Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utrotningshotade vandringsfiskar leker kanske snart igen i Kyrkån i Sjundeå

Från 2018
Vandringsfiskar leker snart igen i Kyrkån i Sjundeå - Spela upp på Arenan

För första gången på årtionden kan utrotningshotade vandringsfiskar nå sina ideala lekplatser i Kyrkån i Sjundeå.

Under hösten bygger naturvårdsorganisationen WWF och Nylands närings-, trafik,- och miljöcentral fiskvägar förbi två dammar i Störsby.

Sjundeå å är unik

Forsarna i Lempanså i Kyrkån, som rinner ut i Sjundeå å, är en utmärkt lekplats för öringen.

De två dammarna vid Munks har ändå i årtionden hindrat den akut hotade havsöringens vandring till forsarna för lek.

porträttbild av kvinna utomhus
Bildtext Elinä Erkkilä vid WWF är glad över att samarbetet mellan olika aktörer bär frukt.
Bild: Yle / Matilda Salo

- Av tidigare 60 åar med havsöring i Finland finns endast 11 kvar. Sjundeå å är en av dem och därför är ån och området kring dammarna viktiga, förklarar Elina Erkkilä, inlandsvattenansvarig vid WWF.

Snart är kusten klar

För havsöringen är varje avlägsnat hinder livsviktigt för vandringen.

Hindren kan utgöras av dammar och trummor som hindrar passagen till lekplatserna och därmed äventyrar artens fortbestånd.

Uppdämningen av ån har också isolerat den utsatta öringsstammen i Lempanså ovanför dammarna.

Utan fiskar som migrerar från havet och för med sig nya gener, minskar den avskiljda öringsstammens livskraft.

Öringsstammen i Lempanså skulle till och med kunna gå förlorad om inte fiskvägarna byggs.

Kan leka redan i höst

Fiskvägarna byggs eftersom det i det här projektet inte var möjligt att riva dammarna.

Just nu befinner man sig i ett skede då röjningarna och sprängningarna till en del har utförts men det egentliga formandet och byggandet av fiskvägarna ännu återstår.

- Havsöringen förväntas vandra till Lempansåns forsar för att leka redan på hösten, då fiskvägarna är klara, berättar Elina Erkkilä, inlandsvattenansvarig vid WWF.

Fors omgiven av grönt gräs och buskar och träd och en liten stuga.
Bildtext Fiskvägarna kostar totalt kring 120 000 euro.
Bild: Matilda Salo / Yle

Fiskvägarna som byggs i Kyrkån finns med i regeringens fiskvägsstrategi.

Det innebär att Munks fiskvägar bedöms vara nationellt viktiga för att skydda vandringsfiskarna.

Fem före försvunnen

WWF:s och Nylands NTM-centrals fiskvägsprojekt är fiskvägstrategins enda målobjekt i Nyland.

Det är också fråga om WWF:s hittills största projekt för strömmande vatten i Finland.

Nu gör vi havsöringen mer livskraftig och förbättrar dess möjligheter att vandra uppåt

― Elina Erkkilä, WWF

Elina Erkkilä påminner om att havsöringen idag klassas som synnerligen utrotningshotad.

- Nästa skede skulle innebära att arten är helt utrotad och har försvunnit ur naturen. Nu gör vi havsöringen mer livskraftig och förbättrar dess möjligheter att vandra uppåt.

På sikt, då den lokala populationen har vuxit sig tillräckligt stor, är sannolikheten större att öringen också vandrar ut till havs.

Störande grävskopor

Sjundeåborna Birgitta och Sven Monthén bor precis invid Kyrkån i Störsby.

De livnär sig på odling och gårdsturism med övernattning så grävskopornas framfart är inte helt okomplicerad.

Birgitta och Sven Monthen på terassen på en liten bastu-stuga.
Bildtext Sven och Birgitta Monthén är något skeptiska till byggets dimensioner och relevans.
Bild: Matilda Salo / Yle

- Det stör våra gäster. De vill inte använda gästbastun då det finns grävmaskiner i arbete på andra sidan ån, säger Birgitta Monthén.

Monthéns får uthärda till den sista oktober då arbetet beräknas vara klart.

Jag tycker att bygget är en aning överdimensionerat för ett så litet vattendrag

― Sven Monthén, Sjundeåbo

Birgitta Monthén vill också vänta med att ge positivt eller negativt betyg för byggandet av fiskvägar i ån.

- Det återstår att se hur det blir då det är färdigt. Människorna har rört till det en aning här. Det här området var naturskönt tidigare.

Sven Monthén säger att man redan tidigare kunnat fiska öring nedanför kvarnen men att det har handlat om små exemplar.

- Man har fiskat till katten, det har varit roligt att göra med barnbarnen. Men större fisk finns det inte.

Tror du det blir bättre nu då?

- Det tror jag knappast. Jag tycker att bygget är en aning överdimensionerat för ett så litet vattendrag. Ingreppet är för stort för området, säger Sjundeåbon Sven Monthén.

Elina Erkkilä vid WWF beklagar att arbetet medför olägenheter för grannarna.

Grävmaskin på andra sidan en fors.
Bildtext Fiskvägarna beräknas vara klara i slutet av oktober.
Bild: Matilda Salo / Yle

- Arbetet med att flytta jordmassor och köra sten och grus är som allra mest störande just nu innan man kommer igång med byggandet av fiskvägarna.

Erkkilä understryker ändå att det är ett omfattande projekt som förhoppningsvis för goda saker med sig på sikt, inte minst för de utrotningshotade fiskarna.

Delat på kostnaderna

Nylands NTM-central har beviljat bidrag för byggandet av fiskvägarna som en del av vatten- och havsvården samt förverkligandet av restaureringen av fiskerinäringen.

Bidraget täcker ungefär hälften av kostnaderna. Den andra hälften betalar WWF som leder projektet. Den totala kostnaden är 120 000 euro.

Byggandet av fiskvägarna har möjliggjorts av en stordonation som WWF har fått av Lassi Leppinen Säätiö. Stenmaterialet som behövs för projektet har donerats av Rudus Oy.