - världen kravlar sig först nu upp ur finanskrisgropen

Från 2018
Placerare demonstrerar mot Lehman Brothers i Hamburg i Tyskland.
Bildtext Placerare som förlorat pengar demonstrerar i Hamburg.
Bild: MAURIZIO GAMBARINI

Hur kunde den anrika investeringsbanken Lehman Brothers med 639 miljarder dollar i tillgångar gå i konkurs och utlösa en världsomfattande finanskris med massarbetslöshet och bostadsbubbla i släptåg för exakt tio år sedan?

Svaret är att det går alldeles bra om banken har skulder till ett värde av 613 miljarder dollar och de återstående tillgångarna är värdelösa.

En investeringsbank är ju grovt taget en mellanhand mellan dem som har kapital och de som behöver kapital, och dess tillgångar är egentligen andras tillgångar.

Börshandlade med händerna för ansiktet.
Bild: EPA

Och en investeringsbank, som ska leva på sitt förtroendekapital, är slut den dagen då förtroendet är förbrukat - då ingen längre litar på dess tillgångar.

Den drar också sina uppdragsgivare i långa kedjor med i fallet.

Varför talade alla om just Lehman Brothers i september 2008?

Finanskrisets utbrott anses ha blivit ett faktum samma ögonblick som Lehman Brothers lämnade in sin konkursansökan till en federal domstol i New York den 15 september.

Konkursen är den största i USA:s historia och kanske den största i världshistorien. Följden blev en världsomfattande recession.

Världens börser föll okontrollerat, de globala marknadsräntorna fluktuerade vilt och antalet arbetslösa steg rejält först i USA och lite senare i många andra länder.

Bostadsbubblan sprack - också den först i USA och lite senare i exempelvis London. Plötsligt fanns det hur mycket bostäder som helst till salu.

Lehman Brothers fasad 15 september 2008
Bild: PETER FOLEY

Den 24 oktober 2008 - årsdagen av börskraschen 1929 som kom att kallas Svart fredag - dök flera av världens börser med kring tio procent.

Det är ett av de största fallen på en enskild dag i modern tid. Totalt föll börsen med 50 procent på en kort tid i USA.

Lite mer om Lehman Brothers

En kedjereaktion som inte gick att stoppa

Effekterna av att LB hade fört ett konkurspapper till en domstol i New York spred sig världen över.

Bankerna slutade lita på varandra och lånade inte längre pengar sinsemellan, kreditmarknaden sattes ur spel.

De lånade inte heller pengar till företagare och privatpersoner på samma sätt som tidigare. Företagens produktion och export minskade och arbetslösheten steg.

LB hade ägt en hel hop med mindre banker och kreditmarknadsbolag som lånade ut till hushåll med mycket låg kreditvärdighet.

Vissa av dem beviljade så kallade Ninja-lån (till personer med No-Income-No-Job-no-Assets).

Lehman Brothers gock i konkurs 2008.
Bild: ANDY RAIN

Bland dem som nu började göra stora förluster fanns finansinstituten Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) och Freddie Mac (Federal Home-Loan Mortgage Corporation).

Eftersom banker, försäkringsbolag, fonder med mera ägs av personer (aktieägare, småsparare, pensionssparare) gjordes det amerikanska folket samt pensionssparare världen över till de stora förlorarna.

Först förlorade alltså bankens aktieägare sitt kapital, sedan stod bankens långivare i tur att mista sitt kapital.

Amerikaner vill äga sitt hus

Prisbubblan på den amerikanska bostadsmarknaden byggdes upp under 1990-talet och i början av 2000-talet.

Reglerna ändrades och det blev lättare för personer med låga inkomster att få bostadslån - och "alla" ville vara med om Den amerikanska drömmen om att få äga sitt eget hem.

Banker som beviljade bostadslån kunde i sin tur få billiga lån av finansinstituten Fannie Mae och Freddie Mac.

De privatpersoner som tog ett bostadslån som de visste att låg vid yttersta gränsen för deras betalningsförmåga förlitade sig på husets värdestegring - och på att i värsta fall kunna vandra iväg från skulden genom att lämna in nyckeln, såsom kutymen var i USA.

Samtliga kreditgivare i kedjan trodde likaså att prisstegringen på husen skulle vara för evigt och att lånen därmed var säkrade.

