Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Varför finns det så brutala lagar i Gamla testamentet?

Från 2018
Uppdaterad 19.12.2018 14:01.
Ett bildcollage med en ståtlig akademibyggnad och uppe i vänstra hörnet finns en hand som håller i en kniv. Längst ner står texten Vad säger vetenskapen?
Bild: Miro Johansson / Yle

Gamla testamentet i Bibeln innehåller många strikta lagar om hur människor ska leva.

Flera lagar känns i dag både grova, skoningslösa och kontroversiella. Till exempel ges följande råd:

- Den som slår sin fader eller moder skall straffas med döden. (2 Mos 21:15)

- En nygift kvinna måste vara oskuld, annars skall hon stenas till döds. (5 Mos 22:13-14, 20-21)

- Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, så skall hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. Då skall allt folket i staden stena honom till döds. (5 Mos. 21:18ff)

- Om du inte lyder Gud skall du straffas under livet. (3 Mos 26:14-17)

I serien Vad säger vetenskapen ville många få svar på frågan varför det finns så brutala lagar i Gamla testamentet. Antti Laato, professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi, ger här ett svar på hur vi ska förstå dessa lagar i dag.

bibel

Bakgrunden är A och O

Enligt Antti Laato är det viktigt att sätta lagarna och texten i sin rätta kontext. För att förstå lagarna måste man ha en viss insyn i hur samhället fungerade då Gamla testamentet nedtecknades (cirka 1000-400 före Kristi födelse).

Under den tiden levde man i ett samhälle utan egentlig polis eller rättsväsende och i nödsituationer var det ofta familjen som försvarade den lilla människan. Då familjer hittade på egna lagar och straff kunde resultatet bli brutalt och kaotiskt.

Med hjälp av övergripande lagar, som de i Gamla testamentet, ville man skapa en slags juridisk kontroll i samhället.

- Lagarna var inte bara religiösa. Eftersom samhället och religionen intimt hörde ihop var lagarna ett sätt att hålla ordning, säger Laato.

Professor Antti Laato framför en bokhylla i Teologicum.
Bildtext Professor Antti Laato i Teologicum vid Åbo Akademi.
Bild: Marie Söderman / Yle

- Dessutom ska man komma ihåg att Gamla testamentet har en tolkning. Nya testamentet är de kristnas tolkning av Gamla testamentet och där förklarar Jesus hur många svåra frågor ska förstås. Judarna har i sin tur Talmud som också är en slags tolkning av Gamla testamentet.

Viktigt att ta hand om varandra

Enligt Antti Laato syftar lagen som säger att ”en olydig pojke ska stenas” inte på småbarn.

- Det kan till exempel handla om vuxna människor som vägrade ta hand om sina gamla föräldrar och tvingade dem ut ur sina hem. Utan hem hamnade man i stora problem. Med lagen ville man visa hur viktigt det är att ta hand om sina föräldrar.

Lagarna var ofta strikta eftersom man ville betona hur viktiga de var.

Men förverkligades straffen? Blev en ”olydig son” stenad? Enligt Laato finns det åtminstone exempel på att folk som öppet hånade Gud fick dödsstraff.

- Religiösa frågor var ytterst väsentliga och man ansåg att det var Gud som styrde över sådant som regnet och skördarna. Eftersom Gud tog hand om allt förväntades man också respektera Gud, säger Laato.

”Öga för öga, tand för tand”

Ett av de mer bekanta citaten ur Gamla testamentet är antagligen öga för öga-principen.

I andra Moseboken sägs: Sker en skada skall du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för skråma (2 Mos 21:23-25).

Den här lagen kan man tycka att uppmuntrar till fruktansvärd hämnd. Men lagen ska inte tolkas så, utan den var i själva verket en benådande lag, förklarar Antti Laato.

- I första Moseboken kan man läsa hur Lemek säger till sina två hustrur att han tänker döda en man om han får ett sår och att han tänker döda en yngling om han får en skråma. Hans lust att hämnas gick alltså över alla gränser.

En mycket gammal bok ligger uppslagen på ett bord intill ett fönster.
Bild: Yle

Gammaltestamentliga forskare är överens om att öga för öga-principen handlar om att man ville förbjuda en obegränsad hämndlystnad lik den Lemek talade om i första Moseboken.

- Öga för öga, tand för tand-principen påtalar att om något ont händer mig får jag inte hämnas över alla gränser. Också i Bergspredikan i Matteusevangeliet talar Jesus om att man inte ska hämnas utan att man ska älska sina fiender. Samma tolkning görs av rabbinerna i judarnas Talmud. Det här visar hur enormt viktigt det är att kunna tolka de tidiga bibliska historierna.

Gamla testamentet innehåller också mycket fint

Gamla testamentet förknippas lätt med alla dessa brutala lagar. Men professor Antti Laato påpekar att Gamla testamentet är så mycket mer än så.

- Innan man kan kritisera Gamla testamentet måste man först läsa det. Och då märker man fort att det innehåller så mycket fina saker att man borde bli kär i den här boksamlingen!

Ett löv som ser ut som ett hjärta.
Bild: CC / Flickr: Lisa Turano

Tillsammans med sina studenter brukar Laato också tala om all den kärlek som finns i Gamla testamentet.

- Det handlar om var man sätter tonvikten. Gamla testamentet kan vara brutalt men det är också en guldgruva för hur vi ska bete oss i dagens samhälle och hur vi ska ta hand om andra. Till exempel har Gamla testamentet en fin inställning till invandrarfrågor. Gamla testamentet för fram kärlekens budskap, säger Laato.

Professor Antti Laato utvecklar sitt resonemang ytterligare i intervjun som du kan lyssna på här nere.

Serien Vad säger vetenskapen görs i samarbete med Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi som en del av ÅA:s 100-årsfirande.

Vad säger vetenskapen: Varför finns det så brutala lagar i Gamla testamentet?

16:41

Vad säger vetenskapen?

Diskussion om artikeln