Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Betalda utlandsresor, hyresfördelar och andra mutor för nästan 200 000 euro - rättegången mot Vandas tidigare stadsdirektör inleds i hovrätten

Från 2018
Uppdaterad 19.09.2018 06:52.
Jukka Peltomäki.
Bildtext Jukka Peltomäki.
Bild: Jarno Kuusinen

På tisdagen inleddes behandlingen av mutmisstankarna kring Vandas före detta stadsdirektör Jukka Peltomäki. Tingsrätten dömde Peltomäki till två och ett halvt års fängelse för grovt tagande av muta. Här kan du läsa mer om härvan!

I juni i fjol dömdes Vandas före detta stadsdirektör Jukka Peltomäki till två och ett halvt års ovillkorligt fängelse för grovt tagande av muta.

Därutöver måste han ersätta staten motsvarande värde som han tog emot i gåvor och förmåner - alltså nästan 188 000 euro.

Tingsrätten förkastade ändå åtalet om brott mot tjänsteplikt.

Peltomäki överklagade beslutet till hovrätten, som kommer att behandla hans ärende fram till slutet av november. Domen är att vänta först på nästa års sida.

Peltomäkihärvan i korthet

Sommaren 2011: Hur det hela började

I maj 2011 valdes Jukka Peltomäki (SDP) till stadsdirektör i Vanda. Peltomäki är politices kandidat och hade innan tjänsten arbetat som biträdande stadsdirektör i Vanda.

Redan samma sommar hamnade Peltomäki i rubrikerna på grund av sina kontakter till den Vandabaserade arkitektbyrån Forma Futura.

Peltomäki bodde i en bostad som ägdes av företaget och uppgavs ha betalat mindre än marknadspriset för den.

Dessutom framkom det i offentligheten att arkitektföretaget hade utfört stora byggnadsprojekt och konsulterats i detaljplanfrågor i Vanda.

Det berättades bland annat att då en kyrka hade brunnit ner år 2007, så hade Peltomäki för den kyrkliga samfälligheten i Vanda föreslagit att de skulle välja Forma Futura till planerare för den nya kyrkan.

Polisen fick i uppdrag att utreda Peltomäkis kopplingar till arkitektföretaget. Då undersökte polisen ärendet som missbruk av tjänsteställning.

Peltomäki nekade själv till att det skulle finnas ett samband mellan hans bostad och den behandling Forma Futura fick av staden.

Då kontakterna uppdagades krävde stadsstyrelsen i Vanda en förklaring av Peltomäki under ett extrainsatt möte.

Enligt Peltomäki hade hans förhållande med Forma Futura kommit fram redan i hans CV och han hävdade att han inte hade mörkat information.

Efter många om och men beslöt stadsstyrelsen i Vanda att det inte fanns någon juridisk grund att avskeda Peltomäki från sin tjänst.

Hösten 2011: Nya anklagelser och respass från stadsdirektörstjänsten

Turerna kring den nya stadsdirektören tog emellertid inte slut där.

Stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen (Saml.) krävde en förklaring av Peltomäki angående dennes tjänsteresa till Manchester i England.

Enligt Mäkinen hade inte Peltomäki deltagit i programmet som sig bör och dessutom uppstod skrupler kring Peltomäkis kvinnliga bekanta som var med på resan.

I de olika fullmäktigegrupperna funderade man på Peltomäkis ställning och slutresultatet blev att Peltomäki fick gå från sin tjänst som stadsdirektör i september 2011 - alltså mindre än ett halvt år efter att han blivit vald.

Peltomäki valde att själv lämna in sin avskedsansökan.

- I det här fallet upprepade historien sig själv, och jag har kopplats ihop med händelser som skedde för över 20 år sedan. Jag tycker att det är orimligt. Min karriär har varit oklanderlig, och inte heller i övrigt har det funnits något att klaga över, sa Peltomäki efter sin avsked.

Samtidigt fortskred Centralkriminalpolisens (CKP) undersökning om hans kopplingar till Forma Futura.

2013: CKP:s undersökning blir klar

I oktober 2013 gick Peltomäkis ärende till åtalsprövning. Han var misstänkt för grovt tagande av muta och grovt missbruk av tjänsteställning.

Enligt polisen hade brotten skett åren 2006–2011 då Peltomäki bland annat fungerade som biträdande stadsdirektör och byggnads- och markanvändningsfrågor låg på hans bord.

