Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svårt förorenade Infjärden riskerar bli dyr för Vasa stad – arbetet med Pohjolagatan har fört upp förorenad mark till ytan

Från 2018
Uppdaterad 16.09.2018 09:44.
Stenvall mot Infjärden. Bakom stenvallen syns den jordmassa som kommit upp till ytan. Först efter den kommer sjön.
Bildtext Bakom den stenvall som byggts för Pohjologatans skull syns de jordmassor som kommit upp till ytan.
Bild: Yle/Jarkko Heikkinen

Under arbetet med förlängningen av Pohjolagatan i Vasa har av allt att döma en del av kemikalierna i Infjärden kommit upp till ytan. Nu ska staden inleda nya diskussioner med Kemira för att komma fram till hur man ska rensa upp vattendraget.

Valet att bygga en upphöjning vid strandkanten av Infjärden kan bli dyrt för Vasa stad. När staden förlängde Pohjolagatan byggdes en vall mot Infjärdens strand. Det ledde till att en del av bottnen kom upp till ytan.

För att bygga vägen intill Infjärden grävde man enligt Vasa stads miljöchef Christer Hangelin ner till berget. Men när man byggde vägen ovanpå berget tog man inte i beaktande att berget lutar ner mot sjön.

- Berget har uppenbarligen en svag sluttning ner mot sjön. Någonstans gick det fel, antingen i planeringen eller i utförandet, säger Hangelin.

Att vägen skulle flytta sig mot sjön förhindrade man genom att bygga en vall på stranden till den kraftigt förorenade Infjärden. Vallen orsakade ett tryck som fick sjöns botten att stiga till ytan.

700 kubik jord kan komma att flyttas

Nu undersöker staden tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) och en konsult om marken blivit förorenad och vad man i så fall kan göra åt det.

- Vi har tagit prover av marken. Förmodligen finns det skadeämnen där. Om det är höga halter måste den förorenade marken transporteras till en behandlingsanläggning, säger Hangelin.

Hangelins grova uppskattning är att omkring 700 kubikmeter jordmassa måste flyttas. Närmaste anläggning som kan ta hand om den finns i Raumo.

Det innebär stora kostnader för staden att gräva upp marken, transportera den och göra sig av med den.

- Det skulle vara ett dyrt projekt. Jag ser ändå inget annat alternativ i den här frågan för skadeämnen kan förorena regnvattnet som rinner ner till sjön som i sin tur strömmar ut till Metviken och vidare till havet.

De kemikalier som finns i Infjärden ligger ändå fast på bottnen enligt Hangelin. Förutom då i den jord som nu kommit upp till ytan.

Christer Hangelin
Bildtext Christer Hangelin
Bild: Yle/Matti Tamminen

Staden vill få sjön i skick

Vasa stad ska nu förhandla med Kemira om att rensa upp Infjärden. Förhandlingarna ska ske ännu i år.

Planerna på att rensa upp sjön har misslyckats genom åren trots många försök.

- Just nu koncentrerar Kemira sig på att undersöka marken vid sitt gamla fabriksområde. De vill också riva byggnader där. Men vi vill påminna bolaget om att de också ska rensa upp sjön. Staden vill få den i skick, säger Hangelin.

Kemira i Vasa
Bildtext Infarten till Kemiras gamla fabriksområde i Vasa.
Bild: YLE/Anna Ruda

Ändå anser staden att det är bäst att få fabriksområdets mark i skick först så att det inte därifrån rinner ner ännu mer skadeämnen i sjön.

Det tar dock länge före det sker, markundersökningarna och att åtgärda det kommer att ta flera år ännu.

- Nu i höst har Kemira lämnat in nytt material om markundersökningarna vid fabriksområdet till Regionförvaltningsverket (RFV). På RFV har de varit nöjda med dem. Framför oss har vi nu ett långt planeringsarbete.

Kemira lade ner sin verksamhet intill Infjärden 2013.

Artikeln är en översättning av Pahoin saastuneesta Pukinjärvestä pursunnut maa uhkaa tulla Vaasalle kalliiksi – pelkona haitta-aineiden valuminen Onkilahteen ja mereen skriven av Niklas Joki, Yle Pohjanmaa.

Diskussion om artikeln