Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

48 000 finländska barn saknar egentlig skolbyggnad

Från 2018
Uppdaterad 13.09.2018 09:29.
Elever på väg till Näse skola
Bild: Yle/Stefan Paavola

Var tionde elev i grundskolan tillbringar hela eller en del av sin skoldag i en barack, i stället för i en egentlig skolbyggnad. Det visar en enkät som finska Yle har gjort.

Enligt uppgifter från kommunerna går 48 000 elever i skola i tillfälliga byggnader. Det är mer än det finns grundskoleelever i hela Helsingfors.

Tio kommuner uppger att över hälften av grundskoleeleverna är i baracker.

I två finskspråkiga kommuner, Pelkosenniemi i Lappland, och Vesanto i Savolax, går alla kommunens elever i skola i baracker.

Bland kommunerna där situationen är värst finns också Sjundeå, där 75 procent av barnen finns i en tillfällig byggnad, och Lovisa, där 51 procent gör det.

Inomhusluften främsta problemet

Enligt kommunerna beror situationen främst på problem med inomhusluften. I över 90 kommuner, finns det åtminstone en skola som har problem med luften.

Inomhusluften kan påverka elevernas hälsa och deras skolframgång.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, kan barn som utsätts länge för dålig inomhusluft prestera ett helt vitsord sämre, jämfört med elever som vistas i normal inneluft.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ säger att det är viktigt att eleverna inte utsätts för dålig inomhusluft – men poängterar samtidigt att flyttar inte är oproblematiska, och det finns likväl risk för att barnens skolprestation påverkas.

Ofta är barackerna bara försedda med minimiutrustning och organisationen har fått in flera rapporter om problem med temperatur och luftkonditionering.

Statsrådet skyller på kommunerna, men budgeterar inga pengar för underhåll

På Statsrådet anser man att situationen tyder på att kommunerna inte ingripit i problemen i tid.

Statsrådet inledde i våras ett åtgärdsprogram för att göra kommunerna uppmärksamma på hur viktigt det är att underhålla sina fastigheter regelbundet.

Men det ser ut som att kommunerna inte har tillräckligt med pengar för att se till att så faktiskt sker.

På undervisnings- och kulturministeriet uppskattar man att kommunernas investeringar inte kommer att räcka till för att renovera byggnader snabbare än de slits ner.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ säger rakt ut att kommunerna behöver pengar av staten för att renovera sina skolor, och att staten mer målmedvetet borde jobba på att hitta lösningar tillsammans med kommunerna.

Men inga pengar har budgeterats för skolornas underhåll under den här regeringsperioden.

I enkäten tillfrågades 295 finländska kommuner i augusti-september om situationen med tillfälliga skollokaler. Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text ”48 000 suomalaista lasta käy koulua väistötilassa: "Hyvää tässä on se, että nyt koulu ei ole homeessa" – Katso oman kuntasi tilanne”.