Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vem gynnas av lokalt avtal? I Hangö bevarar eget avtal jobben och båda parter flexar

Från 2018
Uppdaterad 17.09.2018 18:33.
Patrik Lindström trivs på cykelfabriken i Hangö. Lokala avtal har satt punkt för permitteringar och samarbetsförhandlingar tillsvidare.
Bildtext Patrik Lindström har jobbat 12 år på Helkama Velox.
Bild: Yle/Anna Savonius

Lokala avtal blir allt vanligare på arbetsplatserna, visar fackcentralen FFC:s senaste enkät. Vid cykeltillverkaren Helkama Velox i Hangö har man ingått ett eget avtal om flexibilitet i arbetstider, ett avtal som räddat jobben, så tror man i varje fall på verkstadsgolvet.

- Flex på båda sidor behövs i säsongbetonat jobb, säger Patrik Lindström, som bygger cyklar på ackord vid ett löpande band.

Cykeln växer bokstavligen fram i hans händer, som vant sammanfogar del efter annan ur små lådor invid det löpande bandet.

Tidigare år har vi haft samarbetsförhandlingar i stället

Patrik Lindström vid cykelföretaget Helkama velox

Takten är rasande, han sätter ihop 35 cyklar av märket Jopo per dag. Ackord ger bättre lön. Men hans arbetstid varierar beroende på årstiden.

Delar som behövs för att montera ihop en cykel.
Bild: Yle/Anna Savonius
Cykelkedjor i låda vid löpande band.
Bild: Yle/Anna Savonius

- För oss har arbetstidsavtalet varit en bra grej. Tidigare år har vi haft samarbetsförhandlingar i stället. När det har funnits mindre jobb har vi haft permitteringar, berättar han.

- Nu behöver vi inte ha den där oron hela tiden. Vi vet att vi har mindre jobb på hösten - och mera på våren. Det här är något alla har godkänt, jag har inte märkt några sura miner.

Lindström säger att alla vill undvika samarbetsförhandlingar. Nu förhandlar man öppet, jobbarna vet att det är fråga om en strategi i en säsongbetonad bransch.

Nu rider man på elcykelboomen

Det går hårt för cykelföretaget i Hangö nu. Intresset för elcyklar växer stadigt och det syns i produktionen.

Två tusen elcyklar 2018, sex tusen 2019 och mellan tio- och tolv tusen år 2020.

Optimismen märks i investeringslusten. Fabriken planerar storinvestera i ett nytt lager.

Arbetstagarna är stolta över sina produkter.
Bild: Yle/Anna Savonius
Märke: Tillverkad i Hangö.
Bildtext Stoltheten över att ha fabriken i Hangö är påtaglig.
Bild: Yle/Anna Savonius

Det är ingen idé att vi på hösten står här och tittar på varann

Patrik Lindström vid cykelföretaget Helkama velox

Nya lokala avtalsförhandlingar är därför på gång i fabriken igen. Den här gången handlar det om ett ackordpris för montering av elcyklar.

Patrik Lindström sätter ihop fem-sex sådana per dag - nu ska priset för hans och kollegernas jobb definieras - för dem som lyfter ackordlön.

- Verksamheten måste ju vara lönsam. Det är ingen idé att vi på hösten står här och tittar på varann, säger Lindström. Den arbetstiden kan man flytta till våren, då vi har mera jobb. Skulle vi inte göra så har vi permitteringar i stället.

- Det är nog elcyklarna som för oss uppåt för tillfället, det ser man också utomlands, de syns i trafiken nu.

Lindström säger att de inhemska elcyklarna vinner över de utländska - i kvalitet.

- Vi har många stationer dit man kan föra sin elcykel, få den servad och få nya delar.

Cykeldelar i fabriken.
Bildtext Cykeldelar i alla färger.
Bild: Yle/Anna Savonius

Är lokala avtal bättre i mindre eller större bolag/branscher?

Det är svårt att ge ett direkt svar på frågan. Fackcentralen FFC:s enkät gav vid handen att det mera handlar om olika branscher.

Lokala avtal är vanligare inom industrin. För 78 procent av FFC:s industrijobb har man ingått lokala avtal under de senaste två åren.

Inom transportbranschen är de lokala avtalens andel mindre än hälften, 44 procent.

Frågor som avtalas lokalt är löneförhöjningar, semestrar, resultatlönemodeller och arbetstidsutjämning.

Är parterna jämlika? Vem ställer villkor?

Ur FFC:s enkät framgår att man anser att arbetsgivarens ovilja utgör främsta hindret för att ingå lokala avtal. Förhandlingspositionerna är också olika.

