Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bättre svenskspråkig service krävs på sjukhusen i Åbo

Från 2018
Helena Dahlström avslöjar hemligheter för Saara Meronen, Hilkka Palosaari, Pauliina Nieminen och Elina Lauas.
Bildtext Många anställda vid sjukhusen vill lära sig bättre svenska, bl.a genom frivilliga "Fika på svenska"-träffar.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill förbättra servicen på svenska. Man vill försäkra sig om att åbolänningar, österbottningar och ålänningar ska kunna tala och få service på sitt modersmål.

– Jag vet att vi har haft problem på några delar av ÅUCS och på jouren, där alla inte talar svenska, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Sjukvårdsdistriktet har hela året diskuterat hur Åbolands sjukhus ska utvecklas, vad social- och hälsovårdsreformen betyder och hur svenskan på sjukhusen ska tryggas.

– Diskussionerna har varit bra, men nu måste vi samla ihop alla tankar och komma med konkreta förslag.

Arbetsgrupp har knapp månad tid på sig med förslag

Setälä har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att förbättra servicen. Distriktets styrelse utnämnde på tisdagen en styrgrupp för att stöda och leda arbetsgruppens förberedande arbete.

Arbetsgruppen har fått tid till slutet av oktober för att förbereda ett förslag som ska behandlas på styrelsemötet den 6 november.

– Utredningen behövs bland annat eftersom Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) enligt avtalen erbjuder krävande specialsjukvård för de svenskspråkiga invånarna i Egentliga Finland, Österbotten och på Åland, säger Setälä.

Patienternas språkliga rättigheter måste tryggas

Arbetsgruppen utreder alternativa sätt att organisera specialsjukvården för den svenskspråkiga befolkningen enligt sjukvårdsdistriktets strategi och målen för social- och hälsovårdsreformen.

Leena Setälä.
Bildtext Leena Setälä.
Bild: Yle/Linus Hoffman

– Vi måste utveckla personalens förmåga att betjäna patienterna på så sätt att deras språkliga rättigheter tryggas, säger Setälä.

Enligt Setälä är målet att skapa en verksamhetsmodell, utifrån vilken man år 2019 kan planera den organisation som behövs samt besluta vad gäller ägandet och fortsatt utveckling av Åbolands sjukhus.

Arbetsgruppens sammansättning

  • sjukhusdirektör Petri Virolainen, ÅUCS
  • administrativ överskötare Wiveka Kauppila, ÅUCS
  • vd Reijo Grönfors, Åbolands sjukhus
  • ekonomichef Mona Rönnholm, Åbolands sjukhus
  • ekonomichef Heli Lähteenmäki, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • personalens representant Sanna Kaukovalta, Åbolands sjukhus

Styrgruppens sammansättning

  • styrelsens representanter Piia Elo (styrgruppens ordförande), Niklas Guseff, Kari Friman
  • tjänstemannakårens representanter chefsöverläkare Mikko Pietilä och sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas
  • representant för nämnden för den språkliga minoriteten Marja-Riitta Ståhlberg
  • representant för Åbolands sjukhus direktion Olof Elenius

Diskussion om artikeln