Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Ökenmässan, den heliga leken inför Gud - en av specialmässorna inom Borgå stift

Från 2018
Uppdaterad 02.04.2020 17:06.
Nattvard
Bildtext Liturg Gunnar Särs bryter brödet i Ökenmässan.
Bild: Yle

Processionen bestående av präster och kyrkotjänare rör sig sakta fram mot koret medan församlingen sjungande upprepar frasen Mitt hjärta väntar på Gud, i honom gläder sig min själ. Om och om igen.

Först bärs korset, sedan rökelsen, vattnet, vinet, brödet och till sist Den heliga skriften.

Framme vid altaret möter processionen ikonbilder av jungfru Maria och Kristus.

ikon Maria och jesusbarnet
Bildtext I ökenmässan återspeglar ikonerna det himmelska och det heliga
Bild: Yle

Under mässans gång tvättar liturgen sina händer, väljer med korslagda armar ut det felfria brödet och med vin på sin tumme korstecknar han brödet och visa upp det för församlingen.

Symbolhandling läggs till symbolhandling medan församlingssången övergår i Kyrie för att så småningom landa i Sanktus.

Rökelsekaret svingas, vinet välsignas, församlingen önskar varandra Guds frid med en slängkyss.

Rökelsekar
Bildtext I den kristna traditionen har rökelsen fått en djupare innebörd i och med att man talar om att evangeliet sprids som en rökelsedoft i världen
Bild: Yle

Nattvardselementen skyddas med änglavingar symboliserade av två vita dukar, ljus tänds framför Kristusikonen, bönelappar skrivs och nattvard firas.

När mässan är slut lämnar prästerna och kyrkotjänarna koret och återvänder i procession på samma sätt som de kom medan liturgen stänker änglavatten över församlingen.

Vid utgången delas det som blev kvar av det välsignade brödet ut åt församlingen.

Influenser från 300-talet

Det här är inte en beskrivning av den urkristna församlingen, utan fragment ur den ökenmässa som bandades för tv i Trefaldighetskyrkan i Vasa en helt vanlig lördagkväll hösten 2018.

Nu på Palmsöndagen repriseras Ökenmässan då den sänds i Yle Fem kl 12.00.

– Ökenmässan har starka influenser från den egyptisk-koptiska kyrkan. Liturgin går tillbaka till 300-talet och vilar i en gammal ortodox tradition, berättar Gunnar Särs som fungerar som liturg i mässan.

Mässan introducerades i Vasa svenska församling 2006 och har därefter firats fyra till fem gånger om året. Den är en blandning av den koptiska mässan och den lutherska veckomässan.

Eftersom den lutherska gudstjänsttraditionen utgör en del av de gamla kyrkornas liturgiska tradition och i stort sett har samma liturgiska stomme kunde syntesen bli verklighet.

Symbolerna viktiga

Ökenmässan är en mässa för alla sinnen. Ikoner och rökelse är främmande element i den lutherska liturgin men i ökenmässan spelar de en viktig roll.

– Ikoner återspeglar det himmelska och det heliga, berättar Gunnar Särs. Det är inte så att man tillber inför ikonen utan man låter den tala till sig. Inför en ikon är det lättare att meditera och påminna sig om att det heliga är närvarande.

Rökelsen har, inte bara i kristendomen utan i många andra religioner också, varit en symbol för bönelivet. I tempelgudstjänsten tändes rökelse både morgon och kväll.

– Hos oss i den kristna traditionen har rökelsen fått en djupare innebörd i och med att vi talar om att evangeliet sprids som en rökelsedoft i världen, tillägger Särs.

En helig lek

Ökenmässan återspeglar något av fornkyrkans andliga liv och gudstjänsttraditioner där bl a ljuständning och bön framför ikoner ingår som givna uttryck för tro och tillbedjan.

I ökenmässan får symbolerna rum att tala. Rökelsen som stilla stiger mot kyrkvalvet symboliserar församlingens bön.

Nattvard
Bildtext Den heliga leken inför Gud
Bild: Yle

Ryskortodoxinspirerad sång, sånger från den ekumeniska kommuniteten i Taizé, traditionella psalmer och nya andliga visor ur den världsvida ekumeniska sångskatten repeteras tills de blir en stilla rofylld väv, till en del av kroppen och själen.

De levande ljusen med sitt skuggspel, ikonerna med allt sitt glimmande guld, nattvardens bröd och vin. Allt bidrar till ett heligt möte. Bilden av mässan som ”en helig lek inför Gud” tonar fram.

Ökenmässa från Vasa repriseras i Yle Fem

På Palmsöndagen får vi igen fira Ökenmässa. Yle Fem sänder då mässan som spelades in hösten 2018 i repris.

Gunnar Särs berättar att den här mässan tillsvidare faktiskt är den senaste Ökenmässan som firats i Vasa.

Gunnar Särs är pensionär men fortfarande aktiv i församlingsarbetet.

Han berättar att han många gånger upplevde att personer som annars inte syntes i kyrkan deltog i Ökenmässan. Även från andra orter i Österbotten kunde det komma folk för att fira just Ökenmässa.

– Ökenmässan tilltalade folk genom sitt symbolspråk. Det finns ett djup i ökenmässan och den upplevs starkt då den talar till alla sinnen.

Gunnar Särs hoppas att mässan från 2018 inte är den sista Ökenmässa som firas i Vasa.

För den som vill fördjupa sig i Ökenmässans bakgrund och symbolspråk rekommenderas Gunnar Särs artikel Ökenmässa, mässa för alla sinnen som finns i boken Från Ökenmässa till Hårdrock Halleluja, en bok om specialgudstjänster i Borgå stift.

2.4.2020 Artikeln har uppdaterats med information kring reprissändningen av Ökenmässan i Yle Fem den 5 april 2020 och med de kommentarer av Gunnar Särs som finns under den sista rubriken.

Diskussion om artikeln