- Det kan finnas en ovilja att diskutera de frågor arbetstagarsidan lyfter fram. Det kan också vara att arbetsgivaren utövar påtryckning och dikterar villkoren, skriver FFC i sin presentation av enkätens resultat.

Vid fackcentralen säger man också att skillnaden mellan olika branscher är stor. Tröskeln att anställa folk inom restaurangbranschen är låg, unga och invandrare är utsatta.

Det här ställer också olika krav på gällande avtal.

- Inom till exempel pappers kan inte vem som helst starta upp en fabrik. Det måste finnas kunnigt folk i en långt utvecklad bransch. Inom restaurangbranschen är tröskeln låg att grunda bolag, förklarar direktör Annika Rönni-Sällinen vid FFC.

- Inom pappers finns det även alltid förtroendemän och det finns ett system kring hur avtalsförhandlingar förs.

FFC:s direktör Annika Rönni-Sällinen vid FFC.
Bildtext FFC följer noga med ökningen av lokala avtal, säger direktör Annika Rönni-Sällinen.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vilda västern råder inom restaurangbranschen

direktör Annika Rönni-Sällinen, FFC

Inom till exempel restaurangbranschen kan verkligheten vara annorlunda. Många jobbar på nollkontrakt med ringa kunskap om branschen. Då är de svagare i ett förhandlingsläge.

- Det råder lite vilda västern i en del av den branschen i dag, säger Rönni-Sällinen. Fast goda exempel på lokala avtal finns också här.

Lokala avtal intresserar FFC, som noga följer med läget. De ökar nu och därför måste fackcentralen hålla sig uppdaterad.

- Lokala avtal är inget juridiskt begrepp, förtydligar FFC. Man kan använda termen "lokala avtal" på olika sätt.

- När det handlar om att försämra arbetsvillkor så finns det minimikrav i kollektivavtalet som gäller. Det här är viktigt, säger Rönni-Sällinen.

Tuula Huldin, Markku Saarinen och Patrik Lindström vid Helkama Velox cykelfabrik i Hangö.
Bildtext På en liten arbetsplats måste man komma överens. Målet är detsamma, att fabriken ska löna sig och jobben finnas kvar. Tuula Huldin, Markku Saarinen och Patrik Lindström.
Bild: Yle/Anna Savonius

Alla måste jämka i en lokal överenskommelse

huvudförtroendeman Tuula Huldin

Vid cykelfabriken i Hangö säger man att lokala avtal handlar om att ta och ge, jämka för att nå en överenskommelse.

- Arbetsgivaren har ju rätt att ändra arbetstiden, så är det, fastslår huvudförtroendeman Tuula Huldin. Därför ville vi ingå ett lokalt avtal. Vi är här när det är bråttom men vi får säga till när vi vill vara på jobb.

Vid cykelfabriken börjar jobbet halv sju, lunchtimmen är en halv timme på de anställdas begäran och sedan kan man gå hem redan vid tretiden.

Jobbet vid fabriken är tufft. Cykeldelarna tillverkas utomlands men målas och sätts ihop i Hangö. Ett trettiotal personer jobbar på verkstadsgolvet, cirka 20 på kontoret.

- Alla är inte alltid ense om hur vi ska jobba men när det finns ett avtal måste alla följa det, säger Huldin.

Lokala avtal kräver förtroende på alla nivåer

produktionschef Markku Saarinen

Cykelfabrikens chef Markku Saarinen ser redan fram mot pensionstiden. Mycket har hänt vid fabriken under hans tid.

- Numera kan vi förhandla om nästan allt. Arbetsider, löner, arbetstidsbanker - och hur vi ska utveckla vår produktion bäst. Vi har olika team som jobbar med de här frågorna.

Han bekräftar att elcyklarna bär bolaget in i framtiden, de går åt till hundra procent och tillväxten ser bra ut. För att maximera lönsamheten är det lokala flexavtalet i fokus.

- Vi gör fyra dagars vecka när det är lågsäsong - och tio timmars dagar under högsäsong. Arbetstidsbanken möjliggör detta och därför har vi tillämpat den i många år redan, förklarar Markku Saarinen.

Den närmaste framtiden ser ljus ut för cykelföretaget i Hangö, firman som grundades för över femtio år sedan. Jopo-märket går bra, elcyklarna går strålande.

- Jag har inga planer på att byta jobb, säger Patrik Lindström. Inte jag heller, kompar huvudförtroendeman Tuula Huldin.

En jopo-cykel med glitter.
Bild: Yle/Anna Savonius
En detalj på en modern jopo-cykel.
Bild: Yle/Anna Savonius

Diskussion om artikeln