Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Plastinsamling kan bli obligatorisk 2021 – Helsingforsregionens miljötjänster föreslår märkbara förändringar i avfallshanteringen

Från 2018
Uppdaterad 17.09.2018 08:54.
Sopor.
Bildtext Plastinsamling har varit möjlig sedan 2016.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Från och med 2021 kan det bli obligatoriskt för husbolag att ha plastinsamlingskärl. Det föreslår nämligen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Huruvida planerna blir verklighet avgörs dock först i december 2018.

Sedan 2016 har det varit frivilligt för husbolag att ha en plastinsamling. Det här vill HRM:s styrelse dock att det blir ändring på.

Petri Kouvo, som är branschdirektör för avfallshantering på HRM, berättar för Yle Helsinki att den frivilliga plastinsamlingen har varit ganska populär i de kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt) där HRM har hand om avfallshanteringen.

För tillfället, säger han, har 5 600 fastigheter en plastinsamling.

Hänvisande till en enkät från i fjol, skriver HRM i ett pressmeddelande, är merparten av regionens invånare beredda att sortera sitt avfall bättre ifall insamlingsplatser finns i det egna husbolaget eller nära hemmet.

– Målet är att 60 procent av hushållsavfallet ska återvinnas fram till 2025. Det förutsätter en effektivare sopsortering än vad vi har nu, säger HRM:s vd Raimo Inkinen i pressmeddelandet.

För tillfället återvinns 48 procent av avfallet i huvudstadsregionen.

Ökade kostnader för små fastigheter

Det nya förslaget skulle inte enbart innebära obligatorisk plastsortering. Det skulle också skärpa kraven på sortering av annat avfall.

För tillfället är fastigheter som består av minst tio bostäder skyldiga att sortera bio- och kartongavfall. Glas- och metallavfall bör endast sorteras i fastigheter med minst tjugo bostäder.

HRM vill nu att gränsen för all avfallssortering (bio, kartong, glas, metall och plast) ska gå vid fastigheter med minst fem bostäder.

– Det här kommer att innebära ökade kostnader för fastigheter med fem till nio hushåll eftersom de inte har behövt sortera något annat än bland- och bioavfall tidigare, säger Amanda Pasanen (De Gröna), styrelsemedlem i HRM.

– De olika avfallen ska hämtas av olika bilar och kräver också mer av avfallsstationerna, motiverar Pasanen de ökade kostnaderna.

För de större hushållen, fortsätter Pasanen, kommer kostnaderna ändå att förbli oförändrade eller rentav sjunka.

Billigare för de som sorterar bra

De ökade kostnaderna behöver inte enbart bero på avfallstransporten och hanteringen av avfall. HRM vill också, genom att justera prissättningen för avfallstömning, sporra invånare till att sortera bättre.

– Ju bättre sopsorteringen sköts i fastigheterna, desto lägre skulle kostnaderna för sopskötsel bli. Det skulle vara betydligt dyrare att tömma blandavfallsinsamlingen än det sorterade avfallet, säger Petri Kouvo till Yle Huvudstadsregionen.

17.9.2018 klockan 8.50: Den missvisande meningen "Från och med 2021 kan det bli obligatoriskt att sortera ditt plastavfall" har korrigerats till "Från och med 2021 kan det bli obligatoriskt för husbolag att ha plastinsamlingskärl.".

Diskussion om artikeln