Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dålig inneluft i Kårkullas lokaler i WSOY-huset i Borgå - flyttning kan bli aktuell

Från 2018
Ingången till Kårkullas dagcentral Södis i Borgå
Bildtext Kårkullas lokaler finns på våning ett och tre med ingång från K-trappan.
Bild: Yle/Stefan Härus

Kårkulla har planer på att lämna de lokaler de hyr i WSOY-huset i Borgå. Orsaken är att både personal och klienter har symptom som man antar har med inneluften att göra.

Vid Kårkulla samkommuns enhet i WSOY-huset verkar serviceenheten Södis, en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionshinder.

På Södis har klienterna sedan 2012 erbjudits meningsfull arbetslivsorienterad verksamhet i enlighet med klientens behov och önskemål.

Förutom Södis har Kårkulla också en omsorgsbyrå i WSOY-huset.

Sjukskrivningar bland personalen

Redan för ett år sedan inledde fastighetens ägare Renor Oy undersökningen av lokalerna och arbetet har fortsatt sedan dess.

Det finns en del problemområden men trots gjorda utredningar och åtgärder kvarstår problemen och både klienter och personal uppvisar symptom, enligt beredningen till Kårkullas styrelse.

För tillfället utreder Kårkulla alternativa lokaler och kommer att ta upp frågan vid sitt styrelsemöte på torsdag.

Ingången till Kårkullas dagcenter södis
Bild: Yle/Stefan Härus

Sjukskrivningar har förekommit bland personalen och arbetshälsovården har i sitt utlåtande konstaterat att symptomen hos personalen pekar på problem med inneluften.

Förslaget är att Södis och Omsorgsbyrån tillfälligt flyttar till andra lokaler. Totalt berörs 48 klienter och 20 personer i personalen.

Problemet kan vara av tillfällig art

Vid hyresvärden Renor Oy konstaterar fastighetschef Hanna Nurminen att inga beslut ännu har fattats.

- Det har varit en varm sommar och lokalerna saknar luftkonditionering, så lokalerna har varit ordentligt varma i sommar. Det kan vara en avgörande orsak till den dåliga inneluften, säger Nurminen.

Nurminen vill ändå påpeka att man ännu inte med säkerhet kan uttala sig om orsakerna till att så många i Kårkullas lokaler insjuknat och mått dåligt.

- Inga andra hyresgäster i WSOY-huset har upplevt problem med inneluften, säger Nurminen.