Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föräldrar och barn i Österbotten – hjälp din kommun utveckla servicen

Från 2018
Barn leker i lekparken
Bildtext Arkivbild.

Hur fungerar servicen för barnfamiljerna i Österbotten? Det ska en ny omfattande undersökning ta reda på. Tanken är att invånarnas erfarenheter ska hjälpa till att utveckla servicen i kommunerna. Speciellt med tanke på en eventuell landskapsreform.

- Om reformen går igenom sköter landskapet social och hälsovården men till exempel småbarnspedagogiken och grundundervisningen blir kvar i kommunerna. Då behövs smidigt samarbete mellan dessa och vi måste säkra fungerande service inom barn- och familjetjänster, säger förändringsagent Riku Niemistö.

- Enkäten ger invånarna möjlighet att berätta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi vill bevara det som är bra. Vi hoppas också att vi hittar lösningar till nuvarande utmaningar, säger Niemistö.

Familjecenter kunde samla allt under ett tak

Det är programmet för utveckling av barn- och familjetjänster som gör enkäten. Det är ett av regeringens spetsprojekt och målsättningen är att förnya barn- och familjetjänsterna. Programmet startade 2017 i Österbotten.

- Vårt mål är att samla tjänsterna för barn och familjer i Österbotten. Gärna som en helhet under samma tak i ett familjecenter som kan vara nära kunderna, säger Niemistö.

I familjecentret kunde kommunernas service som till exempel barnrådgivningen och socialens familjearbetare finnas tillsammans med tredje sektorn som till exempel föreningar och församlingarna.

- Tanken är att det ska vara låg tröskel att komma dit. Att det är en form av mötesplats för barnfamiljer, säger Niemistö.

Några center finns redan

Redan nu finns det familjecenter på en del håll i Österbotten, till exempel i Närpes och Kristinestad.

- De har fysiska familjecenter där de har samlat service som berör barnfamiljer. Men man kan också tänka sig att centren är nätverk med olika parter som samarbetar.

Undersökningens resultat ska användas då tjänsterna planeras.

- Svaren är värdefull information för kommunerna, säger Niemistö.

Har en så här omfattande undersökning gjorts tidigare i Österbotten?

- Inte en som är riktad till barn, unga och föräldrar, vad jag vet i alla fall. Åbo Akademi har tidigare gjort ungdomsundersökningar, säger Niemistö.

Sprids till föräldrar via Wilma

Information om undersökningen och länken till enkäten skickas ut till föräldrar via skolors och daghems elektroniska kommunikationssystem som till exempel Wilma och Päikky.

- Motsvarande undersökningar har gjorts bland annat i Nyland. Där var svarsprocenten bland Wilmaanvändarna cirka 90 procent.

Dessutom kommer enkäten att finnas på rådgivningar, hälsocentraler, i kommuner och hos församlingar. Undersökningen öppnas måndag 17 september och invånarna har cirka en månad på sig att besvara enkäten.

Man kan också klicka här för att komma till enkäten.

Högskolorna Åbo Akademi, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring undersökningen.

Diskussion om artikeln