Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Försvarsmakten stred tidigare mest i skogen - nu övar man mitt i Åbo

Från 2018
Försvarsmakten
Bildtext Försvarsmaktens övning Höstek 18 pågår 10-14 september.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Den här veckan är Försvarsmakten väldigt synlig i Åboregionen. Övningen Höstek 18 är en av arméns sex lokala försvarsövningar som ordnas samtidigt runt om i Finland.

I övningen i Åboregionen deltar cirka 600 beväringar, reservister, personal ur Försvarsmakten tillsammans med personal från olika myndigheter och samarbetspartner.

I Åbo övas det bland annat kring statens ämbetshus, vid Åbo flygplats, i studentbyn och vid universitetets campusområde. Utöver det pågår övningen även i Kustö, Nådendals hamn, Reso, Merimasku och i Rimito.

Målet med övningen är att utveckla de lokala truppernas beredskap och ledarförmåga samt förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kunnande gällande de lokala truppernas uppgifter.

Juuso Virtanen
Bildtext Juuso Virtanen.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Löjtnant (i reserven) Juuso Virtanen deltar i Höstek 18 som officer i bataljonsstaben med huvuduppgiften att hålla kontakt med övriga myndigheter.

- Det är första gången som vi övat så här centralt, och i allmänhet verkar det som att folk har tyckt om det. Vi har gått mitt i staden med full utrustning på oss, inklusive ett stormgevär, så många har kommenterat det på något sätt när de har sett oss. Många har till exempel sagt: "bra att ni har Finlands flagga på er och ingenting annat".

Om man tänker på de kriser som har inträffat i världen de senaste åren så känns det vettigt att vi nu övar inne i stadsområdet i stället för i skogen som man ofta har gjort tidigare

Juuso Virtanen, som civilt är egen företagare, tycker att det här en viktig övning på många olika sätt.

- Om man tänker på de kriser som har inträffat i världen de senaste åren så känns det vettigt att vi nu övar inne i stadsområdet i stället för i skogen som man ofta har gjort tidigare. För min egen del har jag fått många nya kontakter och så har jag lärt mig mycket om hur myndigheterna jobbar i de här sammanhangen.

Försvarsmakten
Bild: Yle / Peter Karlberg

"Här måste man vara kvicktänkt"

I Kimitobördige Wilhelm Törnroos fall är den här veckan en repövning där han ingår i stabsarbetet och främst utför kommunikationsuppgifter.

Till vardags är Wilhelm Törnroos programmerare.

- Det här är hemskt annorlunda jämfört med vad man gör i det civila och det tar ett par dagar att komma in i det. Men jag får ut mycket av att vara med här. Det är ganska hektiskt och här måste man vara kvicktänkt, något som man sedan har nytta av i alla andra sammanhang.

Wilhelm Törnroos
Bildtext Wilhelm Törnroos.
Bild: Yle / Peter Karlberg

I övningen i Åboregionen deltar försvarsmakten, Västra Finlands sjöbevakningssektion, tullen, polisen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands räddningsverk samt Åbo stad.

Under övningen försöker man minimera olägenheter och störningar för utomstående. Till exempel så används inte ammunition i närheten av bostadsområden.

Försvarsmakten
Bild: Yle / Peter Karlberg

Diskussion om artikeln