Kvinna som går framför reklam på hus som är till salu.
Bildtext Bostadspriserna i London gick ner kraftigt under år 2009
Bild: NEIL HALL

Problemen började märkas av tydligt år 2006 då bostadspriserna sjönk för första gången på årtionden - allt fler låntagare hade börjat få svårt att klara av sina amorteringar.

Våren 2007 gick många banker som specialiserat sig på bostadslån omkull och i början av 2008 meddelade flera investeringsbanker att de får enorma kreditförluster. Och sedan kom LB:s konkurs.

För att undvika en världsomfattande ekonomisk depression understödde USA och många EU-länder nödställda banker med olika stödpaket år 2009.

Lite om den globala finanskrisen

Det som också bidrog till bolånebubblan i USA var kapital som flödade in från placerare i oljeländer, stora investeringar från Kina och japanska pensionsfonders köp av amerikanska värdepapper.

Europa följde snart efter

Recessionen som startade i USA vällde också in över Europa och många länder vacklade svårt.

Men förutom händelserna i USA inverkade också det att euroländerna hade levt över sina tillgångar under en längre tid.

Ur arkivet: Europas ekonomi i kris?

När bankerna tvingades bli försiktigare med att bevilja lån måste exempelvis företag skjuta upp investeringar. Exporten minskade och bruttonationalprodukten med den.

I det exportberoende Finland var BNP åtta procent lägre år 2009 än året innan.

Arbetslösheten steg rejält över tioprocentsstrecket - men inte lika högt som under den ekonomiska depression i början av 1990-talet då den rörde sig kring 20 procent.

Arbetslösheten minskade på ländernas skatteinkomster och den offentliga sektorn gick på minus. Lånebehovet växte och många euroländer skuldsatte sig hårt.

En knippe med hundradollarssedlar.
Bild: DANIEL IRUNGU

Stödpaketen på miljarder euro till krisdrabbade banker förvärrade staternas trångmål - men man ville ändå rädda bankerna för det ansågs värre om man lät dem falla.

Det gjorde att länder som redan samlat på sig stora statsskulder blev ännu mer skuldtyngda. Kreditbetygen sänktes med stigande räntor som följd.

Frågan lydde: Kan stater gå i konkurs?

Stödpaket snickrades flitigt vid denna tid i Europa: Flera länder hade tagit anmärkningsvärt stora lån efter att de gått med i euron i början av 2000-talet.

Exempelvis Grekland och Spanien hade fått lån till samma ränta som de övriga euroländerna eftersom Europeiska centralbanken ECB ansåg alla euroländers statsobligationer vara lika goda säkerheter.

År 2010 uppstod verklig skuldkris i Europa - flera länder fick inte längre vanliga nya lån för att finansiera sina basfunktioner och de tvingades begära krislån av EU och internationella valutafonden IMF.

De första EU-länderna som drabbades finansiellt var Ungern och Lettland i slutet av 2008.

Grekisk man som håller flagga framför kravallpoliser
Bild: EPA

Totalt åtta länder, både euroländer och icke-euroländer, har fått krislån: Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Portugal, Rumänien, Spanien och Ungern.

Det är inalles fråga om nästan 650 miljarder euro i lån mot ränta.

Värst har läget varit i Grekland som tvingats be om krislån tre gånger. Sparkuren som pålagts landet har varit hård mot invånarna

Men också Portugal och Italien har fått ta mössan i hand och tigga krispengar av EU och IMF - med krav på större transparens och sparåtgärder även där som följd.

Demonstrationerna urartade i våld och skadegörelse
Bildtext Demonstration mot Wall Street i Rom 2011
Bild: EPA/MASSIMO PERCOSSI

Därefter har det vidtagits en hel del åtgärder för att undvika att en liknande ekonomisk kris upprepar sig i euroområdet.

Hösten 2011 godkände toppmötet för euroområdet ett nytt åtgärdsprogram för att lösa finansmarknadskrisen i euroområdet.

Det beslöts att man inrättar en finanspolitisk union som ska skärpa EU-ländernas ekonomiska disciplin och stärka krismekanismerna.

Grekland kan anses ha undvikit konkurs och också i de andra tidigare krisländerna drar ekonomin bättre. Ett problem som dock fortsättningevis tynger särskilt Sydeuropa är den höga ungdomsarbetslösheten.

I Finland fröjdas regeringen över att sysselsättningen på 72 grader ser ut att förverkligas under pågående regeringsperiod.

Källor: Europainformationen, Nyhetssajten Europaportalen, Svensk Tidskrift, Aktiespararna