Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"I de värsta stunderna har vi varit 2 vuxna med 63 barn" - barnträdgårdsläraren Heidi har sett många farliga situationer på dagiset

Från 2018
Uppdaterad 12.10.2018 10:34.
En kvinna med namnet Heidi Westerholm
Bildtext Platsansvariga barnträdgårdsläraren Heidi Westerholm är utmattad efter att de länge varit underbemannade på daghemmet.
Bild: Yle/Carolina Husu

Det finns alltför få barnträdgårdslärare och barnskötare i Helsingfors. På den kompletterande dagvården i anslutning till Drumsö förskola är endast sex av nio tjänster tillsatta, samtidigt som flera anställda sjukskrivit sig. Det är en tidsfråga innan något allvarligt händer, menar platsansvariga barnträdgårdsläraren Heidi Westerholm.

- Om någon stöter sig, om något barn är ledset när det kommer hit på morgonen, om två barn börjar bråka - då tvingas vi välja vilket barn vi tar hand om. Det är inte ett trevligt val.

Den kompletterande dagvården är i anslutning till Drumsö förskola. Barnen får förskoleundervisning halva dagen - resten av dagen tar de del av dagvårdsverksamheten.

Westerholm beskriver personalbristen som enorm. Endast sex personer jobbar på daghemmet trots att de har nio tjänster. De anställda har också varit sjukskrivna, både för kortare och längre perioder.

Om någon stöter sig, om något barn är ledset när det kommer hit på morgonen, om två barn börjar bråka - då tvingas vi välja vilket barn vi tar hand om

― Platsansvarig barnträdgårdslärare Heidi Westerholm

Staden lappar de tomma platserna med vikarier, som anställs av stadens bemanningsföretag Seure. Rätt så ofta har Seure ändå inga vikarier att erbjuda daghemmet.

- Ibland kommer någon - men ibland klarar de inte av arbetsuppgifterna utan behöver handledning, vilket nästan tar mer resurser än det ger.

Drumsö lågstadieskola
Bildtext Den kompletterande dagvården är i anslutning till Drumsö förskola, som finns i samma byggnad som lågstadiet.
Bild: Yle/Carolina Husu

Westerholm är den enda som är behörig bland personalen. Resten är vikarier på tidsbundna kontrakt. För tillfället erbjuder staden inga fasta jobb på daghemmet.

Seure försöker hela tiden hitta nya vikarier för längre kontrakt till daghemmet - men utan resultat.

- Det uppstår farliga situationer för barnen på grund av att vi vuxna inte hinner med. I de värsta stunderna har vi varit två vuxna med hela vår grupp, 63 barn i fem- till sexårsåldern.

"Det är bara en tidsfråga innan något allvarligare händer"

Westerholm säger att det är ett givande jobb att vara barnträdgårdslärare men att många inom personalen känner sig missnöjda med sina arbetsinsatser.

- Vi känner oss misslyckade trots att vi jobbar allt vad vi orkar. Vi vill ändå signalera åt föräldrarna att deras barn är i goda händer, säger Westerholm.

Hon medger ändå att de inte kan erbjuda alla barn varken emotionell eller ens fysisk trygghet.

- Det är bara en tidsfråga innan något allvarligare händer.

Pyssel på en skåpdörr
Bildtext Att röra sig ute i trafiken med en stor grupp barn blir extra svårt om det inte finns tillräckligt med vuxna som leder gruppen.
Bild: Yle/Carolina Husu

Westerholm har varit i kontakt om med flera ledande tjänstemän inom staden.

- Jag har varit i kontakt med bland annat chefen för småbarnspedagogik, Mia Ahlskog. Jag fick ett svar som sade att mitt mejl har kommit fram och tagits i beaktande - men vad det betyder vet jag inte ännu, säger Westerholm.

Westerhom och hennes kollegor känner att situationen inte tas på allvar av staden.

Staden: "Kan bero på att dagvården visats i ett negativt ljus"

I förordningen om barndagvård bestäms att det ska finnas en vuxen för varje grupp på åtta barn.

Ifall barnen är yngre än tre år måste det finnas ännu fler vuxna.

Mia Ahlskog, chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad, är först skeptisk till att endast två vuxna skött om 63 barn.

Efter att siffran bekräftats av daghemmets föreståndare säger hon att det varit fråga om en oacceptabel situation.

- Så får det inte vara. Kommer sådana situationer emot måste personalen ta kontakt med föreståndaren som sedan tar kontakt med mig, säger Ahlskog.

Hon säger att det kan bli fråga om att förkorta daghemmets öppettider ifall det inte finns tillräckligt med personal.

Mia Ahlskog i blå klänning.
Bildtext Mia Ahlskog är chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad. Hon säger att rekryteringssvårigheterna beror på att stadens dagvård visats i ett negativt ljus i medierna.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Ahlskog medger att det varit svårt att rekrytera personal till stadens daghem.

- Jag har svårt att svara på vad det beror på.

Helsingfors erbjuder drygt 2 000 euro i månadslön åt barnskötare med en yrkesexamen. I våras uppdagades att Helsingfors, Esbo och Vanda kommit överens om att pressa ner barnträdgårdslärarnas löner till strax över miniminivån på 2 300 euro.

Kan rekryteringssvårigheterna bero på lönerna?

- Visst kan det bero på det. Och på att dagvården under den senaste tiden fått väldigt mycket negativ publicitet. Vi skulle vilja att medierna gjorde reportage om allt bra som vi gör inom dagvården, säger Ahlskog.

Har ni funderat på att höja lönerna?

- Det diskuteras hela tiden men det ligger på stadskansliets HR-avdelning. Det blir direkt en politisk diskussion, säger Ahlskog.

Barnträdgårdsläraren Westerholm säger att hon nått ut till dig per mejl och att du endast svarat att du tagit emot mejlet och tagit responsen i beaktande. Varför det?

- Ja, jag har fått ett mejl av henne och jag har rett ut allting hon skrev om i mejlet. Sedan tog jag kontakt med henne och daghemmets föreståndare och berättade vad jag hade rett ut, säger Ahlskog.

"Dåliga kontrakt lockar inte"

Barnträdgårdsläraren Westerholm insisterar ändå att Ahlskog inte gett något klart svar till henne.

- Hon har inte bekräftat på vilket sätt mitt mejl tagits i beaktande eller vilka åtgärder som vidtagits.

Westerholm säger att hon också är väldigt trött på situationen.

- Fler kommer antagligen att sjukskriva sig eller till och med säga upp sig - vad händer sedan?

En orsak till att de lediga jobben inte lockar nya sökande kan vara att situationen länge varit svår på daghemmet, tror Westerholm.

- Det är också tillfälliga kontrakt med obetalda ledigheter då skolorna har lov. Det får inte personalen att stanna.

Hurdana erfarenheter har du som förälder haft av dagvården i Helsingfors? Det är inte längre möjligt att delta i enkäten.

Den här artikeln är uppdaterad.

I den ursprungliga artikeln som publicerades 19.9.2018 kl. 9.02 så saknades barnträdgrådslärare Heidi Westerholms svar till chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskogs påstående om att Ahlskog berättat för Westerholm vilka åtgärder hon vidtagit som en följd av Westerholms mejl.

I den uppdaterade artikeln som publicerades 19.9.2018 kl. 9.45 så har Westerholms svar på kommentaren lagts till. Westerholm insisterar att Ahlskog inte berättat för henne om åtgärderna som Ahlskog ska ha vidtagit.

Diskussion om artikeln