Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vården i Vasa behöver mer pengar för barnskydd och läkare

Från 2018
Ett barn med en teddybjörn i famnen.
Bildtext Barnskyddet behöver mer pengar i Vasa.

Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa vill ha över fyra miljoner euro mer i budgetmedel nästa år än vad budgetramarna för nästa år medger. Merparten av pengarna behövs för barnskyddet.

Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa kommer att begära 4,3 miljoner euro mer i budgetmedel för nästa år, än vad de i våras uppsatta budgetramarna medger. Det mest akuta behovet gäller barn- och familjearbete.

- Vi måste få mer personal till barnskyddet, säger nämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

Det är inga små summor det handlar, för barn- och familjearbete vill nämnden ha 3,2 miljoner euro.

Barnskyddet inom Vasa stad har varit överbelastat redan i över ett års tid. Hittills har det inte gått att få loss mer budgetmedel till det här ändamålet men nu kommer man att försöka igen.

Alla läkartjänster besatta

De resterande dryga 1,1 miljoner euro fördelar sig på två poster. Den ena gäller hem- och anstaltsvård och är på 800 000 euro. För de pengarna vill nämnden inrätta ett hemförlovningsteam.

- Äldre ska i allt större utsträckning vårdas hemma och hemförlovningsteamet hjälper till när man skrivits ut från sjukhuset och ska komma igång hemma igen, säger Thomas Öhman.

Den andra återstående posten, 300 000 euro, är enligt Thomas Öhman inget bekymmer.

Thomas Öhman.
Bildtext Thomas Öhman (SFP)
Bild: Yle/Johanna Ventus

- För första gången på åratal har staden nästan alla läkartjänster besatta. Det är en positiv överskridning, säger Öhman.

Av stadens 32,5 läkartjänster är nu över 31 besatta.

- En av orsakerna till att social- och hälsovårdsnämnden kunnat spara de senaste åren är just för att vi haft så många obesatta läkartjänster, konstaterar Öhman.

Kortare köer förväntas

Öhman säger att den förbättrade läkarsituationen nu förhoppningsvis leder till att väntetiderna ska förkortas. Idag är det cirka sju veckors kö för en icke-brådskande läkartid.

Att läkarsituationen förbättrats säger Öhman att beror på att staden gått in för en så kallad undervisnings-hälsovårdscentral, där unga läkare får praktiskera. Därtill ger också Åbo universitet sina läkarstuderande möjlighet att avlägga paktiken på Vasa centralsjukhus, vilket också har burit frukt.

- Nu gäller det bara att få läkarna att stanna i Vasa också, säger Thomas Öhman.

Diskussion om artikeln