Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Församlingsval eller församlingskval - svårt att hitta kandidater i Lovisanejden

Från 2018
Uppdaterad 17.09.2018 10:37.
lovisa kyrka 25.04.16
Bildtext Lovisa kyrka.
Bild: Yle/Stefan Härus

Efter årsskiftet slås de svenska församlingarna i Lovisa ihop till en enda stor församling, Agricola svenska församling. Ovetskapen inför framtiden kan göra så att få vill ställa upp som kandidater i församlingsvalet.

De flesta församlingarna i Lovisanejden har haft svårigheter med att hitta kandidater till församlingsvalet.

Orsakerna går bara att spekulera i, men flera församlingsmedlemmar som Yle Östnyland talat med tror att sammanslagningen av församlingarna kan inverka på intresset.

Församlingsvalet i Lovisanejden

- Det har inte varit lätt på något ställe. Det är klart att det handlar om ett stort ansvar att ta på sig när det är en så här ny och stor förändring, säger Nina Björkman-Nystén som har haft hand om kandidatlistan för Pernå församling.

Hon tror att den kommande förändringen påverkar viljan att ställa upp som kandidat både i Pernå och i andra församlingar i Lovisanejden.

- I teorin känner man till hur verksamheten ska fungera efter sammanslagningen, men i praktiken vet ingen hur det faktiskt blir.

På torsdagsförmiddagen fanns det fem namn på Pernå församlings kandidatlista.

- Jag är glad redan för fem kandidater, det håller oss lugna. De här fem är mycket engagerade, säger Nina Björkman-Nystén som sköter kandidatlistan i Pernå.

pernå kyrka - interiör
Bildtext Pernå kyrka. I fortsättningen hålls gudstjänsten varannan vecka i Pernå kyrka och varannan i Lovisa.
Bild: YLE/Stefan Härus

Björkman-Nystén vet inte hur många det var som ställde upp i det senaste församlingsvalet för fyra år sedan, så hon kan inte göra någon direkt jämförelse.

Björkman-Nystén säger också att det brukar vara många som bestämmer sig för att ställa upp först i sista minuten. Kandidatlistan ska lämnas in till församlingskansliet i Lovisa senast på måndagseftermiddagen.

Viktigt att ge den egna orten en röst

Gunnar Enqvist har samlat in namn på personer i Lappträsk som ställer upp som kandidater för församlingsrådet. På fredagsförmiddagen hade han fem namn på sin lista.

- Jag är nöjd. Om församlingsrådet ska ha 13 medlemmar, så är fem kandidater från Lappträsk redan bra. Vi har bra kandidater och de flesta är unga personer, säger Enqvist.

Hans son Joel Enqvist är en av Lappträsk kandidater för församlingsrådet.

- Jag blev övertalad av min far, men så tycker jag nog också att det är mitt ansvar att se till att vi får kandidater härifrån med i församlingsrådet, säger Enqvist.

En ung man står framför gul husvägg i trä.
Bildtext Joel Enqvist.
Bild: Yle/Mira Bäck

Det här är första gången han ställer upp i församlingsval.

- Det är debut både för mig och för den nya församlingen, så det är intressant att se hur det blir. Jag tror nog vi kommer att ha en god anda i församlingsrådet, och många känner säkert varandra sedan tidigare, säger Enqvist.

För honom var församlingsfusionen inte ett hinder för att ställa upp, tvärtom.

- Speciellt nu när församlingarna slås ihop är det viktigt att få med kandidater från hela regionen. Så får alla sin del av kakan, säger Enqvist.

Hannes Vickholm har samlat in namn på kandidater för församlingsfullmäktige för Lappträsk. På fredagsförmiddagen har han två namn på sin lista och en person som kanske ställer upp.

- Jag tror att folk tänker att de först vill vänta och se hur den nya församlingen fungerar innan de själva deltar. Kanske det blir lättare att hitta kandidater till nästa församlingsval, säger Vickholm.

Det är överlag svårt att hitta personer som vill ta på sig olika förtroendeuppdrag.

- Folk har mycket att göra och lite tid, det är säkert den största orsaken till att det är svårt att hitta kandidater, säger Vickholm.

Listan redan inlämnad

Raili Äijö berättar att det på kandidatlistan för Strömfors bara finns två personer. Hon lämnade in listan till pastorskansliet i Lovisa redan på torsdagen eftersom hon inte tror att några fler kommer att ställa upp.

Äijö tror inte att sammanslagningen av de svenska församlingarna påverkar så mycket i Strömfors.

- Vi har alltid haft svårt att hitta kandidater. De var lika få i förra valet, säger Äijö.

Jag tror att folk tänker att de först vill vänta och se hur den nya församlingen fungerar innan de själva deltar. Kanske det blir lättare att hitta kandidater till nästa församlingsval

― Hannes Vickholm, Lappträsk

Gun Monto har varit aktiv i Strömfors församling och ställer nu upp i församlingsvalet som kandidat för Agricola svenska församling.

- För mig har det känts rätt att ställa upp trots den kommande förändringen, säger Monto.

Strömfors församling har varit en tvåspråkig församling, men i och med sammanslagningen kommer den svenskspråkiga verksamheten nu att bli del av Agricola svenska församling.

Monto tror att många kan tycka att det känns nytt och främmande.

- Det finns lite osäkerhet i leden, säger hon.

Inhiberade möten i Lovisa

I Lovisa hittades sju personer som ställer upp som kandidater för kyrkorådet och åtta personer som vill komma med i kyrkofullmäktige.

- Jag tycker att det är en helt skaplig mängd, säger Thérèse Meriheinä.

Hon har vidtalat personer för att ställa upp som kandidater på Lovisalistan. Hon kommer också själv att ställa upp som kandidat.

- Jag lämnade in namnlistan på torsdagen, men om någon ännu vill kandidera så går det att ta kontakt med pastorskansliet, säger hon.

Hon säger att det var väldigt svårt att hitta kandidater också i det förra kyrkovalet, men att sammanslagningen kan påverka saken.

- Ibland har vi varit tvungna att inhibera kyrkorådets möten eftersom vi inte har haft tillräckligt många ersättare, säger Meriheinä.

Liljendal positiv utstickare

Till skillnad från de andra kommunerna i Lovisanejden har man i Liljendal inte haft några svårigheter med att hitta kandidater till församlingsvalet.

- Det har varit så positivt och människor har ställt sig till förfogande. Liljendalborna överlag är sådana som gärna ställer upp, säger Kristina Lindfors som samlat in namn på Liljendals kandidatlista.

Hon tror inte att sammanslagningen av församlingarna har påverkat intresset i Liljendal.

- Det är förstås en förändring och man inser ju att Liljendal som självständig församling inte kommer att finnas efter årsskiftet, men Liljendalborna brukar vara beredda att axla ansvar, säger Lindfors.

kyrka
Bildtext Liljendal kyrka.
Bild: YLE/Crawford

Hittills har nio personer anmält sig till kandidater både till församlingsrådet och gemensamma kyrkorådet via Liljendals lista.

- Det är både personer som satt med sedan tidigare, och yngre personer, säger Lindfors.

Förhandsröstningen pågår den 6-10 november. Den egentliga valdagen är den 18 november. Mer information om församlingsvalet hittar du här.

Diskussion om artikeln