Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminister Mykkänen: Den som fått uppehållstillstånd borde genast förpliktigas att söka jobb

Från 2018
En man som heter Kai Mykkänen.
Bild: Laura Kotila, statsrådets kansli

Den som fått uppehållstillstånd i Finland borde genast börja söka jobb och också vara tvungen att ta emot arbete. Det tycker inrikesministern, samlingspartiets Kai Mykkänen.

Mykkänen sade i Yles morgonteve på fredagsmorgonen att endast två av hundra asylsökande som fått uppehållstillstånd börjar arbeta efter integrationsperioden i början av vistelsen i landet.

En av fem uppnår den språkliga nivå som krävs för att man ska kunna påbörja en yrkesutbildning, sade Mykkänen i morgonsoffan.

- Jag är intresserad av den danska modellen. I Danmark utgår man från att man är skyldig att söka och ta emot arbete. Det här backas upp av stöd som utbetalas till arbetsgivare så att tröskeln att anställa blir lägre.

Enligt Mykkänen skulle arbete vara det bästa sättet att lära sig språket och bli integrerad i samhället för de flesta som nu bor på flyktingförläggningarna.

Svåra avvägningar i asylärenden

Inrikesministern uttalade sig också om Migrationsverkets uppdaterade praxis gällande Afghanistan.

Migri anser nu bland annat att man bara i undantagsfall kan rekommendera intern flykt till Kabul, eftersom säkerhetsläget har förändrats.

Sett från Finland är ju förstås hela Mellanöstern en farligare region att leva i än det här landet. Men det kan väl inte innebära att exempelvis alla människor där eller i Nordafrika kunde få asyl i Finland.

Mykkänen säger att Migri gör sina avväganden med stor yrkeskunskap och att det är ytterst svårt att överväga hur man ska förhålla sig till risknivån.

- Sett från Finland är ju förstås hela Mellanöstern en farligare region att leva i än det här landet. Men det kan väl inte innebära att exempelvis alla människor där eller i Nordafrika kunde få asyl i Finland.

Inrikesministern påminner om att asylförfarandet i första hand är till för att skydda människor som personligen är utsatta för hot och fara.

"Utredningen innehåller knappast någon skandal"

Nu i höst inleds en oberoende utredning om Migris verksamhet.

Enligt Mykkänen är inga skandaler att vänta.

Snarare utgår han ifrån att rapporten ska innehålla lärdomar från det exceptionella flyktingläget 2015.

- Utredningen ska ta fasta på vad vi kunde lära oss av en situation då antalet asylsökande snabbt ökar. Alltså: Hur ska vi få allt att fungera så att rättstatsprincipen följs för allas del i Finland i ett sådant läge.

Artikeln är ursprungligen skriven av Tiina Salumäki på Yle Uutiset.

Diskussion om artikeln