Dessutom var Forma Futuras verkställande direktör Leila Tuominen misstänkt för grovt givande av muta.

Mutorna, det vill säga de ekonomiska fördelarna, hade enligt polisen kommit direkt till Peltomäki genom hyresfördelar men också till andra parter.

Polisen hade också misstankar om penningtvätt, och i förundersökningen hade åtta personer hörts som misstänkta. I de fallen beslöt polisen ändå att inte gå till åtalsprövning.

Alla misstänkta nekade till brott.

Leila Tuominen och Jukka Peltomäki i Helsingfors tingsrätt 27.9.2016.
Bildtext Leila Tuominen och Jukka Peltomäki myser i Helsingfors tingsrätt. Till vänster: Tuominens advokat Matti Manner.
Bild: Yle/ Juha Kivioja

2016: Betalda utlandsresor och hyresfördelar också åt pojkarna

År 2016 inledde Helsingfors tingsrätt behandlingen av mutbrottsmisstankarna mot Peltomäki.

Ur stämningsansökan framkom att Forma Futura hade bekostat flertalet av Peltomäkis utlandsresor. Under åren 2006–2011 hade han rest till bland annat Bangkok, Dubai och Paris på företagets bekostnad.

Enligt åklagaren hade Tuominen också betalat in flera tiotusentals euro på Peltomäkis bankkonto - i syfte att påverka Peltomäki i hans tjänst.

Dessutom hade Tuominen betalat räkningar som var adresserade till Peltomäki och beviljat honom lån som aldrig betalades tillbaka.

Misstankarna kring bostadsförmånerna fick mera vatten på kvarnen då Forma Futura påstods ha arrangerat så att också Peltomäkis två söner fick en bostad till under marknadspris.

Enligt åklagaren handlade det om mutor på sammanlagt mer än 200 000 euro.

Och igen nekade både Tuominen och Peltomäki till anklagelserna. Enligt Peltomäkis försvarsbiträde handlade förmånerna inte om mutor, utan om Tuominens och Peltomäkis nära förhållande.

De hade känt varandra i många år och Peltomäki hade bott i den av Forma Futura ägda bostaden sedan 90-talet.

2017: Vänskaplig gest eller muta? Tingsrätten valde det senare

Från början yrkade distriktsåklagare Tuire Tamminiemi på ett treårigt ovillkorligt fängelsestraff för Peltomäki för grovt tagande av muta och brott mot tjänsteplikt.

I tingsrättens slutplädering menade Peltomäki att han hade väldigt lite inflytande i markplaneringsfrågor.

Enligt hans försvarsadvokat hör inte planeringsärenden till biträdande stadsdirektören och att Peltomäki inte kunde påverka bygglovsärenden.

Under rättsprocessen lyfte försvaret ofta fram hur nära förhållande Peltomäki och Tuominen hade med varandra.

- Är det nu sen fråga om muta, om man hjälper en vän? frågade sig Tuominens rättegångsbiträde Matti Manner.

Också Peltomäkis advokat Riitta Leppiniemi lyfte fram frågan om huruvida gåvorna och förmånerna skulle ha bytt händer även om Peltomäki inte hade varit först biträdande stadsdirektör och sedan stadsdirektör.

Enligt åklagaren var inte ett nära förhållande en tillräcklig förklaring till det som hade skett.

I juni 2017 meddelade tingsrätten sin dom. Beslutet var inte enhälligt; en av domarna hade förkastat åtalen om givande och tagande av muta.

Åtalet om brott mot tjänsteplikt förkastades och fängelsestraffet blev kortare än vad åklagaren hade yrkat.

Åklagare Tamminiemi konstaterade ändå efter rättegången att åtalet om brott mot tjänsteplikt förkastades på grund av att det var föråldrat och inte på grund av brist på bevis.

I hovrätten fokuserar åklagaren på att försvara den existerande domen. Enligt Tamminiemi kommer samma bevisföring som i tingsrätten att användas också nu.

Grädde på moset: Härvans tre grenar

Artikeln baserar sig på Lähes 200 000 euron lahjukset: maksettuja ulkomaanmatkoja, vuokraetuja ja lainaa ilman takaisinmaksua – Vantaan ex-kaupunginjohtajan lahjustuomion käsittely alkaa hovissa skriven av Sara Salmi.

På andra språk

Diskussion om artikeln